Object

Title: Motoryzacja w Polsce (1945–1989)

Creator:

Wilk, Hubert (1979- )

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 17 (2019) ; Leksykon historii społecznej PRL

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. Abstract in English and Polish. ; p. 331-348 ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Abstract:

The article presents basic findings about the development of the automotive industry in Poland in 1945–1989. The problems raised in the study are presented in chronological order, with particular regard to issues related to the state policy towards car owners, trade in vehicles, their availability, and automotive infrastructure. The source basis are archival documents produced by central institutions, existing literature on the subject and the press, both daily and specialist (automotive) papers.

References:

Bojar H., Rodzina i życie rodzinne, w: Co nam zostało z tamtych lat… Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, red. M. Marody, Londyn 1991 ; Brzostek B., Za progiem. Codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy lat 1955–1970, Warszawa 2007 ; Czynniki ekonomiczno-społeczne rozwoju motoryzacji indywidualnej w Polsce w świetle badań ankietowych, red. Z. Krasiński, Poznań 1972 ; Fałkowski M., Życie codzienne w samochodzie. Schematy interakcji i wzajemnego postrzegania się kierowców z perspektywy socjologii życia codziennego, „Kultura i Społeczeństwo” 54, 2010, nr 1, s. 161–180 ; Jastrząb M., Historia motoryzacji i przemysłu motoryzacyjnego. Stan i cele badań, w: Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku, red. R. Matera, A. Pieczewski, Łódź 2011, s. 161–173 ; Jastrząb M., Nadzór nad wielką inwestycją przemysłową. Budowa Fabryki Samochodów Małolitrażowych i wdrożenie produkcji Fiata 126p, w: Z dziejów przemysłu na ziemiach polskich, red. R. Klementowski, E. Kościk, Wrocław 2012, s. 113–122 ; Jastrząb M., Socjalistyczna praworządność i egalitaryzm. Nadużycia władzy w epoce gierkowskiej i walka z nimi. Przykład talonów samochodowych, w: Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989, red. N. Jarska, J. Olaszek, Warszawa–Kraków 2015, s. 70–86 ; Kaliński J., Motoryzacja a infrastruktura drogowa w Polsce po 1918 r., w: Na lądzie, w wodzie i w powietrzu… Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, R. Klementowski, Wrocław 2014, s. 137–154 ; Majewski M.W., Rozwój motoryzacji w Drugiej Rzeczpospolitej, Kraków 2016 ; Mórawski K. J., Syrena. Samochód PRL-u, Warszawa 2005 ; Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach, red. M. Szpakowska, Warszawa 2008 ; Opowieść o FSO. Historia tej warszawskiej fabryki, red. Z. Boniecki, R. Gajewski, Warszawa 2010 ; Szczerbicki T., Samochody w PRL. Rzecz o motoryzacji i nie tylko…, Warszawa 2010 ; Wilk H., Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945–1970, Warszawa 2017 ; Zieliński A., Rozwój koncepcji samochodu osobowego w XX wieku, Warszawa 2005

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

17

Start page:

331

End page:

348

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116088 ; oai:rcin.org.pl:116088 ; 2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2019.11

Source:

IH PAN, sygn. B.155/17 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/17 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information