Obiekt

Tytuł: Możliwości wykorzystania geoportali regionalnych w rozwoju rolnictwa na przykładzie Geoportalu Województwa Łódzkiego = Possibility of using regional geoportals in agricultural development on the example of the Łódzkie Voivodeship Geoportal

Twórca:

Stefaniak, Grzegorz. Autor

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Wydawca:

IGiPZ PAN ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystywania w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem rolnictwa infrastruktury informacji przestrzennej rozumianej jako zbiory i usługi danych przestrzennych udostępniane z wykorzystaniem webowej aplikacji mapowej na przykładzie Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl). Oficjalną podstawą budowy infrastruktury informacji przestrzennej w Unii Europejskiej jest Dyrektywa INSPIRE (2007) transponowana do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (2010). Zgodnie z polskim prawem za zbiory danych przestrzennych odpowiadają liczne, rozproszone instytucje. Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny zawiera m.in. Ewidencje Gruntów i Budynków. Wojewódzki zasób to m.in. Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10 000, materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej, programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji. Zasób centralny przechowuje m.in. ortofotomapy, numeryczny model terenu, mapy glebowo-rolnicze. Za tematy związane z rolnictwem, tj. działki ewidencyjne, ukształtowanie terenu, użytkowanie i pokrycia terenu, ortoobrazy, geologię, glebę, zagospodarowanie przestrzenne odpowiadają różne organy wiodące. Geoportale krajowe, regionalne, powiatowe i gminne to webowe aplikacje mapowe, które są punktami dostępowymi do usług sieciowych prezentujących rozproszone zbiory danych przestrzennych. Zapewniają one poprawę dostępności do wiarygodnej i pełnej informacji o przestrzeni województwa wszystkim obywatelom, firmom i instytucjom, także tym związanym z rolnictwem.

Bibliografia:

1. Białousz S., 2013, Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. ; 2. Izdebski W., 2016, Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, Geo-System, Warszawa. ; 3. Przegon W., 2016, Geodezja rolna i architektura krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni turystycznej: teoria, badania, aplikacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków. ; 4. Woch F., 2008 Wytyczne techniczne do opracowywania programów urządzeniowo - rolnych gmin, Instrukcja upowszechniona, 150, IUNG, Puławy.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

52

Strona pocz.:

111

Strona końc.:

126

Format:

Rozmiar pliku 3,8 MB ; application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:76841 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.52.8

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji