RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: „Jeśli król przystąpi do konfederacji…” Rosja wobec Stanisława Augusta w 1792 r. (kwiecień–sierpień 1792 r.)

Creator:

Danilczyk, Adam ORCID

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

“If the King Accessed the Confederation…” Russia towards King Stanislaw August’s Accessionto Targowica Confederation in 1792 (April–August 1792) ; Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 54 z. 1 (2019)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 99-115 ; Abstracts in English and Russian

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The accession of King Stanislaw August to the Targowica Confederation was one of the factors that signifi cantly infl uenced the fate of the Commonwealth. The king justified this step with a hopeless situation and the result of voting by the Guard of Laws. He also hoped that by joining the confederation, he would be able to infl uence its further shape. In the light of the new documents found in Russian archives, previously unknown to researchers, one can conclude that the decision was made too quickly and, moreover, the king was determined to make it without looking at the stance of the members of the Guard. As it turned out, he achieved the opposite eff ect than he expected – not only did he facilitate Russia’s pacifi cation of the country, but also he deprived himself of any infl uence on further events.

References:

Danilczyk A., Afera Dogrumowej a konsolidacja opozycji antykrólewskiej w latach 1785–1786, „Kwartalnik Historyczny” 111 (2004), nr 4, s. 47–81.
Dembiński B., Misja Ignacego Potockiego w Berlinie w roku 1792, „Kwartalnik Historyczny” 51 (1937), nr 1–2.
Dembiński B., Polska na przełomie, Lwów 1913. Górski K., Wojna 1792 r., Kraków 1917.
Korzon T., Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, t. 3: Dokończenie epoki przedrozbiorowej, Warszawa 2003.
Michalski J., Opozycja magnacka i jej cele w początkach Sejmu Czteroletniego, w: idem, Studia historyczne z XVIII i XIX wieku, t. 1, Warszawa 2007, s. 285–304.
Michalski J., Stanisław August Poniatowski, Warszawa 2009.
Morawski K.M., Ignacy Potocki, cz. 1: 1750–1788, Kraków–Warszawa 1911.
Morawski K.M., Pogląd na opozycję magnacką między pierwszym rozbiorem a Sejmem Czteroletnim, w: Studia historyczne wydane ku czci prof. W. Zakrzewskiego, Kraków 1908, s. 374–387.
Rostworowski E., Sprawa aukcji wojska na tle sytuacji politycznej przed Sejmem Czteroletnim, Warszawa 1957.
Smoleński W., Konfederacja targowicka, Kraków 1903.
Soloviev S., Istoria padienija Polszi, Moskwa 2003.
Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu, red. A. Sołtys, Z. Zielińska, Warszawa 2010–2011.
Ugniewski P., Ludwik XVI – Stanisław August. Propagandowe wizerunki równoległe, Warszawa 2014.
Wolański A., Wojna polsko-rosyjska 1792 r., Warszawa 1996.
Zahorski A., Spór o Stanisława Augusta, Warszawa 1990.
Zielińska E., Otto Magnus Stackelberg wobec projektu skonfederowania sejmu 1782 roku: przyczynek do praktyki polityki rosyjskiej w Rzeczypospolitej przed Sejmem Wielkim, „Kwartalnik Historyczny” 106 (1999), nr 4, s. 73–87.
Zielińska Z., Ambasador Otto Stackelberg w dobie wojny o sukcesję bawarską, w: eadem, Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskich w XVIII wieku, Warszawa 2001, s. 136–159.
Zielińska Z., Geneza upadku orientacji rosyjskiej u progu Sejmu Czteroletniego w opinii ambasadora Stackelberga, „Wiek Oświecenia” (1999), nr 15, s. 57–93.
Zienkowska K., Stanisław August Poniatowski, Wrocław 1998.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

54

Issue:

1

Start page:

99

End page:

115

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:84206 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.1.05

Source:

IH PAN, sygn. A.453/45/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/45/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information