Informacje techniczne

Formaty plików prezentacyjnych

W Repozytorium znajdują się obiekty różnego typu: książki, czasopisma, kartoteki, mapy, dane naukowe oraz zasoby audiowizualne, dlatego są prezentowane w różnych formatach, zależnie od typu obiektu lub wyboru formy prezentacyjnej przez Instytut współtworzący RCIN.

Wszystkie formaty są otwierane przez przeglądarkę internetową. Istnieje możliwość ściągnięcia bardziej zaawansowanej wtyczki do przeglądania danego formatu. Wtyczki można pobrać bezpłatnie ze strony producenta lub dystrybutora danego formatu

Dokumenty drukowane, są prezentowane w większości w formacie PDF, część w formacie DjVu (w tym formacie nie będą już dodawane nowe pozycje). 

W przypadku formatu PDF wskazana jest instalacja opragramowania Adobe Reader: http://get.adobe.com/reader/ 

W przypadku formatu DJVU dokumenty są domyślnie wyświetlane w przeglądarce za pomocą wtyczki djvu-html5. Ta opcja pozwala na podstawową nawigację (zmiana stron, powiększanie/zmniejszanie).

Można także pobrać dokument w formacie djvu na swój komputer i otworzyć go za pomocą wtyczki djvu – zalecane w przypadku map z interaktywnymi skorowidzami tablicowymi. W tym celu należy:

  1. zainstalować wtyczkę djvu ze strony:  https://www.cuminas.jp/en/downloads/download?pid=1
  2. pobrać cały dokument/mapę na swój komputer i otworzyć go za pomocą powyższej wtyczki djvu.

Ta opcja pozwala na najwięcej możliwości nawigacyjnych.

Pliki dźwiękowe mogą być prezentowane w formacie mp3 lub mp4, zaś audiowizualne w formacie avi, wmv, mpg, mp4 lub flv, do których przeglądania nie potrzeba instalować dodatkowych wtyczek. Zwykle program Windows Media Player instalowany razem z systemem operacyjnym Windows powinien być w stanie odtworzyć powyższe formaty plików.

Obiekty przestrzenne są najczęściej prezentowane jako zestawy plików graficznych w formatach JPG lub TIFF i TIFF piramidalny, do których przeglądania nie potrzeba instalować dodatkowych wtyczek.

 

Niektóre obiekty przygotowano w dwóch wersjach, np. jako pdf i jednocześnie jako galerię tiff piramidalnych. Inne mogą składać się z pliku pdf zawierającego tekst jak i np. galerii plików jpg i pliku z filmem czy dokumentem dźwiękowym. Dotyczyć do będzie głównie udostępnionej dokumentacji badań.

Konta i logowanie

Każdy Czytelnik może samodzielnie założyć w Repozytorium  indywidualne konto, dzięki któremu będzie miał  możliwość :

– tworzenia własnej listy ulubionych pozycji;

– eksportowania tej listy do pliku;

– subskrybcji  listy publikacji nowo dodanych do Repozytorium w cyklu dziennym lub tygodniowym.

Posiadanie konta w Repozytorium NIE gwarantuje dostępu do wszystkich publikacji.

Niektóre publikacje - ze względu na konieczność przestrzegania praw autorskich - są udostępnianie wyłącznie na terenie Instytutu, który zdigitalizował ten obiekt, o czym informuje napis na miniaturze danej pozycji oraz treść elementu "Prawa" w jej opisie. 

Struktura obiektów – pozycji udostępnionych w Repozytorium

Kolekcja 

Zbiory Repozytorium są zorganizowane w formie kolekcji: zbiorczych oraz oddzielnych dla każdego instytutu współtworzącego RCIN. Kolekcje mogą zawierać inne podkolekcje. Publikacje zamieszczone w tej samej kolekcji mają wspólne cechy zawarte w opisie kolekcji. Każda publikacja zamieszczona w Repozytorium jest przypisana do co najmniej jednej z kolekcji. W zakładce „Opis” można sprawdzić, do jakich kolekcji dana pozycja została przypisana.

Obiekt

Obiekt, oprócz zdigitalizowanej treści, ma sformalizowany opis, tzw. metadane (nazwa, twórca, zbieracz, rok, typ zasobu itp.). W Repozytorium obiekty można wyszukiwać poprzez terminy zawarte w metadanych.

Obiekt grupowy

Poza obiektami, które są całością same w sobie, w Repozytorium znajdują się również obiekty zebrane w grupy pod wspólną nazwą/tytułem. Tego typu obiekty nie zawierają treści, są jedynie „spinaczem” dla innych obiektów. Czasami publikacja grupowa zawiera w sobie inną publikację grupową lub ich kilka. W przypadku obiektów grupowych i wszystkich obiektów podrzędnych, mamy zakładkę „Struktura”, na której widać całe drzewo obiektów i ich wzajemne powiązania. Na zakładce tej możemy także przemieszczać się po poszczególnych obiektach w tej strukturze. Wybranie jednego z elementów struktury pokazuje ten obiekt, który może być podrzędnym obiektem grupowym, lub obiektem zawierającym treść.

Metody wyszukiwania publikacji

Na stronie startowej Repozytorium, aby znaleźć poszukiwaną pozycję, możemy użyć linii wyszukiwania kontekstowego (okienko), w którą należy wpisać np. fragment tytułu/nazwy czy nazwisko. System znajdzie wszystkie obiekty, w których podana fraza występowała zarówno w opisie (meta danych) obiektu jak i w treści obiektu . Może to prowadzić do nieoczekiwanie dużej liczby rezultatów wyszukania szczególnie, jeśli użyto do szukania słów bardzo ogólnych lub popularnych.

Warto wtedy zawęzić zbyt liczną listę wyników wyszukania poprzez użycie jednego z dostępnych filtrów: kolekcji, twórcy, daty itd.

Gdy znana jest większa ilość informacji o poszukiwanym obiekcie można użyć opcji „Wyszukiwanie zaawansowane…”. Pytania można rozszerzać za pomocą operatorów logicznych. Ilość atrybutów wyszukiwania można dowolnie mnożyć za pomocą przycisku „Dodaj element zapytania”. 

Jeśli wiemy, w jakim Instytucie współtworzącym RCIN znajduje się poszukiwana publikacja i jesteśmy w stanie określić typ zasobu lub jego zakres tematyczny, wg zaproponowanych przez Instytut podkolekcji, możemy wyszukać publikację klikając na kafelek poniżej okna wyszukiwania lub skorzystać z listy kolekcji na górnym pasku nawigacyjnym.

Archiwizacja

Publikowanie i cyfrowa archiwizacja zasobów udostępnianych na platformie RCIN odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego dla repozytorium systemu publikacji i archiwizacji cyfrowej dLibra/dArceo pod nazwą dLab - RCIN (http://rcin.org.pl/dlab/login)

 

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji