RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Anatomia kreacji : przypadek Dzienników politycznych Mieczysława F. Rakowskiego

Creator:

Przeperski, Michał (1986– ) ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały, 18 (2020)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 223-254 ; Summary in English.

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The text is an analysis of a journal kept for forty years by Mieczysław Rakowski, presenting a universal, widely used source for the recent history of Poland. Special effort is made to emphasise the various changes introduced by the diary’s author during the preparation of the text for publication in 1998–2005; this made it possible to present a thorough critique of this source and put forward postulates as to its scholarly use in the future.

References:

Chomiuk A., Fiction czy non-fiction? Uwagi na marginesie pewnego sporu, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2013, nr 4, s. 233–249
Czapnik S., Rozważny i romantyczny? Wizje socjalizmu w dziennikach Ernesto Che Guevary i Mieczysława F. Rakowskiego, „Nowa Krytyka” 2017, nr 39, s. 99–122
Drozdowska K., Zmagania z mitem. Dorastanie i śmierć w literackiej relacji Linn Ullmann, „Studia Scandinavica” 2018, nr 2 (22), s. 11–25
Dudek A. , Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsza rządy wolnej Polski, Kraków 2019
Dwilewicz Ł., Luszniewicz J., Dzienniki polityczne jako klucz do Rakowskiego, w: Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, Warszawa 2012
Eisler J., Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warszawa 2014
Friszke A., Diariusz Rakowskiego, „Polityka” 2005, nr 37, s. 15–19
Hofman I., Dylematy moralne Mieczysława F. Rakowskiego w „Dziennikach politycznych”, w: Polityka a moralność, red. M. Szyszkowska, T. Kozłowski, Warszawa 2001, s. 145–152
Kosman M., Dokumentalista cieni władzy. Nad dziennikami politycznymi byłego premiera Polski, w: Z rozważań nad kulturą polityczną w Polsce. Część druga, Poznań 2001, s. 37–56
Lejeune P., Pakt autobiograficzny, przeł. A.W. Labuda, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1975, nr 5 (23), s. 31–49
Łatka R., Obraz Kościoła katolickiego w latach osiemdziesiątych w ,,Dziennikach politycznych” Mieczysława Rakowskiego, ,,Zeszyty Historyczne WiNu” 2013, nr 38, s. 121–158
Machcewicz P., „Słuchać potulnie albo odejść”. O Dziennikach politycznych Mieczysława Rakowskiego, w: idem, Spory o historię 2000–2011, Kraków 2012, s. 78–84
Mielczarek T., Dzienniki polityczne 1958–1962, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 1999, nr 1, s. 170–173
Paczkowski A., Pułapki „Dzienników” Rakowskiego, „Polityka” 2013, nr 15, s. 56–57
Przeperski M., Janczar Gomułki. Pozycja polityczna Mieczysława Rakowskiego w latach 1956–1970, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały” 11, 2013, s. 209–233
Różanek B., Grudzień 1981 r. w „Dziennikach politycznych” Mieczysława F. Rakowskiego – studium źródłoznawcze, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Ewy Syski w Instytucie Historii UAM, 2018 r., mps w zbiorach autora
Stępień S., Dziennik jako źródło do badania historii PRL (na przykładzie »Dzienników politycznych« Mieczysława F. Rakowskiego), w: „Polska 1944/45–1989, Studia i Materiały” 6, 2003, s. 203–228
Świda-Ziemba H., Człowiek wewnętrznie zniewolony. Problemy psychosocjologiczne minionej formacji, Warszawa 1998
Wasilewski K., Inna wizja transformacji. Polityka wewnętrzna i zagraniczna Polski w świetle publicystyki miesięcznika „Dziś Przegląd Społeczny” (1990–2008), Toruń 2012
Wieczorkiewicz P., Jak Rastignac Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej został Balzakiem Polskiej Republiki Ludowej, „Arcana” 2009, nr 86–87, s. 209–235

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

18

Start page:

223

End page:

254

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:152382 ; 2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2020.08

Source:

IH PAN, sygn. B.155/18 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/18 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information