Obiekt

Tytuł: Motoryzacja w Polsce (1945–1989)

Twórca:

Wilk, Hubert (1979- )

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 17 (2019) ; Leksykon historii społecznej PRL

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszczenie w języku angielskim. Abstrakty w języku angielskim i polskim ; s. 331-348 ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Abstrakt:

Artykuł zawiera podstawowe ustalenia dotyczące rozwoju motoryzacji w Polsce w latach 1945–1989. Problemy w nim poruszone zostały przedstawione w porządku chronologicznym ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z polityką państwa wobec posiadaczy samochodów, obrotem pojazdami, ich dostępnością czy infrastrukturą motoryzacyjną. Podstawą źródłową były archiwalia wytworzone przez instytucje centralne, istniejąca literatura przedmiotu oraz prasa, zarówno codzienna, jak i specjalistyczna (motoryzacyjna).

Bibliografia:

Bojar H., Rodzina i życie rodzinne, w: Co nam zostało z tamtych lat… Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, red. M. Marody, Londyn 1991 ; Brzostek B., Za progiem. Codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy lat 1955–1970, Warszawa 2007 ; Czynniki ekonomiczno-społeczne rozwoju motoryzacji indywidualnej w Polsce w świetle badań ankietowych, red. Z. Krasiński, Poznań 1972 ; Fałkowski M., Życie codzienne w samochodzie. Schematy interakcji i wzajemnego postrzegania się kierowców z perspektywy socjologii życia codziennego, „Kultura i Społeczeństwo” 54, 2010, nr 1, s. 161–180 ; Jastrząb M., Historia motoryzacji i przemysłu motoryzacyjnego. Stan i cele badań, w: Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku, red. R. Matera, A. Pieczewski, Łódź 2011, s. 161–173 ; Jastrząb M., Nadzór nad wielką inwestycją przemysłową. Budowa Fabryki Samochodów Małolitrażowych i wdrożenie produkcji Fiata 126p, w: Z dziejów przemysłu na ziemiach polskich, red. R. Klementowski, E. Kościk, Wrocław 2012, s. 113–122 ; Jastrząb M., Socjalistyczna praworządność i egalitaryzm. Nadużycia władzy w epoce gierkowskiej i walka z nimi. Przykład talonów samochodowych, w: Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989, red. N. Jarska, J. Olaszek, Warszawa–Kraków 2015, s. 70–86 ; Kaliński J., Motoryzacja a infrastruktura drogowa w Polsce po 1918 r., w: Na lądzie, w wodzie i w powietrzu… Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, R. Klementowski, Wrocław 2014, s. 137–154 ; Majewski M.W., Rozwój motoryzacji w Drugiej Rzeczpospolitej, Kraków 2016 ; Mórawski K. J., Syrena. Samochód PRL-u, Warszawa 2005 ; Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach, red. M. Szpakowska, Warszawa 2008 ; Opowieść o FSO. Historia tej warszawskiej fabryki, red. Z. Boniecki, R. Gajewski, Warszawa 2010 ; Szczerbicki T., Samochody w PRL. Rzecz o motoryzacji i nie tylko…, Warszawa 2010 ; Wilk H., Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945–1970, Warszawa 2017 ; Zieliński A., Rozwój koncepcji samochodu osobowego w XX wieku, Warszawa 2005

Czasopismo/Seria/cykl:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Tom:

17

Strona pocz.:

331

Strona końc.:

348

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116088 ; 2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2019.11

Źródło:

IH PAN, sygn. B.155/17 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/17 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji