Object

Title: Czy jutro wybuchnie wojna? Władze i społeczeństwo w czasie kryzysów berlińskiego i kubańskiego z lat 1961–1962 (na przykładzie województwa katowickiego)

Creator:

Dziuba, Adam

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 17 (2019) ; Studia

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. Abstract in English and Polish. ; p. 161-193 ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Abstract:

The article presents the moods of the population of the Katowice voivodship during the Berlin and Cuban crises in 1961 and 1962, as well as attempts to “manage” crises by the party-state authorities and the security apparatus. In the months of the growing threat of nuclear war, propaganda activities carried out by the local structures of the Polish United Workers’ Party intensified, and administrative activities were carried out to limit widespread panic. Action aimed against opponents of the system and the country intensified. Despite the activism of the party authorities and the security apparatus, war psychosis increased within the society, manifesting itself most often in the mass purchase of goods and the spread of rumours that fuelled fears. No other disorders occurred

References:

Ciesielski S., Śląsk w oczach polskich publicystów w latach 1957–1959, w: Śląsk a czynniki zewnętrzne w XIX–XX w., red. L. Smołka, Wrocław 1992 ; Fitzpatrick S., Zespół Stalina. Niebezpieczne lata radzieckiej polityki, Wołowiec 2017 ; Gaddis J.L., Zimna wojna. Historia podzielonego świata, Kraków 2007 ; Holloway D., Broń jądrowa i eskalacja zimnej wojny 1945–1962, w: Historia zimnej wojny, t. 1: Geneza, red. M. Leffler, O.A. Westad, Oświęcim 2017 Holzer J., Europa zimnej wojny, Kraków 2012 ; Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1996 ; Kucharczyk M., 20 bomb na Poznań, 15 na Warszawę, dziesiątki na inne miasta. Plany USA na III wojnę światową, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/plany-bombardowan- atomowych-w-polsce-odtajniony-dokument-sac,605767.html (dostęp: 28 II 2019) ; Małkiewicz A., Ruchniewicz K., Pierwszy znak solidarności. Polskie odgłosy powstania ludowego w NRD w 1953 r., Wrocław 1998 ; Madajczyk P., Niemcy polscy 1944–1989, Warszawa 2001 ; Mastny V., Radziecka polityka zagraniczna 1953–1962, w: Historia zimnej wojny, t. 1: Geneza, red. M. Leffler, O.A. Westad, Oświęcim 2017 ; Meleszko L., Surowcowa I., Hołodna wijna w socialnyj pam’iati suczasnikiw. Istoriko-sociologicznij analiz, w: „Hołodna wijna”. Istoria ta uroki 1946–1991 rr., red. W. Karpow, I. Moroz, Ż. Denisjuk, I. Piliawieć, Kijów 2012 ; Reevs M., Missile Gaps and Other Broken Promises, „The New York Times” 10 II 2009, https://100days. blogs.nytimes.com/2009/02/10/missile-gaps-and-other-broken-promises/ (dostęp: 28 II 2019) ; Rosenbaum S., Tracz B., Sytuacja ludności rodzimej w połowie lat 50. XX w. w świetle dokumentu władz administracyjnych z województwa katowickiego z 1955 r., „Confinium” 2008, nr 3 ; Rosenbaum S., Konflikt czy koegzystencja? Kresowianie a ludność rodzima i niemiecka na Górnym śląsku w pierwszych latach powojennych, w: Kresowianie na Górnym Śląsku, red. B. Tracz, Katowice–Gliwice 2012 ; Rosenbaum S., Przeciwko „krucjacie rewanżystów”. Służba Bezpieczeństwa w walce z „zachodnioniemieckim rewizjonizmem”, w: Donosem i pałką. Z działań Służby Bezpieczeństwa na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1956–1980, red. A. Dziuba, Katowice 2008 ; Strauchold G., Pożądani i niekochani. Ludność rodzima na Śląsku w optyce władz państwowych w latach 1945–1949, w: Górny Śląsk i Górnoślązacy. Wokół problemów regionu i jego mieszkańców w XIX i XX wieku, S. Rosenbaum, Katowice–Gliwice 2014 ; United States History. Fallout shelters, https://www.u-s-history.com/pages/h3706.html (dostęp: 22 III 2019)

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

17

Start page:

161

End page:

193

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116082 ; oai:rcin.org.pl:116082 ; 2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2019.05

Source:

IH PAN, sygn. B.155/17 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/17 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information