Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Makrofity i makrofauna fitofilna stawu Zimowy Wielki w Gołyszu ; Macrophytes and phytophilous macrofauna of the pond Zimowy Wielki at Gołysz

Twórca:

Kuflikowski, Tadeusz

Data wydania/powstania:

1977

Typ zasobu:

Tekst

Wydawca:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Miejsce wydania:

Warszawa ; Kraków

Opis:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 422

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Arenkova R. L. 1965. Rastitelnost i fitofilnaja fauna prudow zapadnych oblastej Ukrainskoj SSR. Rybnoje Chozj., Kiev 2: 75-82.
Giziński A. 1974. Typologia faunistyczna eutroficznych jezior północnej Polski. U. M. K. Toruń.
Kajak Z. 1968. Analiza eksperymentalna czynników decydujących o obfitości bentosu (ze szczególnym uwzględnieniem Chironomidae). Zesz. Nauk. Inst. Ekologii PAN 1: 1-74.
Krzyżanek E. 1966. Tendipedidae wybranego stanowiska w zbiorniku zaporowym w Goczałkowicach — Tendipediden an einer Untersuchungsstelle im Staubecken von Goczałkowice. Acta Hydrobiol., 8, 17—24.
Kuflikowski T. 1968. Zarastanie zbiornika zaporowego w Goczałkowicach w latach 1964—1967 — Vegetation of the Goczałkowice dam reservoir in the years 1964—1967. Acta Hydrobiol., 10, 163—173.
Kuflikowski T. 1970. Fauna naroślinna stawów karpiowych w Goczałkowicach — Fauna in vegetation in carp ponds at Goczałkowice. Acta Hydrobiol., 12, 439—456.
Lewkowicz M., Lewkowicz S. 1975. The role of zooplankton in selfpurification of the pond after five years of fertilization with sugar wastes. Pol. Archiv. Hydrobiol. 5: 1-30.
Matlak O. 1963. Występowanie zwierząt pokarmowych na roślinach wodnych w stawach rybnych — The appearance of invertebrates on aquatic plants in fish ponds . Acta Hydrobiol., 5, 1—30.
Zięba J. 1963. Fauna dennych zwierząt bezkręgowych w stawach rybnych. Acta Hydrobiol. 5, 2-3: 79-128.
Zięba J. 1973. Makrobentos stawów ze ściekami cukrowniczymi - Macrobenthos of ponds with sugar factory wastes. Acta Hydrobiol. 15: 113-129.
Zięba J., Srokosz K. 1974. Makrofauna bezkręgowych w stawach narybkowych w Gołyszu. Część 1. Strefa roślinności przybrzeżnej - Macrofauna of invertebrates in the fry ponds at Gołysz. Part. 1. Littoral vegetation zone. Acta Hydrobiol. 16: 331-343.

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Hydrobiologica

Tom:

Vol. 19

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

413

Strona końc.:

422

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:159710

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji