Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Spontaniczne zmiany składu gatunkowego lasów naturalnych w obszarach ochrony ścisłej Roztoczańskiego Parku Narodowego

Twórca:

Maciejewski, Zbigniew

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Zakres, tempo i mechanizmy zmian w przyrodzie terenów chronionych w Polsce. Część II

Tytuł publikacji grupowej:

Zakres, tempo i mechanizmy zmian w przyrodzie terenów chronionych w Polsce. Część II

Wydawca:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 171-172 ; ISSN 0081-6760

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Bernadzki E., Bolibok L., Brzeziecki B., Zajączkowski J., Żybura H. 1997. Zmiany składu gatunkowego drzewostanów naturalnych w Białowieskim Parku Narodowym (1936-1993). Parki Nar. i Rez. Przyr. 16, 2: 3-25.
Brożek S. 1986. Wpływ pyłów przemysłowych emitowanych przez aglomerację krakowską na mineralizację azotu w glebach leśnych - The effect of selected industrial dusts emitted by the Kraków urban agglomeration on the mineralization of nitrogen in humic horizons of forest soils. Roczn. Glebozn. 37, 2-3: 237-248.
Bucking W. 1992. Nitrogen input and nitrogen recycling in forest ecosystems. In: A. Teller, P. Mathy and J. N. R. Jeffers (red.). Responses of Forest Ecosystems to Environmental Changes. Elsevier Applied Science, London and New York, s. 662-663.
Faliński J. B. 1991. Procesy ekologiczne w zbiorowiskach leśnych - Ecological processes in the forest communities. Phytocoenosis 3 (N.S.) 1: 17-41.
Greszta J. 1987. Wpływ przemysłowego zanieczyszczenia powietrza na lasy - The influence of air pollution on forests. Wydawnictwo SGGW - AR, Warszawa.
Haus M. 1937. Spostrzeżenia nad szkodami mrozowymi w drzewostanach bukowych. Inst. Bad. Lasów Państw. Warszawa, Rozpr. i Spraw. Ser A, 27: 7-41.
Izdebski K. 1969. Próba przedstawienia dynamiki drzewostanu w rezerwacie leśnym Czerkies na Roztoczu Środkowym - An attempt of presenting the dynamics of the tree cover in the forest reserve Czerkies, Central Roztocze. Ann. UMCS, sect. C, 24: 87-118.
Izdebski K., Czarnecka B., Grądziel T., Lorens B., Popiołek Z. 1992. Zbiorowiska roślinne Roztoczańskiego Parku Narodowego na tle warunków siedliskowych - Plant communities against the background of the Roztocze National Park habitat conditions. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Januszek K. 1990. Niektóre właściwości chemiczne gleb wybranych stanowisk jodły (Abies alba Mili.) o różnej kondycji wzrostowej w Polsce Południowej - Some chemical properties of soils of selected habitats of the fir (Abies alba Mill.) varying in vitality in southern Poland. Acta Agr. Silv., scr. Silv. 29: 3-16.
Jaworski A. 1982. Fir regression in Polish mountain areas. Eur. J. For. Pathol. 12, 3: 143-149.
Kaszowski B. M., Mrugała S. Warakomski W. 1995. Temperatura powietrza i opady atmosferyczne na obszarze Lubelszczyzny (1951-1990). W: R. Turski, S. Uziak (red.). Środowisko Przyrodnicze Lubelszczyzny T. I, Klimat. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin.
Kienast F., Brzeziecki B. 1993. Potential temporal and spatial responses of forest communities to climate change: application of two simulation models for ecological risk assessment Long-term implications of climate change and air pollution on forest ecosystems. Progress report of the IUFRO Task Force “Forest, Climate Change and Air Pollution”. IUFRO World Series, Vol. 4: 20-21.
Kowalski M. 1991. Climate - a changing component of forest site. Fol. For. Pol., ser. A, Forestry, 33: 25-34.
Kraczek J. 2001. Problem aktualności ustaleń planu ochrony w sytuacji klęskowych zmian w ekosystemach leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego. Parki Nar. Rez. Przyr. 20, 1: 103-107.
Lorens B. 1998. Próba oceny naturalności fitocenoz leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego — Trial of assessment of forest phytocoenoses naturality in Roztoczański National Park. Przegląd Przyrodniczy 9, 1/2: 189-194.
Matuszkiewicz J. M. 2002. Zespoły leśne Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Maciejewski Z. 1998. Long-term changes in the abundance and mass of the main tree species in beechwood and fir forest communities of Roztoczański National Park (cast-central Poland). Pol. J. Ecol. 46: 169-186.
Mind'áš J., Škvarenina J., Střelcová K., Priwitzer T. 2000. Influence of climatic changes on Norway spruce occurrence in the West Carpathians. J. For. Sci. 46: 249-259.
Mitka J. 1997. Małe, izolowane populacje na skraju zasięgu geograficznego - niektóre procesy ekologiczne i genetyczne - Small, isolated populations at geographical range borders some ecological and genetic processes. Wiad. Bot. 41, 2: 13-34.
Obmiński Z. 1977. Ogólny zarys ekologii - The outline of ecology. W: S. Białobok (red.). Świerk pospolity Picea abies (L.) Karst. Nasze drzewa leśne. PWN, Warszawa - Poznań, T. 5: 332-371.
Płaksej A. 1979. Sukcesja roślinności drzewiastej w rezerwacie Czerkies w Roztoczańskim Parku Narodowym. Praca magisterska, maszynopis, Akademia Rolnicza, Kraków.
Pukacki P. 1990. Odporność na niskie temperatury - Resistance to low temperatures. In: S. Białobok (red.). Buk zwyczajny Fagus sylvatica L. - European beech Fagus sylvatica L. Nasze drzewa leśne. PWN, Warszawa Poznań, T. 10: 185-192.
Siwecki R. 1994. Globalne zmiany klimatyczne a zamieranie dębów - Oak Quercus sp. decline related to global climate change. Sylwan 138, 10: 43-59.
Sławiński W. 1946. Lasy bukowe na Wyżynie Lubelskiej - Fagetum zamosciense Beech forests on the Lublin Upland Fagetum zamosciense. Ann. UMCS, ser. E, 1: 1-99.
Solomon A. M., Shugart H. H. (red.) 1993. Vegetation dynamics and global change. Chapman & Hall, New York - London.
Szwagrzyk J. 1994. Symulacyjne modele dynamiki lasu oparte na koncepcji odnawiania drzewostanu w lukach - Simulation models of forest dynamics based upon the concept of tree stand regeneration in gaps. Wiad. Ekol. 40, 2: 57-75.
Tobolski K. 1976. Przemiany klimatyczno-ekologiczne w okresie czwartorzędu, a problem zmian we florze - Climatic- ecological transformations in the quaternary and the problem of changes in the flora. Phytocoenosis 5: 187-197.
Trepińska J. 1994. Wahania termiczne w Polsce iw Europie - od małego glacjału do współczesnego ocieplenia - Thermic oscillations in Poland and Europe - from the Little Glacial Age to the contemporary wanning up. Sylwan 138, 9: 23-32.
Warakomski W. 1994. Zarys klimatu Roztocza. W: T. Wilgat (red. ). Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu. Oficyna Wydawnicza Ostoja, Kraków: 42-54.
Xu D. 1993. Potential impacts of climate change on forests in China - Long-term implications of climate change and air pollution on forest ecosystems. Progress report of the 1UFRO Task Force “Forest, Climate Change and Air Pollution”. IUFRO World Series, Vol. 4: 23.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Naturae

Tom:

Nr 54 cz. II

Strona pocz.:

157

Strona końc.:

173

Szczegółowy typ zasobu:

Rozdział

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:120337

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-04-09

Liczba wyświetleń treści obiektu:

28

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/94835

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji