Obiekt

Tytuł: Life cycle of the freshwater bryozoan Plumatella fungosa (Pall.) 2. Reproduction and general conclutions ; Cykl życiowy słodkowodnego mszywioła Plumatella fungosa (Pall.) 2. Rozmnażanie się oraz wnioski ogólne

Twórca:

Kamiński, Maciej (biologia)

Data wydania/powstania:

1992

Typ zasobu:

Tekst

Wydawca:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 252

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Bushnell J. H. 1966. Environmental relations of Michigan Ectoprocta and dynamics of natural populations of Plumatella repens. Ecol. Monogr. 36: 95-123.
Bushnell J. H. 1974. Bryozoans ( (Ectoprocta). In: Hart C. W., Fuller S. L. M. (Eds): Poluution ecology of freshwater invertebrates. New York, Acad. Press, 157-194.
Jonasson P. M. 1963. The growth of Plumatella repens and P. fungosa (Bryozoa, Ectoprocta) in relation to external factors in Danish eutrophic lakes. Oikos 14: 121-137.
Kajak Z., Kasprzak K., Polkowski R. 1965. Chwytacz rurowy do pobierania prób dna. Ekol. pol., B, 11: 159-165.
Kamiński M. 1984. Contributions to the knowledge of fresh-water Bryozoa of the Masurian Lake District. Fragm. Faun. 28: 73-78.
Kamiński M. 1991. Substrate distrimination by larvae as the main factor influencing the distribution of Plumatella fungosa Pall. colonies in lake littoral. Pol. Arch. Hydrobiol. 38: 415-425.
Kamiński M. 1992. Life cycle of the freshwater bryozoan Plumatella fungosa (Pall.) 1. Seasonal changes in number and biomass. Acta Hydrobiol. 34: 225-236.
Konopacka A., Szymałkowska J. 1980. Materiały do fauny mszywiołów (Bryozoa) Pilicy na odcinku od Sulejowa do Tomaszowa Mazowieckiego. Zesz. Nauk. Uniw. Łódzk. 2, 33: 267-280.
Lacourt A. W. 1968. A monograph of the freshwater Bryozoa - Phylactolaemata. Zool. Verh. 93: 1-159.
Mukai H. 1974. Germination of the statoblasts of a freshwater bryozoan, Pectinatella gelatinosa. J. Exp. Zool. 187: 27-39.
Oda S., Nakamura R. M. 1980. Sexual reproduction in Pectinatella gelatinosa. Proc. Jap. Soc. Syst. Zool. 19: 38-44.
Pennak R. 1953. Invertebrates of the United States. New York, Ronald Press co., 769 pp.
Raddum G. G. 1970. Mosdyret Plumatella fungosa (Pallas), okologi og taksonomi [Bryozoan Plumatella fungosa (Pallas), ecology and taksonomy]. Fauna 23: 122-131.
Ryland J. S. 1970. Bryozoans. London, Hutchinson Univ. Library, 175 pp.
Vigano A. 1964. La colonizzazione delle sponde del lago Trasimeno da parte dei Briozoi del genere Plumatella (Phylactolaemata - Plumatellidae). Boll. Zool. 31: 1251-1257.

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Hydrobiologica

Tom:

Vol. 34

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

239

Strona końc.:

252

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:164570

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji