Obiekt

Tytuł: Rola organizacji społecznych na polu mobilizacji politycznej polskiego wychodźstwa powojennego na przykładzie udziału emigracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego w organizacji obchodów rocznic i świąt państwowych

Twórca:

Wierzbicki, Marek (1964- )

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 2 (2019)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 135-152 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; 23 cm

Abstrakt:

Artykuł ukazuje rolę organizacji społecznych powstałych na emigracji politycznej Polaków po II wojnie światowej w dziedzinie mobilizacji politycznej polskiego wychodźstwa powojennego. Problematyka mobilizowania do działalności w życiu politycznym w tym środowisku została przedstawiona na przykładzie udziału Związku Harcerstwa Polskiego poza Polską w organizacji obchodów rocznic i świąt państwowych, w tym wpływu jego działalności na zaangażowanie oraz kulturę polityczną polskich emigrantów.

Bibliografia:

Almond G.A., Verba S., The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton 1963. ; Baran A.F., Z tymi co zostali… Harcerskie relacje Warszawa–Londyn w latach 1945–1990, Warszawa 2016. ; Churska-Nowak K., Rytuały polityczne w demokracji masowej, Poznań 2009. ; Dabrowski P.M., Commemorations and the Shaping of Modern Poland, Bloomington 2004. ; Danel J.K., Orędownik niepodległości. Kazimierz Sabbat 1913–1989, Kraków 2015. ; Friszke A., Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999. ; Grodecki J., ZHP na pięciu kontynentach 1940–1950, [b.m.w.] 2018. ; Hausner W., Wierzbicki M., Sto lat harcerstwa, Warszawa 2015. ; Kondracki T., Historia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii 1946–1996, Londyn 1996. ; Kosman M., Kultura polityczna – kultura historyczna, Poznań 2009. ; Kukla W., Miszczuk M., Dzieje harcerstwa na obczyźnie 1912–2006. Zarys problematyki, Warszawa 2006. ; Łabędź K., Dyskurs nad pojęciem kultury politycznej w polskiej literaturze naukowej, w: Kultura polityczna jako przedmiot badań, red. A. Sarnacki SJ, Kraków 2016. ; Osęka P., Rytuały stalinizmu. Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944–1956, Warszawa 2007. ; Pająk-Patkowska B., Przesłanki aktywności politycznej jednostki i jej konsekwencje, w: Uwarunkowania i mechanizmy partycypacji politycznej, red. M. Rachwał, Poznań 2017. ; Rucht D., Rosnące znaczenie polityki protestu, w: Zachowania polityczne, t. II, red. nauk. R.J. Dalton, H.D. Klingemann, Warszawa 2010. ; Skarzyński R., Mobilizacja polityczna. Współpraca i rywalizacja człowieka współczesnego w wielkiej przestrzeni i długim czasie, Warszawa 2011. ; Skarżyńska K., Aktywność i bierność polityczna, w: Podstawy psychologii politycznej, red. K. Skarżyńska, Poznań 2002. ; Stemplowski R., O kulturze politycznej jako postulowanym przedmiocie badań, w: Kultura polityczna jako przedmiot badań, red. A. Sarnacki SJ, Kraków 2016. ; Turkowski R., Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1945–1972 w okresie rozbicia emigracji politycznej w Londynie, Warszawa 2001. ; Wierzbicki M., Człowiek z Polski. Kazimierz Sabbat (1913–1989) i polska emigracja niepodległościowa, Lublin–Warszawa 2019. ; Wierzbicki M., Harcerz – Żołnierz – Obywatel. Zygmunt Lechosław Szadkowski 1912–1995, Lublin 2016. ; Wierzbicki M., Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie. Studium z dziejów funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej, Warszawa 2006. ; Ziętara P., Misja ostatniej szansy. Próba zjednoczenia polskiej emigracji politycznej przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1952–1956, Warszawa 1995.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

51

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

135

Strona końc.:

152

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:81751 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.2.08

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji