Kolekcja

Czasopisma

Zawiera tytuły wydawane na bieżąco: Acta Poloniae Historica, Dzieje Najnowsze, Klio Polska, Kwartalnik Historyczny, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Studia Źródłoznawcze. Commentationes a także tytuły archiwalne, będące poprzednikami „Dziejów Najnowszych”: Najnowsze Dzieje Polski : materiały i studia z okresu 1914-1939, Najnowsze Dzieje Polski : materiały i studia z okresu II wojny światowej, Polska Ludowa : materiały i studia oraz będące poprzednikiem „Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” – Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej. Archiwalne numery czasopism są udostępniane w miarę pozyskiwania licencji od autorów lub ich spadkobierców (część artykułów jest zatem w ograniczonym dostępie), numery bieżące od 2011 r. znajdują się w całości w wolnym dostępie.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (11)

Obiekty

OBIEKTY ostatnio dodane

Obiekty

Ostatnio najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji