Obiekt

Tytuł: Localization of endothelin in the blood-brain interphase in rat hippocampus after global cerebral ischemia

Inny tytuł:

Lokalizacja endoteliny w interfazie naczyniowo-tkankowej w hipokampie szczura po całkowitym niedokrwieniu mózgu

Wydawca:

Medical Publishing House

Miejsce wydania:

Warsaw

Abstrakt:

Przeprowadzono immunocytochemiczną ocenę rozmieszczenia endoteliny w sektorze CA1 hipokampa szczurów po 10 min całkowitym niedokrwieniu mózgu. Badania wykonano po upływie 10 min, 3, 6, 12 i 24 godz po niedokrwieniu przy użyciu dostosowanej do mikroskopu elektronowego techniki immunocytochemicznej, wykorzystującej złoto koloidalne. Immunoreaktywność dla endoteliny wykazano nie tylko w komórkach śródbłonka naczyniowego, lecz również w astrocytach, mikrogleju, makrofagach i w niektórych zakończeniach aksonalnych. Największą intensywność zmian wykazano po upływie 24 godz po niedokrwieniu. W okresie tym immunoreaktywność występowała we wszystkich elementach złącza naczyniowo-tkankowego: śródbłonkach, błonach podstawnych naczyń i w okołonaczyniowych astrocytach. Szczególnie intensywny odczyn występował w makrofagach gromadzących się w sąsiedztwie naczyń.Wydaje się, że zależne od niedokrwienia zwiększenie zawartości endoteliny może wskazywać na jej ewentualny udział w patogenezie poischemicznych uszkodzeń mózgu.

Bibliografia:

Electron microscopic immunocytochemical evaluation of localization and distribution of endothelins 1, 2 and 3 in the CAI hippocampal sector in rats submitted to 10 min global cerebral ischemia was performed. The studies were done in different postischemic periods (10 min, 3, 6, 12 and 24 h) with postembedding immuno-gold technique for electron microscopy. Endothelin-like immunoreactivity was found in endothelial cells of hippocampal microvessels and in astrocytes, microglia, macrophages and in some axonal endings. The most pronounced changes appeared 24 h after ischemia. At that period all structural elements of blood-brain interphase: endothelium, basal membrane and perivascular astrocytic processes showed intensive endothelin-like immunoreactivity. Especially marked immunoreactivity was found in macrophages appearing in the proximity of microvessels. It has been stressed that ischemia-induced increased content of endothelin may play an important role in the pathogenesis of postischemic tissue abnormalities.

Czasopismo/Seria/cykl:

Folia Neuropathologica

Tom:

33

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

221

Strona końc.:

230

Format:

pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:71863

Język:

eng

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji