RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Chronology of the Funnel Beaker Culture Settlement in Western Ukraine in the Context of Radiocarbon Dating

Creator:

Rybicka, Małgorzata

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 57 (2019)

Contributor:

Leligdowicz, Andrzej : Tł.

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article concerns the absolute dating of the Funnel Beaker culture over the upper Bug and the upper Dniester (Polish-Ukrainian borderland and western Ukraine). Also discussed are the relations of the community of this culture from the eastern zone of the south-eastern group with the Tripolye culture.

References:

Balcer, B. 1981. Związki między kulturą pucharów lejkowatych (KPL) a kulturą trypolską (KT) na podstawie materiałów krzemiennych. In T. Wiślański (ed.), Kultura pucharów lejkowatych w Polsce (studia i materiały), 81–91. Poznań.
Bronicki, A., Kadrow, S. and Zakościelna, A. 2003. Radiocarbon Dating of the Neolithic Settlement in Zimne, Volhynia, in Light of the Chronology of the Lublin-Volhynia Culture and the South-Eastern Group of the Funnel Beaker Culture. In A. Kośko (ed.), The Foundations of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 4000–1000 BC, 22–66. Poznań. Baltic-Pontic Studies 12.
Dergachev, V. (Дергачев, В.) 1980. Pamyatniki pozdnego Tripolya. Kischinev [Памятники позднего Триполья. Кишинев].
Diachenko, A., Rybicka, M., Król, D. and Sîrbu, G. 2019. Between the East and the West. Dynamics of Social Changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4th – beginning of 3rd Millennium BC (Preliminary study). Rzeszów.
Dobrzyński, M. 2011. Dom i otoczenie na podstawie osady kultury pucharów lejkowatych w Piaskach Wielkich, pow. Świdnik, woj. lubelskie. In M. Rybicka (ed.), Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu, 67–81. Rzeszów.
Furholt, M. 2009. Die nördlichen Badener Keramikstile im Kontext des mitteleuropäischen Spätneolithikums (3650–2900 v. Chr.). Bonn. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 3.
Gumiński, W. 1989. Gródek Nadbużny. Osada kultury pucharów lejkowatych. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź. Polskie Badania Archeologiczne 28.
Havinskyi, A. (Гавінський A.) 2009. Poselenniya kulturi lyichastogo posudu v Malih Hribovichah. Materialy i doslidzhennya z arheologyi Prykarpattya i Volyni: 172–197 [Поселeння культури лійчастого посуду в Малих Грибовичах. Матеріали і Дослидження з Археологї Прикарпаття і Волині 13: 172–197].
Havinskyi, A. and Pasterkevich, V. (Гавінський, A. and Пастеркєвіч, B.). 2016. Arheologichni pamyatki kulturi lyichastogo posudu na teritoriy Ukrayni. Lviv [Ареологічні памятки культури лійчастого посуду на території України. Львів].
Hawinskyj, A., Pasterkiewicz, W. and Rybicka, M. 2013. Kotoryny, rej. Żydacziw, stan. Grodzisko III. Osadnictwo z okresu neolitu. In K. Harmatowa, J. Machnik and M. Rybicka (eds), Natural environment and man on the upper Dnister – Region of the Halyč-Bukačivci Basin – in prehistory and early medieval period, 169–284. Kraków.
Kadrow, S. 1991. Iwanowice, stanowisko Babia Góra. Część I: Rozwój przestrzenny osady z wczesnego okresu epoki brązu. Kraków.
Kadrow, S. 2005. Związki kultury trypolskiej z kulturami środkowej i południowo-wschodniej Europy. In A. Garbacz and M. Kuraś (eds), Kultura trypolska. Wybrane problemy, 7–31. Stalowa Wola.
Kowalczyk, J. 1968. Dwa zespoły radiowęglowe datowane radiowęglem. Wiadomości Archeologiczne 33: 368–376.
Kowalczyk, J. 1969. Początki neolitu na ziemiach polskich. Wiadomości Archeologiczne 34(1): 3–69.
Kośko, A. 1981. Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Grupa mątewska. Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Archeologiczna 19.
Kruk, J. and Milisauskas, S. 2018. Bronocice. The Chronology and Development of a Neolithic Settlement of the Fourth Millennium BC. Kraków.
Movsha, T. (Moвша, Т.) 1985. Vzaemovidnosini Tripillya-Kukuteni z sinhronnimi kulturami Tsentralnoj Evropi. Arheologiya 51: 22–31 [Взаемовідносини Трипілля-Кукутені з синхронними культурами Центральної Європи. Археологія 51: 22–31].
Nowak, M. 2009. Drugi etap neolityzacji ziem polskich. Kraków. Peleshchyshyn, M. (Пeлещишин, M.) 1990. Plemena kulturi voronkovidnih sosudov. In A. P. Chernysh (ed.), Arheologiya Prikarpattya, Volyni i Zakarpattya (eneolit, bronza i rannee zhelezo), 35-43. Kiev [Племена культуры воронковидных сосудов. In А. П. Черныш (ed.), Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (енеолит, бронза и раннее железо), 35–43. Киев].
Peleshchyshyn, M. (Пeлещишин, M.). 2004. Eneolitichne poseleniya Zimne v Zahidniy Volini. Ternopil [Енеолітичне поселення Зимне в Західній Волині. Тернопіль].
Rassamakin, Y. 2012. Absolute chronology of Ukrainian Tripolian settlement. In F. Menotti and A. G. Korwin-Piotrowskiy (eds), The Tripolye Culture Giant-Settlements in Ukraine. Formation, Development and Decline, 19–69. Oxford.
Rybicka, M. 2016. Nowe dane w kwestii datowania kultury pucharów lejkowatych na Podgórzu Rzeszowskim. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 37: 69–83.
Rybicka, M. 2017. Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia. Rzeszów. Collectio Archaeologica Ressoviensis 37.
Rybicka, M., Hawinskyj, A. and Pasterkiewicz, W. 2019. Leżnica, stanowisko Czub – osiedle kultury pucharów lejkowatych na zachodnim Wołyniu (z analizą zabytków krzemiennych autorstwa Witalija Konopli). Rzeszów.
Rybicka, M., Król, D. and Rogoziński, J. 2014. Pawłosiów, stan. 52, woj. podkarpackie. Osada kultury pucharów lejkowatych. In M. Rybicka (ed.), Wschodnie pogranicze grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych, 67–256. Rzeszów. Collectio Archaeologica Ressoviensis 28.
Sirbu, G. (Cырбу, Г.) 2016. Nekotoriye idei otnositelno hronologii pozdne eneoliticheskoy gruppy Gordinesht v pruto-dnestrovskom mezhdureche. [Некотopые идеи относительно хронологии поздне ϶нeoлитичecкoй группы Гординешть в пруто-днестровском междуречье]. In M. Rybicka and N. Biłas (eds), Datowanie-Chronologia-Periodyzacja. Różne aspekty czasu w archeologii, 108–116. Lviv. Naukovi studyi 9 [Львів. Hayкobi ctyдії 7].
Verteletskyi, D. (Вертелецкий, Д.) 2016. Keramika piznotripolskogo horizontu z poselenniya Kurhany-Dubova [Керамика пiзньoтрипольскoгo гoризонту з поселенния Курганы-Дубова]. In A. Diaczenko, D. Król, A. Kyrylenko, M. Rybicka and D. Werteletski (eds), Nowomalin-Podobanka i Kurgany-Dubowa. Osiedla kultury trypolskiej na zachodnim Wołyniu, 71–100. Rzeszów.
Videiko, M. 2000. Tripolye and the cultures of central Europe: facts and character of interactions: 4200–2750 BC. In A. Kośko (ed.), The Western Border Area of the Tripolye culture, 13–68. Poznań. Baltic-Pontic Studies 9.
Włodarczak, P. 2006. Chronologia grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych w świetle dat radiowęglowych. In J. Libera and K. Tunia (eds), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, 27–66. Lublin-Kraków.
Zaharuk, Yu. (Захарук, Ю.) 1959. Do pitannya pro spivvidnoshennya i zv’yazky mizh kulturoyu lyichastogo posudu ta tripilskogo kulturoyu. Materialy i doslidzhennya z arheologyi Prykarpattya i Volyni: 54–72 [До питання про співвідношення і зв`язки між культурою лійчастого посуду та трипільською культурою. Матеріали і дослідження з археологїї Прикарпатття і Волині: 54–72].
Zbenovich, V. (Збенович, В.) 1976. Pozdneye Tripolye I ego svyazi s kulturami Prikarpatya i Malopolshi [Позднее Триполье и егo связи с культурами Прикарпатья и Малопольши]. Acta Archaeologica Carpathica 16: 21–58.

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

57

Start page:

103

End page:

117

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:98575 ; 0066-5924 ; doi:10.23858/APa57.2019.007

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information