Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: The turn of 1918 and 1919 in Lithuania in the light of unknown documents

Twórca:

Gierowska-Kałłaur, Joanna ORCID

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Vol 54, No 3 (2019), Special Issue, Artykuły

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 31-63 ; Abstrakt w języku polskim i angielskim.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Dzięki nieznanym dotąd, unikalnym dokumentom odnalezionym w dwóch moskiewskich archiwach (Архив внешней политики Российской империи; Российский государственный военный архив), pisanym na przełomie 1918 i 1919 roku przez przedstawicieli dwóch stron polsko-sowieckiego frontu autorka omawia sytuację w Wilnie na przełomie grudnia 1918 i stycznia 1919 roku.

Bibliografia:

Deruga A., Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918-1919), Warszawa, 1969
Gierowska-Kałłaur J., „Depozyty” Walerego Sławka przechowywane w Moskwie. („Biuro Detaszowane Oddziału II Naczelnego Dowództwa 1919”), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 47, 2012, pp. 208–272
Gierowska-Kałłaur J., Polacy z guberni północno-zachodnich (białoruskich) wobec idei odbudowy niepodległej Polski oraz białoruskich idei niepodległościowych. Polacy na Białorusi od końca XIX do początku XXI wieku, vol. 2, ed. Tadeusz Gawina, Warszawa, 2018
Gierowska-Kałłaur J., “Stanisław Bułak-Bałachowicz. Postać, która mogła połączyć narody byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a jednak ich nie połączyła,” Acta Baltico-Slavica, 41, 2017, pp. 77–155
Gierowska-Kałłaur J., preface to: A. Szklennik, Wspomnienia o wydarzeniach w Wilnie i w kraju. Dziennik, part 1, comp. by J. Gierowska-Kałłaur, in: Metamorfozy społeczne, vol. 18, Warszawa, 2018, pp. 7–37
Gierowska-Kałłaur J., Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich, Warszawa, 2003
Gierowska-Kałłaur J., “Żydzi i Polacy na Wileńszczyźnie w latach 1919–1920,” in: Świat NIEpożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII–XX w., ed. K. Jasiewicz, Warszawa–Londyn, 2004
Gierowska-Kałłaur J., “Wpływ zmiany okupanta na miejską wielonarodowościową społeczność. Przypadek Wilna w latach I wojny światowej,” in: Gorad ì âgo žyhary: portrèt na fone èpohì. X–XX stst., ed. A. F. Smalenčuk, Mìnsk, 2016
Jurkiewicz J., Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905-1922, Poznań, 1983
Łossowski P., Konflikt polsko-litewski 1918–1920, Warszawa, 1996
Michaluk D., Białoruska Republika Ludowa 1918–1920. U podstaw białoruskiej państwowości, Toruń, 2010
Rezmer W., “4 stycznia 1919 roku – początek wojny Polski z Rosją Sowiecką,” Przegląd Historyczno-Wojskowy, 2009, no. 1, pp. 55–68
Rezmer W., “Начало польско-советской войны 1919-1920 гг.: исследовательский вопрос,” in: Чичеринские чтения. Россия и мир после первой мировой войны (К 90-летию окончания войны и подписания послевоенных соглашений). Материалы международной научной конференции 11-12 ноября 2008 г., Тамбов, 2009, pp. 266–281
Rezmer W., “Когда и почему началас война между Польшей и Советской Россий? Историогрaфия вопроса,” in: Россия и Польша: долг памяти и право забвения (Mocквa, 22-24 октявря 2009 г.). Тезисы докладов, Mocквa, 2009, p. 76
Wyszczelski L., Wojna polsko-rosyjska 1919–1920, vol. 1, Warszawa, 2010

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

54

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

31

Strona końc.:

63

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116916 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.EN4.02

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol ; eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji