Object

Title: Ćwiczenia duchowe Juliusza Słowackiego w świetle „Ćwiczeń duchowych” Ignacego Loyoli

Creator:

Kulesza, Monika

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. H. Alphonso SJ, Powołanie osobiste, Gdynia 1993, s. 4. ; 2. H. Bergson, Dwa źródła moralności i religii, tłum. P. Kostyło, K. Skorulski, przedm. B. Skarga, Kraków 1993, s. 240. ; 3. J. Bolewski SJ, Zająć się ogniem. Odkrywanie duchowości ignacjańskiej, Kraków 2001, s. 115. ; 4. P. van Breemen SJ, Rachunek sumienia, „Zeszyty Igancjańskie” 1993, nr 6, s. 38–39. ; 5. B. Chrząstowska, „Testament mój”, w: Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy. Analizy i interpretacje, pod red. S. Makowskiego, Warszawa 1980, s. 50. ; 6. S. Dąbrowski, Medytacja. (Studium genologiczne), cz. 1–2, „Przegląd Humanistyczny” 1989, z. 4–5. ; 7. Z.Sz. Feliński, Pamiętniki, oprac. E. Kozłowski, Warszawa 1986, s. 233. ; 8. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, Warszawa 1992, s. 27) ; 9. E. Hoffmann-Piotrowska, Adam Mickiewicz i Tomasz Merton – miejsca wspólne, w: Mickiewicz mistyczny, pod red. A. Fabianowskiego, E. Hoffmann-Piotrowskiej, Warszawa 2005. ; 10. K. Kaczor-Scheitler, Medytacyjny wykład o miłości Bożej w świetle poematu Kaspra Twardowskiego „Pochodnia miłości Bożej z piącią strzał ognistych”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013, nr 4, s. 6. ; 11. Korespondencja Juliusza Słowackiego, oprac. E. Sawrymowicz, t. 1–2, Wrocław 1963. ; 12. A. Kowalczykowa, Wstęp, w: J. Słowacki, Beniowski, Wrocław 1996, s. XLVIII. ; 13. W. Kudyba, Medytacja Norwida, w: Liryka Cypriana Norwida, pod red. P. Chlebowskiego, W. Torunia, Lublin 2003, s. 47. ; 14. M. Kulesza, Dusza się moja zamyśla głęboko…” – tradycje biblijne i medytacyjne w późnej liryce Juliusza Słowackiego, w: Biblia w literaturze polskiej, pod red. E. Jakiela i J. Mosakowskiego, Gdańsk 2013, s. 24–26. ; 15. I. Loyola, Ćwiczenia duchowe, tłum. J. Ożóg, wstęp J. Sermak SJ Poznań 2000. ; 16. K. Łapiński, Marka Aureliusza ćwiczenia w patrzeniu, w: Marek Aureliusz, Rozmyślania (do siebie samego), przeł. K. Łapiński, Warszawa 2011, s. 7. ; 17. M. Maciejewski, Głos w dyskusji, w: Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum. Warszawa 10–11 grudnia 1979, pod red. M. Janion i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1981, s. 289. ; 18. T. Merton, Kierownictwo duchowe i medytacja, tłum. W. Grzybowski, Kraków 2010, s. 81. ; 19. T. Merton, Siedmiopiętrowa góra, tłum. M. Morstin-Górska, Poznań 1998, s. 301–302. ; 20. J. Misiurek, W. Słomka, Ćwiczenia duchowne Ignacego Loyoli, w: Encyklopedia katolicka, pod red. R. Łukaszyka, L. Bieńkowskiego, F. Gryglewicza, t. 3: Cenzor – Dobszewicz, Lublin 1995, szp. 962. ; 21. K. Mrowcewicz, Polska poezja medytacyjna XVI stulecia – od Dantyszka do Grabowieckiego, w: Nurt religijny w literaturze polskiego średniowiecza i renesansu, pod red. S. Nieznanowskiego i J. Pelca, Lublin 1994. ; 22. S. Obirek, Anielski pragmatyzm św. Ignacego Loyoli, w: Księga o aniołach, pod red. H. Oleschko, Kraków 2002, s. 301. ; 23. K. Pawłowski, Filozofowanie jako ćwiczenie się w umieraniu. Refleksje na marginesie „Wiedzy Krzyża” Edyty Stein [online], Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych, [dostęp: 2015-11-15]: http://www.karmel.pl/ hagiografia/stein/sympozja/baza.php?id=15 ; 24. R. Przybylski, Gentelman i dandys, w: Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje sympozjum Warszawa 6–7 grudnia 1982 r., pod red. M. Janion i M. Zielińskiej, Warszawa 1986, s. 339. ; 25. W. Pyczek, Jerozolima Słoneczna Juliusza Słowackiego, Lublin 1999, s. 6–7. ; 26. H. Rahner, Geneza i duch pobożności ignacjańskiej, w: I. Loyola, Pisma wybrane, t. 1, Kraków 1968, s. 609. ; 27. J. Sermak SJ, Wstęp, w: I. Loyola, Ćwiczenia duchowe, tłum. J. Ożóg, Poznań 2000. ; 28. W. Słomka, Medytuję, więc jestem, Łódź 1992, s. 111. ; 29. J. Słowacki, Beniowski (Poema). Dalsze Pieśni, w: tegoż, Dzieła wszystkie, pod red. J. Kleinera, t. 11: Beniowski (Poema). Dalsze pieśni; Ksiądz Marek (fragment poematu), oprac. J. Kleiner, Wrocław 1952, s. 216 (Pieśń VIII [C]. ; 30. P. Stankiewicz, Sztuka życia według stoików, Warszawa [2014]. ; 31. E. Szczeglacka-Pawłowska, Medytacja – kontemplacja – samoświadomość. Juliusz Słowacki „Dusza się moja zamyśla głęboko…”, w: Medytacja. Postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu, pod red. T. Kostkiewiczowej i M. Saganiak, Warszawa 2010, s. 173. ; 32. J. Tazbir, Święci, grzesznicy i kacerze. Z dziejów polskiej reformacji, Warszawa 1959, s. 149–150. ; 33. A. Witkowska, Towiańczycy, Warszawa 1989, s. 193. ; 34. M. Włodarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI wieku, Kraków 1987, s. 11. ; 35. Cz. Zgorzelski, Liryka w pełni romantyczna, Warszawa 1981, s. 184.

Issue:

8

Start page:

289

End page:

310

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68780 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2015.18

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Feb 26, 2019

In our library since:

Feb 26, 2019

Number of object content hits:

154

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83377

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information