RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wizja zagospodarowania przestrzennego gmin wiejskich województwa łódzkiego jako przejaw zarządzania przestrzenią = Vision of spatial development of rural municipalities in the Łódzkie Voivodeship as an element of spatial planning

Creator:

Feltynowski, Marcin : Autor

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 51

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The aim of the paper is to indicate priorities of land use presented in the study of conditions and directions of spatial development. This is particularly important in the case of rural municipalities, which are in need of appointing areas for housing development in the study of conditions and directions of spatial development. An important element of the study is the fact that land-use plans must be consistent with their guidelines. These studies currently comprise the only comprehensive and mandatory documents drawn up for the entire municipality area.The analysis of the study of conditions of the rural municipalities of the Łódzkie Voivodeship was based upon the data collected in the survey “Local planning and land-use”, conducted by the ministry responsible for construction, spatial planning and housing. Municipalities being examined were classified depending on allocating land for specific development. The classification has become reference for defining spatial diversity of a given phenomenon among local authorities.

References:

1. Brzeziński C., 2013, Wybrane problemy planowania przestrzennego w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 289, s. 105-114.
2. Brzeziński C., 2015, Polityka przestrzenna w Polsce. Instytucjonalne uwarunkowania na poziomie lokalnym i jej skutki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
3. Domański R., 2006, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
4. Jaworska R., Modranka E., 2014, Metody opisowej statystyki przestrzennej oraz wybrane zagadnienia eksploracyjnej analizy danych przestrzennych, [w:] J. Suchecka (red.), Statystyka przestrzenna. Metody analiz struktur przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 111-144.
5. Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014, Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce - wybrane fragmenty raportu, Samorząd Terytorialny, 4, s. 5-21.
6. Lechowski Ł., 2013, Analiza zmian pokrycia terenu wokół autostrad za pomocą metod GIS, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14, s. 59-76.
7. Nowak M.J., 2012, Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią, CeDeWu, Warszawa.
8. Nowak M.J., 2015, Nieefektywność decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kształtowaniu ładu przestrzennego a działania organów administracji publicznej, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 257/258, s. 46-57.
9. Strożek P., Jewczak M., 2016, Rozwój sektora ICT w Polsce - ocena międzyregionalna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 9 (957), s. 101-117. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0957.0907
10. Suchecki B., Lewanowska-Gwarda K., 2010, Klasyfikacja, wizualizacja i grupowanie danych przestrzennych, [w:] B. Suchecki (red.), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 56-69.
11. Tesařova V., Halounová L., 2006, The study of land cover changes development influenced by the highway construction, [w:] M. Braun (red.), Second Workshop of the EARSeL SIG on remote sensing of land use & land cover, Application and Development, Universität Bonn, s. 379-384.
12. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.
13. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 415 z późn. zm.
14. Ward J.H., 1963, Hierarchical grouping to optimize an objective function, Journal of the American Statistical Association, 58, 301, s. 236-244. https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500845

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

51

Start page:

63

End page:

74

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,2 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:75329 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.51.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information