Object

Title: Mięso

Creator:

Jarosz, Dariusz (1959– ) ORCID

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 17 (2019) ; Leksykon historii społecznej PRL

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. Abstract in English and Polish. ; p. 313-330 ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article presents findings regarding food supply problems, including in particular shortages of meat in a broad contexts of Poland’s political, cultural and social history in 1945-1989. An analysis of the “meat issue” in the policy of the communist authorities was made (measures to reduce demand, increase supply and punish abuse in institutions involved in the production, distribution and sale of meat). An attempt was made to determine the role of meat in the lives of Polish families, social reactions to its deficiencies (from jokes about food supplies to the role of meat short-ages in the genesis and course of anti-system rebellions in the Polish People’s Republic).

References:

Błaszkiewicz A., Prawda i konwencja. Analiza poezji robotniczej okresu napięć społecznych (grudzień 1970 i sierpień 1980), w: Studia nad ruchami społecznymi, red. E. Lewicka-Banaszek, P. Marciniak, W. Modzelewski, Warszawa 1987, s. 205–232
Brodziński B., Stopa życiowa w Polsce w latach 1945–1963, Londyn 1965
Bywalec Cz., Wzrost gospodarczy a przemiany poziomu życia społeczeństwa polskiego w latach 1945–1980, Kraków 1986
Chumiński J., Ruch zawodowy w Polsce w warunkach kształtującego się systemu totalitarnego 1944–1956, Wrocław 1999
Czerny Z., Strasburger M., Żywienie rodziny. Wiadomości ogólne. Przepisy potraw, Warszawa 1948
Czerwiec 1976 w materiałach archiwalnych, wybór, wstęp i oprac. J. Eisler, Warszawa 2001
Dowcip surowo wzbroniony. Antologia polskiego dowcipu politycznego, t. 2, Toruń 1991
Dudzik M., Laskowska M., Pyszkowska K., Witkowska S., Praktyczna kuchnia, Warszawa 1959
Gulbicka B., Sztarbałło W., Chmielewska B., Dyka A., Samowystarczalność żywnościowa Polski, Warszawa 1990
Gulbicka B., Zmiany w spożyciu żywności w grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych w latach 1981–1990, Warszawa 1991
Jarosz D., Pasztor M., Afera mięsna. Fakty i konteksty, Toruń 2004
Jarosz D., Pasztor M., An Attempt at a History of Meat in People’s Poland, „Acta Poloniae Historica” 2007, z. 95, s. 139–187
Jarosz D., Pisanie do władzy. Próba uogólnienia, w: A. Adamus, K. Gajewski, Á. Ispán, D. Jarosz, C. Kovács, G. Miernik, E. Szpak, Listy do władzy 1945–1989. Studia przypadków, Warszawa 2019, s. 239–268
Jarosz D., Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948–1956 a chłopi, Warszawa 1998
Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1945–1954). Wybór źródeł, oprac. D. Jarosz, T. Wolsza, Warszawa 1995
Kordos J., Kubiczek A., Warunki bytu rodzin robotniczych w latach 1980–1983, w: Warunki bytu robotników, red. P. Wójcik, Warszawa 1984, s. 123–173
Kurczewski J., Umowa o kartki, w: Umowa o kartki, red. J. Kurczewski, Warszawa 2004
Łukasiewicz P., Pogłoska i dowcip polityczny w PRL, Warszawa 1987
Nie tylko do śmiechu. Dowcipy z czasów Peerelu 1948–1989. Z wieloletniej kolekcji Bronisława Sałudy, Warszawa 1991
Postulaty 1970–71 i 1980. Materiały źródłowe do dziejów wystąpień pracowniczych w latach 1970–1971 i 1980 (Gdańsk i Szczecin), oprac. B. Chmiel, E. Kaczyńska, Warszawa 1998
Poznański Czerwiec 1956, red. J. Maciejewski, Z. Trojanowiczowa, Poznań 1990
Rosenbusch A., Śmiech zakazany. Antologia dowcipu politycznego Polski Ludowej, Melbourne 1987
Strzelecka M., Zmiany w konsumpcji gospodarstw domowych w latach 1980–1983, Warszawa 1984
Szarota T., Śmiech zakazany – kawał (dowcip) polityczny jako informacja o postrzeganiu peerelowskiej rzeczywistości, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały” 5, 2001, s. 209–236
Szostkiewicz S., Zaopatrzenie w żywność w opinii społecznej, Warszawa 1974
Zagórski K., Obraz poziomu stopy życiowej w badaniach OBOP-u, Warszawa 1964
Zawistowska Z., Krzyżanowska M., Książka kucharska, Warszawa 1982
Żekoński Z., Struktura żywienia ludności miast (Wyniki badań ankietowych), Warszawa 1961
Życie codzienne w kryzysie, red. T. Pałaszewska-Reindl, Warszawa 1986
Życki W., Spożycie artykułów żywnościowych w Polsce. Przemiany w latach 1945–1966, Warszawa 1970

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

17

Start page:

313

End page:

330

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116087 ; 2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2019.10

Source:

IH PAN, sygn. B.155/17 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/17 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

Edition name Date
Jarosz, Dariusz (1959- ), Mięso Dec 11, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information