Object

Title: "Początki królów rzymskich" Jana Achacego Kmity przekładem?

Creator:

Wójcicki, Jacek

Date issued/created:

1998

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria IV (1998)

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. J. Bielawski, Klasyczna literatura arabska. Zarys, Warszawa 1995, s. 192, 207. ; 2. B. Biliński, Italia i Rzym Jana Kochanowskiego (Poeta między konwencją, autopsją i historiozofią), w: Jan Kochanowski i epoka renesansu. W 450 rocznicę urodzin poety 1530-1980, red. T. Michałowska, Warszawa 1984, s. 216-217. ; 3. W. Borowy, Scots in Old Poland, Edinburgh and London 1941, s. 20. ; 4. S. Ciampi, Bibliografia critica delle antiche reciproche corrispondenze... dell'talia colla Russia, colla Polonia ed altre parti settentrionali..., t. 1, Firenze 1834, s. 86-87. ; 5. M. Cytowska, Nowe uwagi o Żywotach królów polskich Klemensa Janickiego, w: Europejskie związki literatury polskiej, Warszawa 1969, s. 77-88. ; 6. M. Cytowska, U źródeł Łowu Dyjanny Jana Achacego Kmity, "Meander" XVII, 1962 z. 4, s. 215-223. ; 7. M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa 1990, s. 589-634. ; 8. M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992, s. 505-517. ; 9. M. Cytowska, Z. Wojas, Kmita Jan Achacy, w: Polski słownik biograficzny, t. 13, Wrocław 1967, s. 93-94. ; 10. Diccionario de historia de España, red. G. Bleiberg, t. 1, Madrid 1968, s. 12-15. ; 11. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 1: Wiek XV—XVI, red. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1983 (Książka w Dawnej Kulturze Polskiej, t. 10), s. 264-283. ; 12. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 19, Kraków 1903, s. 325-326, 328. ; 13. B. Górska, Wstęp, w: J. Głuchowski, Ikones książąt i królów polskich. Reprodukcja fototypiczna wydania z 1605 r., opr. B. Górska, Wrocław 1979, s. XI-XV. ; 14. M. Grant, Mity rzymskie, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1978, s. 120. ; 15. J. S. Gruchała, "Aratus" Jana Kochanowskiego — warsztat filologiczny poety, Kraków 1989, s. 38-39, 63-65, 148. ; 16. J. Hauziński, Burzliwe dzieje kalifatu bagdadzkiego, Warszawa-Kraków 1993, s. 70-72. ; 17. S. Helsztyński, Rozprawa o "Królu Learze", w: idem, Moje Szekspiriana, Warszawa 1964, s. 97-98. ; 18. Herodot, Dzieje, przeł. i opr. S. Hammer, t. 1, Warszawa 1959, s. 71-78. ; 19. R. K. Hitti, Dzieje Arabów, przeł. W. Dembski, M. Skuratowicz, E. Szymański, Warszawa 1969, s. 235-236, 423-427. ; 20. M. Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1974, s. 27-28. ; 21. K. Janicki, Carmina. Dzieła wszystkie, opr. J. Krokowski, J. Mosdorf, przeł. E. Jędrkiewicz, Wrocław 1966, s. 389. ; 22. Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVI, opr. M. Bohonos, Wrocław 1965, s. 354 poz. 1288, s. 355 poz. 1291. ; 23. Kronika Eutropiusza zacnego historyka państwa ze wszech wielkiego... z łacińskiego na polski przełożona przez Erasmusa Glicznera..., Grodzisk, Melch. Neringk, 1581. ; 24. Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997, s. 560. ; 25. R. Leszczyński, Andreas Loeaechius (Andrew Loech), w: Polski słownik biograficzny t. 17, Wrocław 1972, s. 511-512. ; 26. R. Leszczyński, [rec. z:] J. Sokołowska, Pech renesansu, Warszawa 1959, "Pamiętnik Literacki" LII, 1961, z. 4, s. 643-644. ; 27. S. Łoś, Świat historyków starożytnych, Kraków 1968, s. 68—104. ; 28. N. Machiavelli, Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, tł. K. Żaboklicki, w: idem, Wybór pism, opr. K. Żaboklicki, wst. J. Malarczyk, Warszawa 1972, s. 231-623. ; 29. J. Maślanka, Literatura a dzieje bajeczne, Warszawa 1990, s. 19. ; 30. R. A. Nicholson, A Literary History of the Arabs, Cambridge 1956, s. 405-407, 417-418. ; 31. Paulys Real-Encycklopädie der classischen Altertumswissenschaft, 2. Reihe, 5. Halbband, Stuttgart 1927, szp. 611-613, sub. nom. Skoda, Skotos. ; 32. J. Pelc, Obraz—słowo—znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej, Wrocław 1973, s. 81-91. ; 33. F. Pepłowski, "Vitae regum Polonorum" Klemensa Janickiego w przekładzie Jana Achacego Kmity, "Pamiętnik Literacki" LXXI 1980, z. 4, s. 201-215. ; 34. D. Quirini-Popławska, Żupnicy krakowscy Lorenzo Justimonti i Giovanni Battista Cecchi (Przyczynki archiwalne), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 469: Prace Historyczne z. 56, s. 147-156. ; 35. J. Strzelczyk, Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, Warszawa 1987, s. 342. ; 36. W. Strzelecki, Wstęp, w: T. Liwiusz, Dzieje od założenia miasta Rzymu (Wybór), przeł. i opr. W. Strzelecki, Wrocław 1955 (BN II 77), s. LIX. ; 37. U. Szumska, Anglia a Polska w epoce humanizmu i reformacji (Związki kulturalne), Lwów 1938, s. 128-129. ; 38. J. Ślaski, Jan Achacy Kmita a literatura włoska (Kilka rysów do portretu wierszopisa z pogranicza renesansu i baroku), "Przegląd Humanistyczny" 1984, z. 5/6, s. 77 i przyp. 41. ; 39. Trymachia Jana Szemeta, Kraków, Druk. Łazarzowa, 1584. 4°, s. 10. ; 40. M. Tuñon de Lara, J. Valdeón Baruque, A. Domínguez Ortiz, Historia Hiszpanii, przeł. S. Jędrusiak, Kraków 1997, s. 66-79. ; 41. T. Ulewicz, Kochanowski Andrzej z Baryczy h. Korwin, w: Polski słownik biograficzny, t. 13, Wrocław 1967, s. 179-180. ; 42. Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, red. E. Wipszycka, t. 1, Warszawa 1979, s. 70-71. ; 43. M. Włodarski, Walka Pigmejów z żurawiami. Na tropie utworu poprzedzającego poemat Jana Achacego Kmity, "Ruch Literacki" XVI, 1975 z. 5, s. 323-326. ; 44. J. Wójcicki, Pierwsze polskie tłumaczenie "Bukolik" Wergiliusza. W czterechsetlecie nadania "Pasterskich rozmów" J. A. Kmity (1588-1988), "Meander" XLV 1990, z. 1, s. 38-42.

Relation:

Napis

Volume:

IV

Start page:

19

End page:

36

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56990 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Dec 2, 2015

Number of object content hits:

120

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/69900

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information