Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Sondowanie przeciwnika czy poszukiwanie sojusznika? Stosunki polsko-rosyjskie na przykładzie Koła Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej w Paryżu w latach 1946–1953

Twórca:

Dryblak, Łukasz (1990– )

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Sounding Out the Enemy or Looking for an Ally? Polish-Russian Relations on the Example of the Polish-Russian Friendship Circle in Paris in 1946–1953 ; Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 54 z. 2 (2019), Artykuły

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 179-218 ; Abstrakty w języku angielskim i rosyjskim.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Artykuł dotyczy funkcjonującego w Paryżu w latach 1947–1953 Koła Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej związanego z jednym z poczytniejszych rosyjskich czasopism emigracyjnych, pt. „Russkaja Mysl”. Redaktorem gazety oraz prezesem Koła był Władimir Łazarewski, z wyznania katolik, skupiający wokół siebie grupę rosyjskich propagatorów ekumenizmu. Wiceprezesem tej organizacji został Władysław Pelc, zaangażowany w ruch prometejski polski dyplomata, który zdecydował się wejść w kontakt również z Rosjanami. Autor rekonstruuje poglądy omawianego środowiska oraz odpowiada na pytania o cele obu stron zaangażowanych w dialog i efekty prowadzonych przez nich rozmów.

Bibliografia:

Bączkowski W., Jerzy Niezbrzycki (Ryszard Wraga) 1902–1968, „Niepodległość” 23 (1990), s. 99–124
Dąbrowska M., Wanda Wolska-Conus (22 X 1919–25 IV 2012), „Kwartalnik Historyczny” 120 (2013), nr 1, s. 195–209
Gerwarth R., Pokonani. Dlaczego pierwsza wojna światowa się nie zakończyła (1917–1923), Poznań 2017
Głębocki H., Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856–1866), Kraków 2000
Komar W., Władysław Antoni Pelc: rys biografii prometejskiej, http://nowyprometeusz.pl/ wladyslaw-antoni-pelc-rys-biografii-prometejskiej/ (dostęp: 24.07.2018)
„Kultura” i emigracja rosyjska. W poszukiwaniu zatraconej solidarności, t. 2, oprac. P. Mitzner, Paryż–Kraków 2006
Lieven D., W pożogę. Imperium, wojna i koniec carskiej Rosji, Warszawa 2015
Machcewicz P., Emigracja w polityce międzynarodowej, Warszawa 1999
Mazurkiewicz A., Uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej 1948–1954, Warszawa–Gdańsk 2016
Mianowska J., Okruchy polskie w twórczości rosyjskich pisarzy emigracyjnych pierwszej fali. Tetralogia Borisa Zajcewa Podróż Gleba, w: Polska – Słowiańszczyzna Wschodnia, Szczecin 2001, s. 95–101
Nowak A., Ofiary imperium – imperia jako ofiara: przyczynek do interpretacji, w: Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia, red. A. Nowak, Warszawa 2010, s. 33–48
Pipes R., Piotr Struwe. Liberał na prawicy 1905–1944, t. 2, tłum. S. Szymański, Warszawa 2016
Rejowski A., „Russkaja Mysl” w kręgu spraw polskich w latach osiemdziesiątych XIX wieku, „Studia Rossica Posnaniensia” 1 (1970), s. 59–77
Thompson E.M., Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, tłum. A. Sierszulska, Kraków 2000
Urbankowski B., Źródła. Z dziejów myśli polskiej, t. 2, Warszawa 2017
Walicki A., Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2002
Zamojski J.E., Rosyjska Cerkiew Prawosławna na Obczyźnie oczyma polskiej służby zagranicznej (1920–1939), „Dzieje Najnowsze” 27 (1995), nr 1, s. 13–30
Zarys dziejów filozofii polskiej 1815–1918, red. nauk. A. Walicki, Warszawa 1983
Ziętara P., Emigracja wobec Października. Postawy polskich środowisk emigracyjnych wobec liberalizacji w PRL w latach 1955–1957, Warszawa 2001
Zyzak P., Efekt domina. Czy Ameryka obaliła komunizm w Polsce?, t. 1, Warszawa 2016
История литературы. Поэтика. Кино: Сборник в честь Мариэтты Омаровны Чудаковой, под общей редакцией Е. Лямина, О. Лекманов, А. Осповат, 2012, https://books. google.pl/books?id=mYiDAQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_sum mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (dostęp: 4.08.2018)
Католическая энциклопедия, т. 1: Издательство францисканцев, [b.m.w.] 2002
Российское Зарубежье во Франции (1919–2000). Биографический Словарь в трех томах, под общей редакцией Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской, http://www.dommuseum. ru/old/index.php?m=dist (dostęp: 25.07.2018)

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

54

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

179

Strona końc.:

218

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116642 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.2.07

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/54/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/54/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji