Obiekt

Tytuł: Zespół ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) łąki koszonej i nie koszonej w Ojcowskim Parku Narodowym ; The community of weevils (Coleoptera, Curculionidae) on the mown and unmown meadow in the Ojców National Park

Twórca:

Witkowski, Zbigniew

Data wydania/powstania:

1969

Typ zasobu:

Artykuł

Wydawca:

Zakład Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 201-202

Bibliografia:

Alle W. C., Emerson A. E., Park O., Park T., Schmidt K. P. 1949. Principles of Animal Ecology. W. B. Saunders Co. Philadelphia, London. ; Balogh J. 1958. Lebensgemeinschaften der Landtiere. Akademie Verlag und Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Berlin, Budapest. ; Chroliński L. 1963. Sezonowe wędrówki ryjkowców (Curculionidae) z rodzaju Apion Herbst w warunkach przyrodniczych obwodu czerniowieckiego (Seasonal migrations by weevils (Curculionidae) of the genus Apion Herbst in natural conditions of Chernovtsy district). Przegl. zool. 7, 2: 139—142. ; Cmoluch Z. 1962. Badania nad fauną ryjkowców (Colaoptera, Curculionidae) roślinnych zespołów kserotermicznych południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej (An investigation of the fauna of Coleoptera, Curculionidae of xerothermic plant communities on the south-eastern part of Lublin Plateau). Ann. UMCS, sectio C, 17: 1—69. ; Frydlewicz-Ciesielska Z. 1961. Porównanie fauny Diptera na łąkach sztucznych i naturalnych w okolicy Kuwasów nad Biebrzą (Comparison of Diptera fauna in artifical and natural meadows near Kuwasy on the River Biebrza). Ekol. pol., ser. A, 9: 317—342. ; Gumiński R. 1951. Meteorologia i klimatologia dla rolników. Państw. Wydawn. Roln. i Leśne. Warszawa. ; Hess M. 1965. Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich (Vertical climatic zones in the Polish Western Carpathians). Zeszyty Naukowe UJ 115, Prace Inst. Geogr. 33: 1—267. ; Jankowska K. (rkps). Ekologia i produkcja pierwotna łąki Arrhenatheretum eIatioris w Ojcowskim Parku Narodowym. ; Kaczmarek M., Kaczmarek W. 1956. O metodyce badań zoocenotycznych w zakresie zbiorów ilościowych naziemnej fauny bezkręgowców. EkoI. pol., ser. B, 2: 131—136. ; Kajak A. 1962. Porównanie pająków łąk sztucznych i naturalnych (Comparison of spider fauna in artifical and natural meadows). Ekol. pol., ser. A, 10: 1—20. ; Karpiński J. J. 1958. Ryjkowce (Curculionidae) w biocenozie Białowieskiego Parku Narodowego (Curculionidae in biocenosis of the Białowieża National Park). Roczniki Nauk Leśnych, 21: 29—47. ; Klein J. 1967. Charakterystyka fitoklimatu badanych powierzchni na tle warunków mezoklimatycznych Ojcowa (The phytoclimatic character of the investigated plots in relation to mesoclimatic conditions of Ojców). Studia Naturae, ser. A, 1: 25—47. ; Kosior A. 1967. Wstępne badania składu i liczebności bezkręgowców łąki Arrhenatheretum elatioris (Preliminary study of composition and abundance in the invertebrate community on the fresh meadow Arrhenatheretum eletioris). Studia Naturae ser. A, 1: 175—197. ; Kulczyński S. 1940. Torfowiska Polesia. Prace rol.-leśne PAU, 37: 457—777. ; Medwecka-Kornaś A., Kornaś J. 1963. Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego (Vegetation map of the Ojców National Park). Ochr. Przyr. 29: 17—87. ; Medwecka-Kornaś A. (red.) 1967. Studia ekosystemów lasu bukowego i łąki w Ojcowskim Parku Narodowym (Ecosystem studies in a beech forest and meadow in the Ojców National Park). Studia Naturae, ser. A, 1: 1—213. ; Naumow N. P. 1961. Ekologia zwierząt. Państw. Wydawn. Roln. i Leśne. Warszawa. ; Odum E. P. 1959. Fundamentals of Ecology. W. B. Saunders Co. Philadelphia, London. ; Reitter E. 1916. Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. Bd. 5. K. G. Lutz Verlag. Stuttgart. ; Smreczyński S. 1965. Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 19, zesz. 98a. Ryjkowce — Curculionidae. Wstęp i podrodzina Apioninae. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa. ; Smreczyński S. 1966. Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 19, zesz. 98h. Ryjkowce — Curculionidae. Podrodziny Otiorhynchinae, Brachyderinae. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa. ; Sukačev V. N., Dylis N. V. 1966. Programma i metodika biogeocenologičeskich issledovanij. Izdatelstvo «Nauka». Moskva. ; Tischler W. 1965. Agrarökologie. VEB F. Fischer Verlag. Jena. ; Tretzel E. 1955. Technik und Bedeutung des Fallenfanges für ökologische Untersuchungen. ZooI. Anzeiger 155: 276—287.

Czasopismo/Seria/cykl:

Ochrona Przyrody

Tom:

R. 34

Strona pocz.:

185

Strona końc.:

205

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:124837

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-05-22

Data dodania obiektu:

2020-05-22

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/92472

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji