Obiekt

Tytuł: Soviet propaganda and the independent Polish state

Twórca:

Leinwand, Aleksandra J.

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Vol 54, No 3 (2019), Special Issue, Artykuły

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 81-107 ; Abstrakt w języku polskim i angielskim.

Abstrakt:

Artykuł ukazuje powstanie niepodległego państwa polskiego w 1918 r. w oświetleniu propagandy sowieckiej. Punktem wyjścia są najważniejsze dokumenty dyplomatyczne i akty propagandowe skierowane do Polaków lub traktujące o kwestii niepodległości Polski wystosowane przez mocarstwa rozbiorowe (Niemcy, Austro-Węgry, Rosja) oraz USA w trakcie Wielkiej Wojny. Po przewrocie bolszewickim w 1917 r. władze nowopowstałego państwa – Rosji Sowieckiej – musiały zająć stanowisko wobec odrodzonej Polski. Autorka analizuje wybrane teksty dyplomatyczne i propagandowe oraz „wytwory” propagandy plastycznej odnoszące się do niepodległego państwa polskiego.

Bibliografia:

Achmatowicz A., Polityka Rosji w kwestii polskiej w pierwszym roku Wielkiej Wojny 1914–1915, Warszawa, 2003 ; Carroll E. M., Soviet Communism and Western Opinion 1919–1921, Chapel Hill, 1965 ; Kakurin N., Melikov V., Grazhdanskaya vojna v Rossii: Vojna s belopolyakami, Moskva–St. Petersburg, 2002 ; Kenez P., The Birth of the Propaganda State. Soviet Methods of Mass Mobilization, 1917–1929, Cambridge–London–New York, 1985 ; Kołakowski L., Main currents of Marxism. Its rise, growth, and dissolution, vol. II, The Golden Age, transl. P. S. Falla, Oxford, 1978 ; Kutrzeba S., Polska Odrodzona 1914–1939, 5th ed., Kraków, 1988 ; Leinwand A. J., Czerwonym młotem w orła białego. Propaganda sowiecka w wojnie z Polską 1919–1920, Warszawa, 2008 ; Leinwand A. J., “Po co Polakom niepodległość? Spór w socjaldemokracji polskiej na polskiej na przełomie XIX i XX wieku,” in: Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu pierwszej wojny światowej, ed. A. Nowak, in cooperation with M. Banaszkiewicz, Warszawa, 2016 ; Leinwand A. J., Sztuka w służbie utopii. O funkcjach politycznych i propagandowych sztuk plastycznych w Rosji Radzieckiej 1917–1922, Warszawa, 1998 ; Łossowski P., “Geneza niepodległości. Dyplomacja II Rzeczypospolitej,” in: Historia dyplomacji polskiej X–XX w., Warszawa, 2002 ; Materski W., Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918–1943, Warszawa, 2005 ; Materski W., Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918–1939, Warszawa, 1994 ; Nowak A., Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Kraków 2001 ; Pipes R., The Formation of the Soviet Union. Communism and Nationalism 1917–1923, Cambridge, Massachusetts, 1970 ; Sukiennicki W., “Przyczyny i początek wojny polsko-sowieckiej 1919–1921,” part 2, Bellona 1963, fasc. 3–4 ; Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław, 1995 ; Teslar T., Propaganda bolszewicka podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku, Warszawa, 1938 ; Wandycz P.S., Soviet-Polish Relations, 1917–1921, Cambridge, Massachusetts, 1969 ; Wereszycki H., Historia polityczna Polski 1864–1918, 2nd ed. revised and expanded, Paryż, 1979 ; White S., The Bolshevik Poster, New Haven–London, 1998

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

54

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

81

Strona końc.:

107

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116918 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.EN4.04

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol ; eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji