Obiekt

Tytuł: Pakt Ribbentrop-Mołotow : interpretacje, mity, rzeczywistośćDzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 1 (2020)

Twórca:

Kornat, Marek (1971- )

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 1 (2020)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 87-120 ; Streszczenie angielskie.

Abstrakt:

Artykuł przynosi próbę reinterpretacji paktu Ribbentrop-Mołotow, komentując obfitą historiografię poświęconą temu przełomowemu wydarzeniu w stosunkach międzynarodowych XX w. Autor dyskutuje różne podejścia do wyjaśnienia jego genezy i znaczenia. Daje też własną interpretację tego taktycznego aliansu dwóch totalitarnych dyktatur.

Bibliografia:

Balcerak W., Na drodze do wojny. Europa Środkowo-Wschodnia wobec agresji niemieckiej i sowieckiej, w: Od Wersalu do Poczdamu. Sytuacja międzynarodowa Europy Środkowo-Wschodniej 1918–1945, red. A. Koryn, Warszawa 1996. ; Batowski H., „Przecieki” o tajnym protokole z dnia 23 sierpnia 1939, „Polityka” 1989, nr 10. ; Besier G., Stokłosa K., Europa dyktatur. Nowa historia XX wieku, Warszawa 2009. ; Bloch M., Ribbentrop, tłum. G. Siwek, Warszawa 1995. ; Bregman A., Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939–1941, wyd. 2, Bruksela 1961. ; Broszat M., Narodowo-socjalistyczna polityka w sprawie Polski 1939–1945, Warszawa 1966 (wyd. niem.: Nationalsozialistische Polenpolitik (1939–1945), Stuttgart 1961). ; Carley J.M., 1939. L’alliance de la dernière chance: une réinterprétation des origines de la Seconde Guerre mondiale, Montréal 2001. ; Carley J.M., End of the Low, Dishonest Decade: Failure of the Anglo-Franco-Soviet Alliance in 1939, „Europe-Asia Studies” 1993, t. XLV, nr 2, s. 303–341. ; Dębski S., Polityka zagraniczna Związku Sowieckiego w latach 1939–1941, w: Niemcy w polityce międzynarodowej podczas II wojny światowej, red. S. Sierpowski, Poznań 2007. ; Duraczyński E., Polska w polityce Moskwy latem 1939, w: 17 września 1939. Materiały z ogólnopolskiej konferencji historyków, Kraków 25–26 października 1993 r., red. H. Batowski, Kraków 1994, s. 33–52. ; Ferrero G., Między przeszłością a tym co nas czeka, tłum. J. Kuryłowicz, Poznań 1927. ; Gaddis J.L., Russia, the Soviet Union and the United States. An Interpretive History, New York 1978. ; Groehler O., Selbstmorderische Allianz. Deutsch-russische Militärbeziehungen 1920–1941, Berlin 1992. ; Hildebrand K., The Foreign Policy of the Third Reich, London 1973. ; Kimche J., Bitwa, której nie było, tłum. I. Bukowski, Warszawa 1970 (wyd. ang.: The Unfought Battle, London 1968). ; Kornat M., Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka, Gdańsk 2012. ; Kornat M., Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002. ; Kornat M., Wacław Grzybowski. Ambasador w Moskwie (1936–1939). Biografia polityczna, Warszawa 2016. ; Longworth P., The Making of Eastern Europe, New York–London 1992. ; Moorhouse R., Pakt diabłów. Sojusz Hitlera i Stalina, tłum. G. Siwek, Kraków 2015. ; Morozow S., Polsko-czechosłowackije otnoszenija 1933–1939. Czto skrywałos’ za politikoj „rawnoudaliennosti” J. Becka, Moskwa 2004. ; Overy R., 1939. Nad przepaścią, tłum. J. Skowroński, Warszawa 2009. ; Prażmowska A., Britain, Poland and the Eastern Front, 1939, Cambridge 1987. ; Słucz S., Długa droga Stalina do ugody z Hitlerem, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2009, nr 1 (14), s. 27–46. ; Słucz [Slutsch] S., „Stalins „Kriegsszenario 1939”: Eine Rede die es nie gab. Die Geschichte einer Fälschung, „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte” 2004, nr 4, s. 597–636. ; Sukiennicki W., From Foreign Domination to National Independence. East-Central Europe during the First World War, red. M. Siekierski, Boulder (Colo.) 1984. ; Taylor A.J.P., The Origins of the Second World War, Oxford 1961. ; Watt D.C., Błędne informacje, błędne komentarze, brak zaufania. Z dziejów brytyjskiej polityki zagranicznej w latach 1938–1939, „Kwartalnik Historyczny” 1978, t. LXXXV, nr 4, s. 961–985. ; Watt D.C., The Initiation of the Negotiations Leading to the Nazi-Soviet Pact: A Historical Problem, w: Essays in Honour of E.H. Carr, red. C. Abramsky, London 1974, s. 157–170. ; Weber R.H., Die Entstehungsgeschichte des Hitler-Stalin Paktes. 1939, Frankfurt am Main 1980. ; Weinberg G.L., Germany and the Soviet Union 1939–1941, Leiden 1954. ; Weinberg G.L., Wizje zwycięstwa. Nadzieje ośmiu przywódców z czasów drugiej wojny światowej, tłum. R. Dymek, Warszawa 2005. ; Włoski historyk obarcza Polaków winą za… pakt Ribbentrop-Mołotow, „Dziennik”, 22 IV 2015. ; Wollstein G., Hitlers gescheitertes Projekt einer Juniorpartnerschaft Polens, „Universitas” 1983, t. XXXVIII, nr 5. ; Zacharias M., Pakt Ribbentrop-Mołotow w dokumentach estońskich, „Kwartalnik Historyczny” 1991, nr 4, s. 111–112. ; Zamfirescu D., Un alt 23 August, w: Tragedia Romaniei 1939–1947, Bucureşti 2004. ; Zernack K., Pakt, który zrodził wojnę, „Gazeta Wyborcza”, 17 IX 1999, nr 218.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

52

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

87

Strona końc.:

120

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:126868 ; 0419-8824 ; 10.12775/DN.2020.1.04

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/52/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji