Object

Title: Effect of short-lasting anoxia on in vitro culture of cerebellum

Subtitle:

WPŁYW KRÓTKOTRWAŁEGO NIEDOTLENIENIA NA TKANKĘ NERWOWĄ HODOWANĄ IN VITRO (OBSERWACJE MÓŻDŻKU W MIKROSKOPIE ŚWIETLNYM I ELEKTRONOWYM)

Contributor:

Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich

Publisher:

Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich

Place of publishing:

Warszawa

Abstract:

Przebadano wpływ krótkotrwałej anoksji na elementy komórkowe ośrodkowego układu nerwowego. Badania prowadzono na tkance nerwowej pobieranej z móżdżku noworodków szczurzych i przetrzymywanej w warunkach hodowli tkankowej. Hodowle w wieku 2, 3 i 4 tygodni poddawano działaniu anoksji przez 30 minut.Okres obserwacji po niedotlenieniu wynosił od 1 do 5 dni. Stwierdzono, że krótkotrwałe, przejściowe niedotlenienie powoduje zmiany morfologicznew neuronach i komórkach glejowych, przy czym intensywność obserwowanych zmian jest mniejsza w neuronach niż w gleju. Największe zmiany zaobserwowano w oligodendrocytach, występowały one we wszystkich grupach wieku. W hodowlach2-tygodniowych stwierdzano znaczne i rozległe uszkodzenie mieliny, natomiast w hodowlach starszych nie wszystkie włókna wykazywały ten sam stopień demielinizacji. We wszystkich komórkach móżdżku i we wszystkich badanych grupach stwierdzono nadmierne gromadzenie się glikogenu.

Relation:

Neuropatologia Polska

Volume:

14

Issue:

1

Start page:

11

End page:

22

Detailed Resource Type:

Article

Format:

pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69740

Language:

eng

Language of abstract:

pol ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Mossakowski Medical Research Center PAS

Original in:

Library of the Mossakowski Medical Research Center PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information