RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Distribution of xerothermal and montane plants in the Ojców National Park depending on microclimatic conditions

Creator:

Michalik, Stefan

Date issued/created:

1983

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Naturae 24

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

Seria A - Scientific Publications ; 24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 69-70 ; ISBN 83-01-05331-3 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

References:

Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S. 1977. Zarys budowy geologicznej . W: Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Naturae B, 28: 33-49.
Alexandrowicz S. W., Wilk Z. 1962. Budowa geologiczna i źródła doliny Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym . Ochr. Przyr. 28: 187-210.
Drzał M. 1954. Morfologia dorzecza Prądnika. Materiały do dokumentacji form przyrody nieożywionej (Morphology of the Prądnik river basin, material for the documentation of the forms of inanimate nature). Ochr. Przyr. 22: 42–66.
Gotkiewicz M., Szafer W. i współpr. 1956. Ojcowski Park Narodowy. Wydawnictwo popularnonaukowe Zakładu Ochrony Przyrody PAN, nr 12, Kraków.
Greszta J., Bitka R. 1977. Gleby. W: Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Naturae, Ser. B, 28: 81-89.
Jelenkin A. 1901. Flora Ojcovskoj Doliny (Tipis Varsavskogo Ucebnogo Okruga). Warszawa.
Klein J.1967. Powiązanie między pokrywą śnieżną a zbiorowiskami roślinnymi w Ojcowskim Parku Narodowym. Fragm. flor. et geobot.13, 1: 77-100.
Klein J. 1974. Mezo- i mikroklimat Ojcowskiego parku Narodowego. Studia Naturae, Ser. A, 8: 1-105.
Klein J. 1977. Klimat. W: Przyroda Ojcowskiego parku Narodowego. Studia Naturae, Ser. B, 28: 91-119.
Klein J., Michalik S. Rkps. Zależność między mikroklimatem a szatą roślinną kompleksu skalnego "Czyżówki" w Ojcowskim Parku Narodowym.
Klein J., Niedźwiedź T., Sztyler A. 1966. Badania mikroklimatu w Ojcowskim Parku Narodowym. Ochr. Przyr. 31: 189-201.
Małecki J. 1977. Morfologia i hydrografia. W: Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Naturae, Ser. B, 28: 63-80.
Markowski R., Chojnacki W. 1978. Some selected features of the microclimate in places where the montane species occur. Wydawn. Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ser. Biologia, 11: 139-140.
Medwecka-Kornaś A. 1952. Zespoły leśne Jury Krakowskiej (Les associations forestieres du Jura Cracovien). Ochr. Przγr. 20: 133—236.
Medwecka-Kornaś A. 1977. Zespoły roślinne. W: Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Naturae ser. B, 28: 199—235.
Medwecka-Kornaś A., Kornaś J. 1963. Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego (Vegetation map of the Ojców National Park). Ochr. Przγr. 29: 17—87.
Michalik S. 1972. Ciepłolubne lasy bukowe na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Fragm. Flor. et Geobot. 18 (2): 215-225.
Michalik S. 1973. Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego. W: Przewodnik wycieczkowy XLI zjazdu PTB. 23-30. Kraków.
Michalik S. 1974. Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego od początków XIX wieku do 1960 roku (The changes induced by man in the vegetation of the Ojców National Park since the beginning of XIX-th century to 1960). Ochr. Przγr. 39: 65—154.
Michalik S. 1974. Wyżyna Krakowsko-Wieluńska. Wiedza Powsz. Warszawa.
Michalik S. 1977. Rośliny naczyniowe. W: Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Naturae ser. B, 28: 121—150.
Michalik S. 1978. Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego (Vascular plants of the Ojców National Park). Studia Naturae A, 16: 1—171.
Michalik S. 1978. Spatial distribution of plant cover in the Ojców National Park according to habitat conditions. Wydawn. Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Ser. Biologia, 11: 324-326.
Michalik S. 1979. Charakterystyka ekologiczna kserotermicznej i górskiej flory naczyniowej Ojcowskiego Parku Narodowego (Ecological characterization of xerothermal and montane vascular flora of the Ojców National Park). Studia Naturae A, 19: 1—95.
Michalik S., Partyka J. (rkps.). Zależność między zanikiem pokrywy śnieżnej a zakwitaniem przylaszczki (Hepatica nobilis) w obrębie kompleksu skalnego Czyżówki w Ojcowskim Parku Narodowym.
Stružka V. 1959. Metody badań bioklimatycznych. Przegl. zagr. lit. geogr., Zagadnienie klimatologii, 3: 170-195.
Szafer W. 1928. Guide for the excursion to the Valley of the River Prądnik (Biały Kościół - Ojców - Pieskowa Skała - Olkusz). V IPE 1928. Guide des Excursions en Pologne, 10: 1-25.
Szymkiewicz D. 1923. Sur le climat local de la vallée Ojców. (Etudes climatologiques III). Acta Soc. Botan. Pol. 1, 4: 244-262.
Woycicki Z. 1913. Obrazy roślinności Królestwa Polskiego. Vegetationsbilder aus dem Koenigreichen Polen IV, V, Roślinność Ojcowa. Warszawa.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 24A

Start page:

1

End page:

74

Detailed Resource Type:

Journal ; Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:159824

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Feb 9, 2021

In our library since:

Feb 9, 2021

Number of object content downloads / hits:

135

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/118208

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information