Object

Title: Afera Rana - wpadka polskiego wywiadu w ZSRS w 1936 r.

Creator:

Kuśnierz, Robert (1977- )

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 46 (2011)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 159-179 ; Text pol., sum. eng., rus.

References:

Drymmer W. T., W służbie Polsce, Warszawa 1998. ; Drymmer W. T., Wspomnienia, „Zeszyty Historyczne” 1974, z. 127. ; Gajownik T., Pierwsze lata kariery Stefana Antoniego Mayera jako oficera polskiego wywiadu. Przyczynek do biografii, „Echa Przeszłości” nr 10, 2009, s. 277‑286. ; Kruszyński M., Z działalności konsulatu polskiego w Charkowie do początku lat 30. XX wieku, [w:] Stosunki polsko‑ukraińskie. Historia i pamięć, red. J. Marszałek‑Kawa, Z. Karpus, Toruń 2008. ; Krzak A., Kapitan Jerzy Antoni Niezbrzycki, „Rocznik Archiwalno‑Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego” nr 2/31, 2009, s. 300‑310. ; Kuśnierz Robert Funkcjonowanie polskich placówek dyplomatycznych w ZSRS w warunkach Wielkiego Terroru (1937-1938), [w:] Polska dyplomacja na Wschodzie w XX-początkach XXI wieku, red. H. Stroński, G. Seroczyński, Olsztyn-Charkow 2010, s. 374-403. ; Kwiecień M., G. Mazur, Wykłady pułkownika Stefana Mayera o wywiadzie polskim w okresie II RP, „Zeszyty Historyczne” 2002, z. 142. ; Michniewicz W., Wielki bluff sowiecki, Chicago 1991. ; Paduszek K., Meandry kariery Wiktora Tomira Drymmera w wywiadzie II Rzeczypospolitej, „Przegląd Historyczno‑Wojskowy” nr 4, 2008. ; Pepłoński A., Wywiad a dyplomacja II Rzeczypospolitej, Toruń 2004. ; Pepłoński A., Wywiad polski na ZSRR: 1921‑1939, Warszawa 1996. ; Skóra W., Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność, Toruń 2006. ; Włodarkiewicz W., Przed 17 września 1939 roku. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921‑1939, Warszawa 2002. ; Wolsza Tadeusz Za żelazną kurtyną. Europa Środkowo‑Wschodnia, Związek Sowiecki i Józef Stalin w opiniach polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii 1944/1945‑1953, Warszawa 2005.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

46

Start page:

159

End page:

179

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:39903 ; 1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/46 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/46 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information