Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Aerophonic Musical Instruments in the Mierzanowicka Culture

Creator:

Baczyńska, Barbara

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 59 (2007) ; Aerofoniczne instrumenty muzyczne używane przez ludność kultury mierzanowickiej

Contributor:

Bąbel, Jerzy Tomasz ; Kuś, Wojciech. Translator

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

P. 325-343 : ill. ; 25 cm ; Bibliography p. 335-336 ; Text paralel in English and Polish

References:

1. Anders H. 1966. Muzyka. In Wielka Encyklopedia Powszechna PWN7, Warszawa, 557 - 560 ; 2. Baczyńska B. 1985. Fundstelle aus der jüngeren Phase der Mierzanowice-Kultur in Szarbia Gemeinde Skalbmierz. In L'énéolithique et le début de l'âge du bronze dans certaines régions de L'Europe (= Prace Komisji Archeologicznej 24). Kraków, 123 - 132 ; 3. Baczyńska B. 1994. Cmentarzysko kultury mierzanowickiej w Szarbi, woj. Kieleckie. Studium obrządku pogrzebowego. Kraków ; 4. Bąbel J. 1979. Groby neolityczne ze st. I w Mierzanowicach, woj. tarnobrzeskie. Wiadomości Archeologiczne 44 , 67 - 86 ; 5. Bąbel J. 1987. Obrządek pogrzebowy we wczesnym okresie epoki brązu na Wyżynie Sandomierskie (unpublished doctor thesis). Warszawa ; 6. Bąbel J. 1993. Obrządek pogrzebowy we wczesnym okresie epoki brązu w Małopolsce Środkowej. In M. Kwapiński (ed.). Wierzenia przedchrześcijańskie na ziemiach polskich. Gdańsk, 148-155 ; 7. Balcer B. 1963. Osada kultury amfor kulistych na stanowisku 1 w Mierzanowicach, pow. Opatów. Materiały Starożytne 9, 99-143 ; 8. Balcer B. 1977. Osada kultury wczesnomierzanowickiej na stanowisku 1 w Mierzanowiecach woj. tarnobrzeskie.Wiadomości Archeologiczne 42,175-212 ; 9. Bukowski Z. 1992. Niektóre szczegóły obrządku grzebalnego w świetle badań cmentarzysk birytualnych kultury łużyckiej na górnym Śląsku. Archeologia Polski 37, 57-87 ; 10. Galkin L. L. 1975. Odno iz drevnejshich prakticheskich prisposobleniy skotovodov. Soveckaya Arkheologiya 3,186-192 ; 11. Galkin L. L. 1975. Odno iz drevnejshich prakticheskich prisposobleniy skotovodov. Soveckaya Arkheologiya 3,186-192 ; 12. Holy M. 1997. Zabytki wykonane z kości zwierzęcych ze stanowiska Babia Góra I, II, III w Iwanowicach (unpublished master thesis). Kraków ; 13. Lucke W. and Frey O. H. 1962. Die situla in Providence (Rhode Island). Ein Beitrage zur Situlenkunst des Osthallstattkreises (= Römisch-Germanischen Forschungen 26). Mainz ; 14. Malinowski T. 1989. Les instrumments de la prehistoire Polonaise. Les Dossiers D'Archéologie 142, 63-67 ; 15. Malinowski T. 1994. Najdawniejsze instrumenty muzyczne na Śląsku w świetle badań archeologicznych. Studia Zachodnie 2,13-29 ; 16. Moszyński K. 1966. Kultura Ludowa Słowian 2. Warszawa ; 17. Račűnaité-Vyčiniené D. 2000. Sutartiniř atlikimo tradicijos 294. Vilnius ; 18. Račűnaité-Vyčiniené D. 2000. Sutartiniř atlikimo tradicijos 294. Vilnius ; 19. Salewicz K. 1937. Tymczasowe wyniki badań prehistorycznych w Mierzanowicach (pow.opatowski, woj. kieleckie). Z otchłani wieków 12(4-5), 39-59 ; 20. Salewicz K. 1944. Opracowanie grobów z cmentarzyska na st. I w Mierzanowicach (typescript in State Archaeological Museum in Warsaw). Warszawa ; 21. Šmid M. 1999. Hudebni nástoj jako součást výbavy hrobu kultury se Šňůrovou Keramikou z kostelce na Hanč. Pravěk 9,197-209 ; 22. Szydłowska E. and Kamiński W. 1966. Instrument muzyczny z cmentarzyska kultury łużyckiej w Przeczycach, pow. Zawiercie. Archeologia Polski 11, 401-422 ; 23. Tunia K. 1979. Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Koniuszy, woj. Kraków. Sprawozdania Archeologiczne 31, 47-77 ; 24. Uzarowiczowa A. 1970. Groby kultury ceramiki sznurowej z cmentarzyska wielokulturowego w Mierzanowicach, pow. Opatów. Wiadomości Archeologiczne 35, 201-234 ; 25. Wróbel H. 1985. Grób kultury mierzanowickiej z Sandomierza-Krukowa. Sprawozdania Archeologiczne 34, 73-79

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

59

Start page:

325

End page:

343

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:29101 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

This page uses 'cookies'. More information