Obiekt

Tytuł: The diel pattern of changes in vertical distribution of phytoplankton in two eutrophic stratified lakes

Twórca:

Messyasz, Beata

Data wydania/powstania:

2000

Typ zasobu:

Tekst

Wydawca:

Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 51-52

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Barbosa F.A., Tundisi J.G., Henry R. 1989. Diel variations in a shallow tropical Brazilian lake. 2. Primary production, photosynthetic efficiency and chlorophyll a content. Arch. Hydrobiol., 116, 435-448.
Gervais F. 1991. Which factors controlled seasonal and spatial distribution of phytoplankton species in Schlachtensee (Berlin, F.R.G) 1987? Arch. Hydrobiol., 121, 43-65.
Lampert W., Sommer U. 1996. Ekologia wód śródlądowych (Ecology of inland waters). Warszawa, PWN, 390 pp. [in Polish].
Messyasz B. 1995. Fitoplankton przepływowych jezior Strugi Gołanieckiej [Phytoplankton of flowing lakes of the Gołaniecka Struga]. In: Mirek Z. and Wójcicki J. (eds) The vegetation of Poland in the process of changes (Proc. 50th Congr. Pol. Bot. Soc.). Kraków, IB PAN, 261 [in Polish].
Messyasz B. 1997. Sedimentation and buoyancy of Cyanobacteria in eutrophic and stratified lakes (first results). Proc. Interdisciplinary Conf. “Aquatic life cycle strategies. Survival in a variable environment”, Plymouth, 14-17 April 1997. Plymouth, Marine Biol. Assoc., 227.
Messyasz B. 1997. Pływalność glonów planktonowych na tle temperatury i tlenu w stratyfikowanych jeziorach Strugi Gołanieckiej [The buoyancy of plankton algae against the background of water temperature and dissolved oxygen in stratified lakes of the Gołaniecka Struga]. Mat. XVII Zjazdu Hydrobiol. Pol., Poznań, 8-11 September 1997. Poznań, PTH, 108.
Paluch J., Twardowska I., Kostecki M., Magosz S. 1975. Charakterystyka limnologiczna kaskady zbiorników zaporowych na rzece Sole. 2. Chemizm wód i wstępny bilans związków azotowych (Limnological characteristics of the cascade of dam reservoirs on the River Soła. 2. Chemical properties of the water and the preliminary balance of nitrogen compounds]. Arch. Ochr. Środ. 119-145.
Pańczakowa J., Szyszka T 1983. The 24-h changes in chlorophyll content of phytoplankton of Lake Jelonek, as compared with the physical and chemical properties of water. Pol. Arch. Hydrobiol., 30, 207-227.
Pick F.R., Lean D.R.S., Nalewajko C. 1984. Nutrient status of metalimnetic phytoplankton peaks. Limnol. Oceanogr., 29, 960-971.
Reynolds C.S. 1984. Ecology of freshwater phytoplankton. Cambridge University Press, 384 pp.
Reynolds C.S. 1989. Physical determinants of phytoplankton succession. In: Sommer U. (ed.) Plankton ecology. Berlin, Springer-Verlag, 9-57.
Sommer U. 1989. The role of competition for resources in phytoplankton succession. In: Sommer U. (ed,) Plankton ecology. Berlin, Springer-Verlag, 57-107.
Strickland J.D., Parsons T.R. 1972. A practical handbook of seawater analysis (2nd edn). Bull. Fish. Res. Bd Can., 167.
Wernicke P., Nicklisch A. 1986. Light/dark cycle and temperature - their impact on phosphate-limited growth of Oscillatoria redekei Van Goor in semicontinuous culture. Int. Revue ges. Hydrobiol., 71, 297-313.
Vasconcelos V.M. 1991. Species composition and dynamics of the phytoplankton in a recently-commissioned reservoir (Azibo - Portugal). Arch. Hydrobiol., 121, 67-78.

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Hydrobiologica

Tom:

Vol. 42

Zeszyt:

1/2

Strona pocz.:

41

Strona końc.:

52

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:143126

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Język:

eng

Język streszczenia:

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji