Obiekt

Tytuł: Upper Vistula River: response of aquatic communities to pollution and impoundment. 1, Problem, outline of research and study area

Twórca:

Żurek, Roman ; Kasza, Henryk

Data wydania/powstania:

2002

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Upper Vistula River: problem, outline of research and study area ; Problem, outline of research and study area

Współtwórca:

Polish Academy of Sciences. Institute of Ecology

Wydawca:

Polish Academy of Sciences. Institute of Ecology. Publishing Office

Miejsce wydania:

Dziekanów Leśny

Opis:

Strony 107-122 : ilustracje ; 27 cm ; Bibiografia na stronach 121-122

Abstrakt:

The main disturbancies in hydrological and chemical features of the Upper Vistula River were discussed as well as geological structure and soils of its drainage basin. Examined section of the river is 337 km long. Catchment area of 28 000 km2 inhabited by 50 to 800 residents km-2 Three main problems concerning the river were considered: salinity, pollution and water management. Between 89 and 95 km the river obtaines salty water from coal mines and down the 95 km of the river - huge load of pollution by the Przemsza River. The inflow supplying 91% of Vistulian flow at this point. This unusual proportion is caused by far transfer of drinking water from submontainous part of the Vistula or its tributaries. Polluted water comes back to the river by Przemsza River. Vistula had here too much of suspension, phosphorus, nitrite and ammonia, and sometimes zinc. Water quality between 90 and 170 km was useless for cyprinid fishes according to EC directive. Vistula River and its aftluents flow through holocenic river terraces - covered with alluvial and fluvioglacial deposits. In the region of Cracow there are small areas of upper Jurassic origin (marls and lime) and from the Cretaceous period. Holocenic terrace of the river is covered by alluvial soils. On the left bank, between the Przemsza and Nida rivers, there are large areas of loesses. Investigations were carried out in the period between 3rd March 1997 and March 4th 1998. Also the present state of investigations of the Vistula River is discussed. In 1997 in the period from 7th to 15th of July extreme and disastrous flood in the Vistula occurred. Flows, which usually in Cracow (on 165 km) provide 50 to 100m3 s-1, grew up to 1430 m3 s-1 and during the culmination of wave up to 2400 m3 s-1.

Bibliografia:

Barczyk A., Bogdanowicz E., Dobrzyńska I., Drezińska B., Fal B., Kruszewski A., Ośródka K, Szturc J. 1999 - Przebieg wezbrania w dorzeczu Wisły [Course of raised water stage in drainage-basin of Vistula] (In: Dorzecze Wisły - monografia powodzi lipiec 1997 [Catchment of the Vistula - monography of the flood - July 1997] Eds: J. Grela, H. Słota, J, Zieliński) - IMGW, Warszawa, pp. 45-73 (in Polish).
Bednarz T. 1988 - A regulated river ecosystem in a polluted section of Upper Vistula. 3. Bio-assay of water trophy - Acta Hydrobiol., 30: 23-28.
Bednarz T., Żurek R. 1988 - A regulated river ecosystem in a polluted section of Upper Vistula. 5. Seston - Acta Hydrobiol., 30: 43-59.
Bednarz T. 2002 - Upper Vistula River: Response of aquatic communities to pollution and impoundment. VII. Bioassay studies of water trophic state with Chlorella pyrenoidosa growth test. - Pol. J. Ecol. 50: 191-200.
Bombówna M., Wróbel S. 1966 - Badania chemiczne Wisły od ujścia Przemszy do Krakowa [Chemical investigations on the river Vistula between the mouth of the Przemsza and Cracow] - Acta Hydrobiol. 8, Suppl. I, 321-343. (in Polish, Engl. summ.)
Bucka H. 2002 - Upper Vistula River: Response of aquatic communities to pollution and impoundment. VI. Net phytoseston communities - Pol. J. Ecol. 50: 167-189.
Bujwid O. 1912 - Badanie samooczyszczających własności wody Wisły na przestrzeni 209 km poniżej Krakowa [Research of selfpurification properties of the Vistula water on distance 209 km below Cracow] - Zdrowie, 28: 457-466 (in Polish).
Długosz Z. 1991 - Ludność [Population] (In: Dorzecze górnej Wisły [River-basin of the Upper Vistula] Eds. I. Dynowska, M. Maciejewski). Part. I - PWN - Polish Scientific Publishers, Warszawa-Kraków, pp. 99-102 (in Polish).
Dumnicka E. 2002 - Upper Vistula River: Response of aquatic communities to pollution and impoundment. X. Oligochaete taxocens - Pol. J. Ecol. 50: 237-247.
Dumnicka E., Kownacki A. 1988a - A regulated river ecosystem and polluted section of the Upper Vistula. I. Introduction and description of the study area - Acta Hydrobiol., 30: 3 -13.
Dumnicka E., Kownacki A. 1988b - A regulated river ecosystem and polluted section of the Upper Vistula. 8 Macroinvertebrates - Acta Hydrobiol. 30: 81-97.
Grabacka E. 1988 - A regulated river ecosystem in a polluted section of Upper Vistula. 7. Bottom Ciliata - Acta Hydrobiol., 30: 73-80.
Kasza H. 1988 - A regulated river ecosystem and polluted section of the Upper Vistula. 2. Hydrochemistry - Acta Hydrobiol., 30: 15-22.
Kasza H., Galas J. 2002 - Upper Vistula River: Response of aquatic communities to pollution and impoundment. II. Chemical composition of water and sediment - Pol. J. Ecol. 50: 123-135.
Kasza H., Wojtan K. 2002 - Upper Vistula River: Response of aquatic communities to pollution and impoundment. III. Heavy metals in water - Pol. J. Ecol. 50: 137-146.
Krokowski J., Karnas M., Opiał-Gałuszka U., Zientarska B. 1994 - Pomiar zasolenia w rzece Wiśle w przekroju powyzej Krakowa [Measurement of salinity of Vistula River crossection before Cracow] (In: Zasolenie rzeki Wisły [Salinity of Vistula River] Ed. J. Dojlido) Symposial materials, Kraków pp. 90-106 (in Polish).
Kwandrans J. 1988 - A regulated river ecosystem and polluted section of the Upper Vistula. 6. Communities of sessile algae - Acta Hydrobiol., 30: 61-71.
Kwandrans 1. 2002 - Upper Vistula River: Response of aquatic communities on pollution and impoundment. IX. Benthic diatom communities - Pol. J. Ecol. 50: 223-236.
Maciejewski A. l994 - Polska Halurgia a problem zagospodarowania wód zasolonych i solanek [Polish halurgy and problem of implements of salty waters] (In: Zasolenie rzeki Wisły [Salinity of Vistula river] Ed. 1. Dojlido) Symposial materials Kraków pp. 54-66 (in Polish).
Mazurkiewicz G., Żurek R. 1999 - Zmiany hydrobiologiczne w zbiornikach wodnych [Hydrobiological changes in water ecosystems] (In: Dorzecze Wisły - monografia powodzi lipiec 1997 [Catchment of the Vistula - monograph of the flood - July 1997] Eds: .1. Grela, H. Słota, J. Zieliński) - IMGW, Warszawa, pp. 163-164 (in Polish).
Olszanowski Z. 1995 - 4. Zakwaszenie Czarnej Wisełki i eutrofizacja zbiornika zaporowego [Acidifying of the Czarna Wisełka and eutrophication of dam reservoir] (In: Zbiornik zaporowy Wisła Czarne [Dam reservoir - Wisła Czarne], Ed. S. Wróbel) CIN, Kraków, pp. 23-26 (in Polish).
Olszewski K. 1871 - Rozbiór chemiczny wód studziennych i rzecznych krakowskich [Chemical analysis of cracovian river's and well's water] - Spraw. Kom. Fizyogr. C.K. Tow. Naukowego Krakowskiego, 5: 131-162 (in Polish).
Punzet J. 1991 - Przepływy charakterystyczne [Characteristic flows] (In: Dorzecze górnej Wisły [River-basin of the Upper Vistula]. Part. I, Eds: I. Dynowska, M. Maciejewski) - PWN - Polish Scientific Publishers, Warszawa - Kraków, pp. 167-215 (in Polish).
Starmach K. 1938 - Badania sestonu górnej Wisły i Białej Przemszy [Investigations of seston of the Upper Vistula and White Przemsza Rivers] - Spraw. Komisji Fizjograf. PAU 73 : 1-145 (in Polish, Germ. summ.).
Starzecka A. 1988 - A regulated river ecosystem in a polluted section of Upper Vistula. 4. Biomass and bacterial decomposition - Acta Hydrobiol., 30: 29-42.
Starzecka A. 2002 - Upper Vistula River: Response of aquatic communities to pollution and impoundment. IV. Chemical and bacteriological indices of water quality - Pol. J. Ecol. 50: 147-155.
Starzecka A., Bednarz T. 2002 - Upper Vistula River: Response of aquatic communities to pollution and impoundment. V. Photosynthetic and respiratory activity of seston. - Pol. J. Ecol. 50: 157-166
Ślizowski K. 1996 - Występowanie i rozkład jodu w biosferze w rejonie rzeki Wisły [Occurrence and distribution of iodine in biosphere in region of the Vistula River] - Wydawnictwo CPPGSMiE PAN Kraków, Studia, rozprawy, monografie, 43, pp. 79 (in Polish).
Turzański K. P. 1999 - Raport o stanie środowiska na obszarze województwa małopolskiego w 1998 roku (Report about environment state of Małopolska Province in 1998) - Biblioteka Monitoringu Środowiska, WIOŚ Kraków, pp. l40 (in Polish).
Turzański K. P., Wertz J. - 2000 Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 1999 roku [Report about environment state of Małopolska Province in 1999] - Biblioteka Monitoringu Środowiska, WIOŚ Kraków, pp.283 (in Polish).
Włodek J. M., Skóra S. 1988 - A regulated river ecosystem and polluted section of the Upper Vistula. 9. Ichtyofauna. - Acta Hydrobiol., 30: 99-111.
Wojtan K., Żurek R., Synowiec, K. 2000 - Diversity of flora and fauna in running waters of the Province of Cracow (Southern Poland) in relation to water quality. I. Characteristics of physico-chemical factors. - Acta Hydrobiol, 42, 305-330.
Wróbel S. 1995 - Zakwaszenie Czarnej Wisełki i eutrofizacja zbiornika zaporowego Wisła Czarne [Acidifying Czarna Vistula stream and eutrophication of dam reservoir - Czarna Wisełka] - CIN Cracow, pp 155 (in Polish).
Wróbel S. 1998 - Degradacja środowiska w zlewniach Czarnej Wisełki i Białej Wisełki (Karpaty Zachodnie) [Environmental degradation in the Czarna Vistula and Biała Vistula catchments (Westhern Carpathians)] - Studia Naturae, 44: pp 223 (in Polish, Engl.summ.).
Żurek R. 2000 - Zagrożenia dla jeziora Machów - prognozy [Threats to the lake Machów - a prognosis] - Gospodarka Wodna (in Polish, Engl. summ.) 10, 382-387.
Żurek R. 2002 - Upper Vistula River: Response of aquatic communities to pollution and impoundment. VIII. Zooseston. - Pol. J. Ecol. 50: 201 -221.

Czasopismo/Seria/cykl:

Polish Journal of Ecology

Tom:

50

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

107

Strona końc.:

122

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:121269 ; ISSN 1505-2249

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. P.2840 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-04-21

Liczba wyświetleń treści obiektu:

3

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/91493

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji