Obiekt

Tytuł: Comparison of Collembola (springtails) communities in meadows and forests on drained peat soils of different origin

Twórca:

Kaczmarek, Maria

Data wydania/powstania:

2001

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Comparison of Collembola communities

Współtwórca:

Polish Academy of Sciences. Institute of Ecology

Wydawca:

Polish Academy of Sciences. Institute of Ecology. Publishing Office

Miejsce wydania:

Dziekanów Leśny

Opis:

Strony 431-437 ; 27 cm ; Bibliografia na stronach 434-435

Abstrakt:

The results of the study carried out in areas that differed in soil moisture in two years differing in the amount of precipitation provide evidence that drained peatlands on sedge-moss peat managed as meadows enhance a higher stabilization of Collembola communities than the adjacent areas subjected to spontaneous forest succession: changes in numbers are small, biomass is higher than in the forest, and the similarity of species composition from year to year is higher than in the forest. The dominance structure, the same species being dominant, is almost identical. In the alder peat, the most suitable conditions for the development of Collembola communities are created in the area subjected to spontaneous forest succession after drainage, rather than in drained meadows. Collembola community in the forest was characterized by a higher abundance and biomass and a higher index of species diversity than in the meadow, and by a higher species similarity from year to year.

Bibliografia:

Andrzejewska L., Chmielewski K., Kaczmarek M., Kajak A. 1983 - Waloryzacja siedlisk w pradolinie Biebrzy na podstawie składu i danych o funkcjonowaniu organizmów heterotroficznych [Evaluation of habitats in the Biebrza valley on the basis of composition and data about the functioning at heterotrophic organisms]. - Zesz. probl. post. Nauk rol. 255: 259-277 (in Polish)
Ciesielska Z., Kaczmarek M., Makulec G., Pętal J., Wasilewska L. 1991 - Zespoły bezkręgowców glebowych - ich funkcje i przemiany w glebach torfowych [Communitties of soil invertebrates - their functions and transformations in peat soils]. - Wiad. IMUZ 16, 3: 195-211. (in Polish)
Dunger W. 1968 - Die entwicklung der Bodenfauna auf rekultivierten Kippen und Halden des Braunkohlentagebaues - Abh. Ber. Natur. Gorlitz 43, 2: 1-256.(in German)
Gotkiewicz J., Szuniewicz Z., Kowalczyk Z., Szymanowski M. 1983 -Przeobrażania się odwodnionych gleb torfowych w lasach brzozowych basenu środkowego Biebrzy [Transformation of drained peat soils in birch forests of the middle part of the Biebrza river Basin]. - Zesz. probl. post. Nauk rol. 255: 153-170. (in Polish)
Kaczmarek M. 1963 - Jahreszeitliche Quantitatsschwankungen der Collembolen verschiedener Waldbiotope der Puszcza Kampinoska - Ekol. Polska A, 11, 4: 127-139.(in German)
Kaczmarek M. 1991 - Communities of Collembola in reclamed organic soil formed of various types of peat - Pol. ecol. Stud. 17, 3-4: 221-247.
Kaczmarek M. 1992 - Characteristic of studied habitats in the Biebrza and Narew old river valleys - Pol. ecol. Stud. 17, 1-2:7-18.
Kaczmarek M. 1998 - Long term changes (15 years) of Collembola communities on drained fens - Pol. J. Ecol. 46, 3: 237-242.
Kajak A., Andrzejewska L., Chmielewski K. , Ciesielska Z., Kaczmarek M., Makulec G., Pętal J., Wasilewska L. 1985 - Long-term changes in grassland communities of heterotrophic organisms on drained fens - Pol. ecol. Stud. 11.1: 21-52.
Kloss M. 1991 - Przegląd wilgotnych i bagiennych zbiorowisk leśnych w północno-wschodniej Polsce na tle typów siedliskowych lasu [Review of moist and boggy forest communities in nort-heastern Poland with reference to the types of forest sites]. - Wiad. IMUZ 16, 3: 287-299.(in Polish).
Makulec G. 1991 - The effect of long term drainge of peat soil on earthworm communities (Oligochaeta, Lumbricidae) - Pol. ecol. Stud. 17, 3-4: 203-219.
Niklewska A., Mirowski Z., Wójciak H. 1991 - Skład frakcyjny materii organicznej w glebach torfowo-murszowych o zróżnicowanym sposobie użytkowania rolniczego [Fractional composition of organic matter in pea-tmuck soils utilized in various agricultural utilization ways]. - Wiad. IMUZ 16, 3: 134-156. (in Polish)
Okruszko H. 1977 - Ecological conditions of a grassland ecosystem on the Wizna fen connected with genesis and nature of the peat deposit - Pol. ecol. Stud. 3, 3: 7-16.
Okruszko H. 1991 - Wyniki wieloletniego doświadczenia dotyczącego wpływu sposobu użytkowania na glebę torfową [Results of man-yyears experiment on the influence of the way of utilization on the peat soil]. - Wiad. IMUZ 16, 3: 87-107. (in Polish).
Pacowski R. 1977 - Succession of plant communities on distinguished sites of the Wizna fen - Pol. ecol. Stud. 3, 3: 67-84.
Petersen H., Luxton M. 1982 - A comparative analysis of soil fauna populations and their role in decomposition processes - Oikos 39, 3: 287-388.
Pętal J. 1991 - Biocenotic changes resulting from menagement of peatbogs of various origin - Pol. ecol. Stud. 17, 3-4: 333-345.
Róg Z. 1991 - Mikromorfologiczne aspekty procesu murszenia gleb torfowych różnie użytkowanych w Zakładzie doświadczalnym Biebrza [Micromorphologic aspects of the munking process in differently utilized peat soils of the Experiment Station Biebrza]. - Wiad IMUZ 16, 3: 157-175. (in Polish).
Rusek J. 1984 - Zur Bodenfauna in drei Typen von Uberschwemmungswiesen in Sud-Mahren - Rozpr. Ceskoslov. Akad. Ved. Rada mat. prir ved. 94,3: 1-126. (in German).
Sapek A., Sapek B., Gotkiewicz J. 1991 - Różnicowanie się składu chemicznego warstwy murszowej gleb torfowych [Differentiation of the chemical composition of the muck layer of peat soils]. - Wiad. IMUZ 16, 3: 109-132. (in Polish).
Stach J. 1951 - Owady bezskrzydłe (Apterygota) - Fauna słodkowodna Polski 18: 1-126.
Vannier G. 1970 - Reactions des Microarthropodes aux variations de l'etat hydrique du sol - Centre Nation de la Recherche Scien. Paris, 23-258. (in French).
Wasilewska L. 1991 - Communities of soil Nematodes of drained fen differentiated by peat origin - Pol. ecol. Stud. 17, 3-4: 155-178.

Czasopismo/Seria/cykl:

Polish Journal of Ecology

Tom:

49

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

431

Strona końc.:

437

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:115855 ; ISSN 1505-2249

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. P.2840 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-16

Data dodania obiektu:

2020-02-28

Liczba wyświetleń treści obiektu:

7

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/91452

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji