RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Występowanie gatunków z rodzaju Phacus w różnych siedliskach w okolicy Bielska-Białej ; Arten der Gattung Phacus, welche in wrschiedenen Biotopen der Umgebung von Bielsko-Biała vorkommen

Creator:

Stawiński, Wiesław

Date issued/created:

1969

Resource type:

Text

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 53-55

Type of object:

Journal/Article

References:

Bombówna Μ. 1962. Osadzanie się zawiesin w zbiorniku zaporowym w Goczałkowicach — Sedimentieren von Stickstoffen im Staubecken Goczałkowice. Acta Hydrobiol., 4, 69—118.
Bucka H. 1966. Plankton Communities in the Complex of Experimental Fishery Farms Ochaby. Acta Hydrobiol., 8, Suppl. 1.
Cabejszek I., Malanowski Z., Włodek S. 1955. Plankton rzeki Bugu. Zakł. Hig. Kom. PZH w Warszawie.
Cabejszek I., Malanowski Z., Stanisławska J. 1959. Plankton rzeki Wisły na odcinku Góra Kalwaria — Płock. Pol. Arch. Hydrobiol., 5 (18), 29—49.
Czosnowski J. 1948. Materiały do flory wiciowców Polski. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz. Mat.-Przyr., Prace Kom. Biol., 11, 4, 1—40.
Dreżepolski R. 1925. Przyczynek do znajomości polskich Euglenin. Kosmos, 50, 173—270.
Dreżepolski R. 1948. Eugleniny denne — Les Eugléniens benteaux. Mat. do Fizjogr. Kraju, PAU, Kraków, 8, 1—18.
Fraude H. 1923. Grund und Plankton-Algen Mährens und Westschlesiens. Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 73, 54—58.
Gołowin S. 1964. Glony torfowiska Chlebowo (pow. Oborniki, woj. poznańskie) — Die Algen des Torfmoores Chlebowo (Kreis Oborniki, Wojewodschaft Poznań). Fragm. Flor. et Geobot., 10, 121—161.
Hoppówna I. 1925. Plankton Warty pod Poznaniem. Prace Kom. Mat.-Przyr., Tow. Przyj. Nauk, Poznań. Sér. B, 3, 175—215.
Hortobágyi T. 1944. Uj Phacusok (Neue Phαcusarten). Bot. Közl., 41.
Huber-Pestalozzi G. 1955. Das Phytoplankton des Süsswassers. Teil 4, Stutgart, 162—242, 547—559.
Humblet-Pawłowska H. 1939. Roczna zmienność fitoplanktonu w osadniku na Stacji Pomp Rzecznych w Warszawie. (La Variation annuelle du phytoplancton dans le bassin de sédimentation à la Station des Pompes Fluviales à Varsovie). Planta Polonica, Mat. do Flory Polski i Krajów Sąsiednich, 8, 1, 1—26.
Kadłubowska J. 1960. Glony sztucznych term w Łodzi i Pabianicach. Pol. Arch. Hydrobiol., 8 (21), 223—233.
Kadłubowska J. 1961. Glony zbiorników wodnych Łodzi i okolicy. Łódzkie Tow. Nauk., Wydz. 3, 71, 1—164.
Koczwara Μ. 1915. Fytoplankton stawów dobrostańskich (Phytoplankton der Dobrostany-Teiche). Kosmos, 40, 231—275.
Krawiecowa A. 1957. Zmiany we florze glonów dystroficznego jeziora Skrzynka w Wielkopolskim Parku Narodowym, 1929—1954. Pozn. Tow. Przyj. Nauk., Prace Monogr. nad Przyr. Wielk. Parku Nar., 3, 2, 1—55.
Krzeczkowska Ł. 1961. Materiały do znajomości planktonu stawów rybnych — Beiträge zur Kenntnis des Planktons in Fischteichen. Acta Hydrobiol., 3, 2—3, 69—90.
Krzeczkowska-Wołoszyn Ł. 1966. Plankton nowych stawów przesadkowych gospodarstwa Gołysz — Das Plankton der neuen Streckteiche der Teichwirtschaft Gołysz. Acta Hydrobiol., 8, Suppl. 1, 47—109.
Lakowitz 1891. Vorlage von Algen. Neustadt i. Westpr.
Lemmermann E. 1896. Zur Algenflora des Riesengebirges III. Forschungsber. Bio. Station z. Plön, 4.
Lemmermann E. 1905. VIII. Beiträge zur Kenntnis der Planktonalgen. Forschungsber. Biol. Station z. Plön, 12, 154—168.
Lemmermann E. 1908. Beiträge zur Kenntnis der Planktonalgen XXIII— XXV — Plankton aus Schlesien 2. Beitrag. Arch. Hydrobiol. u. Planktonk., 3, 386—410.
Lemmermann E. 1913. Eugleninae. Die Süsswassers-Flora Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, hrsg. von A. Pascher. 2. Flagellate II, Jena, G. Fischer.
Liebetanz B. 1925. Hydrobiologische Studien an Kujawischen Brackwässern (Studia hydrobiologiczne solanek kujawskich). Bull, intern. Acad. Pol. Scie. Lett., Cl. math.-nat., Sér. B, (1925), 1—116.
Lindemann E. 1916. Beiträge zur Kenntnis des Seeplanktons der Provinz Posen Südwestposener Seengruppe). Ztschr. Naturwiss. Abt. Deutsche Ges. Kunst. u. Wiss., 23, 3, 2—31.
Luer-Jeziorańska A. 1939. Materiały do flory planktonu rzeki Jeziorki. Planta Polonica, 8, 1—41.
Michalski K., Gabański J., Kulmatycki W. 1936. Fragment fizjograficzny rzeki Brdy w obrębie Bydgoszczy, w świetle działania ścieków niektórych miejscowych zakładów przemysłowych. Przegl. Bydgoski, 4, 21—55.
Namysłowski B. 1921. Studia hydrobiologiczne. Prace Kom. Mat.-Przyr., Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Ser. B, 1, 1—31.
Pasternak K. 1959. Gleby gospodarstw stawowych dorzecza górnej Wisły. Acta Hydrobiol., 1, 3—4, 221—283.
Pęska-Kieniewiczowa W., Gabański J. 1932. O działaniu ścieków zakładów przemysłowych na Noteć jesienią 1931 r. Para. Państw. Inst. Nauk. Gosρ. Wiejsk., 13, 300—324.
Pliszka F. 1931. Materiały do typologii stawów doświadczalnych w Rudzie Malenieckiej. Prace i Spr. Zakł. Ichtiobiol. i Ryb. Szkoły Gł. Gosp. Wiejsk. w Warszawie, 37, 236—262.
Pochmann A. 1942. Synopsis der Gattung Phacus. Arch. Protisk., 95, 81—252.
Pochmann A. 1957. Über die Kerbungen des Zellrandes bei Phacus und ähnliche bei einer Chrysomonade beobachtet Erscheinung. Arch. Protistk., 102, 44—84.
Popova T. G. 1955. Evglenovye vodorosli. Opredelitel presnovodnych vodoroslej SSSR, 7, Moskva, Sov. Nauka.
Półtoracka J. 1962. Sezonowe zmiany planktonu roślinnego pięciu jezior okolic Węgorzewa — Seasonal changes on phytoplankton of five lakes in Węgorzewo district. Acta Soc. Bot. Pol., 31, 557—691.
Scherffel A., (Iglo) 1915. Algolai adatok a Magas-Tatra flora jadhoz. Magyar Bot. Lapok.
Siemińska A., Siemińska J. 1967. Flora i fauna w rejonie Zespołu Gospodarstw Doświadczalnych PAN i Zbiornika Goczałkowickiego na Śląsku — Flora and fauna in the region of the Experimental Farms of the Polish Academy of Sciences and of Goczałkowice Reservoir, Silesia. Acta Hydrobiol., 9, 1-109.
Siemińska J. 1956. Hydrobiologiczna i rybacka charakterystyka rzeki Brynicy. Pol. Arch. Hydrobiol., 3 (16), 69—160.
Sosnowska J. 1956. Zielenice w planktonie stawów rybnych gospodarstwa doświadczalnego PAN w Landeku — A survey of green algae in phytoplankton at the Experimental Fish Farm of the Polish Academy of Sciences in Landek. Acta Soc. Bot. Pol., 25, 203—244.
Starmach K. 1939. Badania sestonu Górnej Wisły i Białej Przemszy — Untersuchungen über das Seston der Oberen Wisła und Biała Przemsza. Spr. Kom. Fizjogr. PAU, 73, (1938), 1—145.
Starmach K. 1961. Hydrobiologische Untersuchungen an der Talsperre bei Goczałkowice. Verh. Internat. Verein. Limnol., 14, 643—646.
Stawiński W. 1965. Występowanie gatunków rodzaju Phacus w różnych siedliskach w okolicach Bielska-Białej (maszynopis).
Wasylik K. 1961. Glony torfowisk wysokich Kotliny Nowotarskiej z szczególnym uwzględnieniem desmidii. Fragm. Flor. et Geobot. 7, 215—288.
Wawrzyniak F. 1923—1924. Flora jezior Wielkopolskich. I. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Mat.-Przyr., 2. B., Nauki Biol., 1—130.
Wawrzyniak F. 1923—1924. Flora Jezior Wielkopolskich. II. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Mat.-Przyr., 2. B., Nauki Biol., 213∙—308.
Wawrzyniak F. 1931. Flora Jezior Wielkopolskich. III. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Mat.-Przyr., 5. B., Nauki Biol., 75—269.
Wisłouch-Smreczyńska J. 1934. O biologicznych badaniach zanieczyszczeniach Górnej Wisły w okolicy m. Dziedzic. Zdrowie Publ., 49, 553—562.
Wołoszyńska J. 1911. Zmienność i spis gatunków planktonowych stawów polskich. Rozpr. Ak. Urn., 51. B, 159—230.
Wróbel S. 1962. Wpływ nawożenia azotowo-fosforowego na skład chemiczny wody, produkcję pierwotną fitoplanktonu i przyrosty ryb w stawach. Acta Hydrobiol., 4, 2, 151—204.
Wysocka H. 1949—1950. Glony Wisły na odcinku Warszawy. Cz. I. — Algues de la Vistule au rayon de Varsovie Partie I. Acta Soc. Bot. Pol., 20, 69—118.
Wysocka H. 1951—1952. Glony Wisły na odcinku Warszawa. Cz. II. Perifition (Algues de la Vistule au rayon de Varsovie. Partie II. Periphyton). Acta Soc. Bot. Pol., 21, 369—400.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 11

Issue:

1

Start page:

1

End page:

55

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:191700

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

ger

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information