Object

Title: Franciszek Szlachcic (1920–1990) — przyczynek do biografii „supergliny”

Creator:

Sobór-Świderska, Anna

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 45 z. 2 (2013)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 231-249 ; Sum. eng.

References:

Atlas Polskiego Podziemia Niepodległościowego 1944 –1956, Warszawa–Lublin 2007. ; Błażyński Z., Towarzysze zeznają. Z tajnych archiwów Komitetu Centralnego. Dekada Gierka 1970–1980 w tzw. Komisji Grabskiego, Warszawa 1990. ; Ciszecki P., Franciszek Szlachcic — biografia, 2011, maszynopis udostępniony dzięki uprzejmości autora. ; Dominiczak H., Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944–1990. W świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000. ; Eisler J., Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2000. ; Eisler J., Polski rok 1968, Warszawa 2006. ; Frazik W., Marian Strużyński vel Marian Reniak (1922–2004), „agent wszechstronnie sprawdzony”, funkcjonariusz SB, literat, „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, 1/5/2007, s. 511–522. ; Gołdyn T., Likwidacja oddziału „Wiarusy” w aktach UB, w: Wokół legendy „Ognia”. Opór przeciw zniewoleniu: Polska–Małopolska–Podhale 1945–1956, red. R. Kowalski, Nowy Targ 2008, s. 311–340. ; Jarosz D., M. Pasztor, Stosunki polsko–francuskie 1944–1980, Warszawa 2008. ; Lesiakowski K., Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna, Warszawa 1998. ; Ludzie bezpieki województwa krakowskiego. Obsada stanowisk Urzędów Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1945–1990. Informator personalny, oprac. W. Frazik, F. Musiał i in., Kraków 2002. ; Osękowski Cz., Wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce, Poznań 2000. ; Paczkowski A., Trzy twarze Józefa Światły. Przyczynek do historii komunizmu w Polsce, Warszawa 2009. ; Siemiątkowski Z., Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL, Warszawa 2009. ; Skrzypek A., Mechanizmy autonomii. Stosunki polsko–radzieckie 1956–1965, Pułtusk–Warszawa 2005. ; Strażnicy sowieckiego imperium. Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w Małopolsce 1945–1990, pod red. F. Musiała i J. Wenklara, Kraków 2009. ; Zieleniewski M., Przez lekko uchyloną bramę. Gierek, Jaroszewicz, Babiuch, Cyrankiewicz, Szlachcic i inni, Poznań 1989. ; Zieleniewski M., Refleksje o jakości produkcji, pracy i zarządzania, Warszawa 1988.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

45

Issue:

2

Start page:

231

End page:

249

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47288 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/45/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/45/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information