Obiekt

Tytuł: Środowisko abiotyczne Pilska ze szczególnym uwzglednieniem obszaru podszczytowego

Twórca:

Łajczak, Adam

Data wydania/powstania:

1996

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska

Tytuł publikacji grupowej:

Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska

Wydawca:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 30-31 ; ISSN 0081-6760

Bibliografia:

Alexandrowicz Z., Denisiuk Z. 1991. Rezerwaty i pomniki przyrody Żywieckiego Parku Krajobrazowego, Karpaty polskie (Nature reserves and monuments of the Żywiec Landscape Park, Polish Carpathian). Ochr. Przyr. 49, cz. II: 143-161. ; Baumgart-Kotarba M. 1974. Rozwój grzbietów górskich w Karpatach fliszowych (Development of mountain ridges in the Flysch Carpathians). Prace geogr. IG PAN, 106: 1-136. ; Golonka J., Wójcik A. 1976. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Jeleśnia. Inst. Geol., Warszawa. ; Golonka J., Wójcik A. 1978. Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, arkusz Jeleśnia. Inst. Geol., Warszawa. ; Hess M. 1965. Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich (Vertical climatic zones in the Polish Western Carpathians). Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 11: 1-120. ; Hildebrand E. E. 1983. Der Einfluss der Bodenverdichtung auf die Bodenfunktionen im forstlichen Standort. Forstwis. Cbl. 2: 111-125. ; Klimaszewski M. 1947. Osobliwości skalne w Beskidach Zachodnich. Wierchy 17, 55: 57–71. ; Klimaszewski M. 1948. Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym. Prace Wrocł. Tow. Nauk., ser. B. 7: 1-233. ; Klimaszewski M. 1952. Zagadnienie plejstocenu południowej Polski. Biul. Państ. Inst. Geol. 65: 137-268. ; Klimaszewski M. 1980. Bezwzględny wiek rzeźby terytorium Polski (The absolute age of the relief of the territory of Poland). Sudia Geomorph. Carp.-Balc. 14: 3-16. ; Leśniak B., Obrębska-Starklowa B. 1983. Klimat województwa bielskiego (The climate of the Bielsko Voivodeship). Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys. 15: 21-47. ; Łajczak A. 1992. Geomorfologiczna i hydrologiczna charakterystyka rezerwatu Pilsko w Beskidzie Żywieckim (Geomorphological and hydrological characteristics of the Pilsko Nature Reserve, Beskid Żywiecki Mts.). Ochr. Przyr. 50, cz. II: 75-93. ; Łajczak A. 1996a. Analiza stosunków mezoklimatycznych północnych stoków Pilska a turystyczne i narciarskie wykorzystanie tego obszaru (The analysis of mesoclimatic conditions on northern slopes of Pilsko and touristic and skiing use of the area). Czasop. Geogr. 67,1: 17-47. ; Łajczak A. 1996b. Oddziaływanie narciarstwa na pokrywę śnieżną w obszarze podszczytowym Pilska (The influence of skiing on snow cover at the top of the Pilsko Massif). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 103-130. ; Łajczak A. 1996c. Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na erozję gleby w obszarze podszczytowym Pilska (The influence of skiing and hiking on soil erosion at the top of the Pilsko Massif). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 131-159. ; Malarz R. 1983. Związki rzeźby terenu z litologią na przykładzie wybranych serii fliszowych w dorzeczu Soły (Relationships between relief and lithology exemplified by selected flysch rock series in the Soła drainage basin). Studia Geomorph. Carp.-Balc. 16: 51-68. ; Obrębska-Starklowa B. 1983. Stosunki klimatyczne w rejonie Babiej Góry. Studia Naturae, sr. B, 29: 41-62. ; Pawłowski S. 1933. Z badań nad zlodowaceniem polskich Karpat. Czasop. Geogr. 11, 1-2: 1-5. ; Pazdro Z. 1977. Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol., Warszawa. ; Pietrygowa Z. 1976. Reżim źródeł stokowych i dolinnych w dorzeczu Skawy (The regime of slope and valley springs at the Skawa River basin). Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys. 10: 59-86. ; Sawicki L. 1913. Krajobrazy lodowcowe Zachodniego Beskidu. Rozpr. AU, Wydz. Mat.-Przyr., A, 13: 1-22. ; Sikora W., Żytko K. 1960. Budowa Beskidu Wyspowego na południe od Żywca (Geology of the Beskid Wysoki range south of Żywiec, Western Carpathians). Biul. Inst. Geol. 141: 61-204. ; Starkel L. 1969. Odbicie struktury geologicznej w rzeźbie polskich Karpat Fliszowych. (Reflection of the geological structure in the relief of the Polish Flysh Carpathians). Stud. Geomorph. Carp. Balc. 3: 61-71. ; Starkel L. 1972. Karpaty Zewnętrzne. W: Klimaszewski M. (red.) Geomorfologia Polski, T. I. Polska Południowa. PWN, Warszawa. ; Starkel L. 1983. Rzeźba województwa bielskiego (The relief of the Bielsko Voivodeship). Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys. 15: 5-19. ; Wójcik A. 1994. Osady glacjalne i osuwiskowe Pilska, Beskid Żywiecki. Biul. Państw. Inst. Geol. 369: 49-61. ; Ziętara T. 1962. O pseudoglacjalnej rzeźbie Beskidów Zachodnich. Roczn. Nauk.-Dydakt. WSP w Krakowie, Prace Geogr. 10:69-87. ; Ziętara T. 1989. Rozwój teras krioplanacyjnych w obrębie wierzchowiny Babiej Góry w Beskidzie Wysokim (Development of cryoplanation terraces within the planation surface of the Babia Gora in the Beskid Wysoki). Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys. 21: 79-92.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Naturae

Tom:

Nr 41

Strona pocz.:

13

Strona końc.:

32

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:79197

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-08-27

Data dodania obiektu:

2019-08-26

Liczba wyświetleń treści obiektu:

19

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/92861

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji