Object

Title: Julius Margolin - świadek zagłady żydowskiej w obozach sowieckich : przyczynek do dziejów zimnej wojny

Creator:

Jackowska, Anna Maria

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 43 z. 3 (2011)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 99-112 ; Sum. eng.

References:

Budziarek M., Łódź 1939–1945 [w:] M. Budziarek, L. Skrzydło, M. Szukalak, Łódź nasze miasto. Unsere Stadt Lodz, Łódź 2000.
Carrunthers S., Cold war captives. Imprisonment, Escape and Brainwashing, London–Los Angeles–Berkeley 2009.
Chojnowski A., J. Tomaszewski, Izrael, Warszawa 2001.
Ciesielski S., Gułag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918–1935, Warszawa 2010.
Ciesielski S., G. Hryciuk, A. Srebrakowski, Masowe deportacje w okresie II wojny światowej, Warszawa 1994.
Czapski J., Malraux [w:] Tumult i widma, Kraków 1997.
Чижик С. Н., Судьба одной прокламации: израильский коммунизм против Юлия Марголина. Собрание статей и выступлений, обращений и писем Ю. Б. Марголина 1946–1957 гг., Jerusalem 2002.
Gottgetreu E., Margolin, Julij (1900–1971) [w:] Encyclopaedia Judaica. Second Edition, Vol. 13, Lif–Mek, red. T. Gale, Detroit–New York 2007.
Grémion P., Konspiracja wolności. Kongres Wolności Kultury w Paryżu (1950–1975), Warszawa 2004.
Jackowska A.M., Procesy Wiktora Krawczenki i Davida Rousseta. Francuski spór w latach 1949–1951 o sowieckie obozy pracy [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2009, red. Ł. Kamiński, T. Kozłowski, Warszawa 2010.
Jackowska A.M., Polska emigracja wobec procesów Wiktora Krawczenki i Dawida Rousset 1949–1951 r. Przyczynek do dziejów zimnej wojny, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały” 2011, nr 10.
Jaudel E., L’aveuglement. L’affaire Kravchenko, Paris 1991.
Lustiger A., Czerwona księga. Stalin i Żydzi, Warszawa 2010.
Malaurie G., E. Terrée, L’affaire Kravchenko. Paris 1949, le Goulag en correctionnelle, Paris 1982.
Марголин Ю. Б., Вести из Рoccии. Дело Бергера (открытое письмо) [w:] С. Н. Чижик, Судьба одной прокламации: израильский коммунизм против Юлия Марголина. Собрание статей и выступлений, обращений и писем Ю. Б. Марголина 1946–1957 гг., Jerusalem 2002.
Марголин Ю. Б., Еврейский голос в процессе Руссз, w: С. Н. Чижик, Судьба однойп рокламации: израильский коммунизм против Юлия Марголина. Собрание статей и выступлений, обращений и писем Ю. Б. Марголина 1946–1957 гг., Jerusalem 2002.
Ory P., J.–P. Sirinelli, Les intellectuels en France, de l’Affaire Dreyfus à nos jours, Paris 1986.
Panné J.–L., Boris Souvarine. Le premier désenchanté du communisme, Paris 1993.
Panné J.–L., L’archipel des hommes en trop, „A contretemps. Bulletin de critique bibliogra-phique”, nr 40, maj 2011.
Robrieux P., Histoire intérieure du partie communiste. 4. Biographies, chronologie, bibliographies, Paris 1984.
Tołczyk D., Gułag w oczach Zachodu, Warszawa 2009.
Wall I., L’influence américaine sur la politique française (1945–1954), Paris 1989.
Wierzbicki M., Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim: stosunki polsko–żydowskie na ziemiach północno–wschodnich II RP pod okupacją sowiecką, Warszawa 2010.
Wimmer M., Julij Borisovič Margolin. Überleben ist alles, Wien 2010.

Relation:

Dzieje Najnowsze

Volume:

43

Issue:

3

Start page:

99

End page:

112

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48307 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/43/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/43/3 ; click here to follow the link

Language:

pol ; pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information