Object

Title: Mąż stanu polskiej emigracji : Władysław Anders w latach 1945–1970

Creator:

Wolsza, Tadeusz (1956 - ) ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 2 (2020)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 99-132 ; Summary in English.

Abstract:

In the article, I present five priorities related to the post-war activity of Gen. Władysław Anders. The most important were those concerning the future of the Polish Armed Forces in the West, operations of the Polish government-in-exile, the assessment of the situation in the international arena and Sovietised Poland, the Katyn crime, and the punishment of its perpetrators as well as a suitable commemoration of the Polish soldiers fallen in the Second World War.

References:

Antykomunizm Polaków w XX wieku, red. nauk. P. Kardela, K. Sacewicz, Białystok–Olsztyn–Warszawa 2019.
Bitwy generała Władysława Andersa. Studia i materiały do dziejów 2 Korpusu Polskiego, red. B. Polak, W. Handke, Z. Jóźwiak, Leszno 2007.
Danel J.K., Orędownik niepodległości Kazimierz Aleksander Sabbat, w: Londyńska reduta. Prezydenci RP na uchodźstwie i działalność polskiej emigracji niepodległościowej, red. nauk. J. Kłaczkow, M. Golon, K. Kania, Z. Girzyński, t. II, Toruń 2017, s. 245–279.
Friszke A., Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999.
Górecki D., Polskie naczelne władze państwowe na uchodźstwie w latach 1939–1990, Warszawa 2002.
Handke W., W obronie pamięci i poległych, w: Bitwy generała Władysława Andersa. Studia i materiały do dziejów 2 Korpusu Polskiego, red. B. Polak, W. Handke, Z. Jóźwiak, Leszno 2007, s. 139–145.
Jackowska A.M., Sowiety na ławie oskarżonych. Polskie uczestnictwo w propagandowej zimnej wojnie we Francji w latach 1947–1952, Warszawa 2018.
Jałta. Rzeczywistość, mit i pamięć, red. nauk. S. Łukasiewicz, Warszawa 2019.
Jędrzejewicz W., Polonia amerykańska w polityce polskiej. Historia Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, Łomianki 2006.
Kardela P., Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych w latach 1953–1990, Olsztyn–Białystok 2015.
Katelbach T., O zjednoczenie i legalizm. Ostatni akt życia publicznego Kazimierza Sosnkowskiego, prolog S. Cenckiewicz, oprac. J. Kirszak, Warszawa 2017.
Kondracki T., Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii w latach 1945–1948, Warszawa 2007.
Lencznarowicz J., Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 1944– 1956, Kraków 2009.
Na najwyższym szczeblu. Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej, oprac. M.K. Kamiński, J. Tebinka, Warszawa 1999.
Polak B., Przywódca wolnych Polaków na wygnaniu 1946–1970, w: Bitwy generała Władysława Andersa. Studia i materiały do dziejów 2 Korpusu Polskiego, red. B. Polak, W. Handke, Z. Jóźwiak, Leszno 2007, s. 183–205. Pragier A., Puszka Pandory, Londyn 1969.
Suchcitz A., Z wojskowych dziejów emigracji. Związek Sztabu Głównego 1947–1955, w: Londyńska reduta. Prezydenci RP na uchodźstwie i działalność polskiej emigracji niepodległościowej, red. nauk. J. Kłaczkow, M. Golon, K. Kania, Z. Girzyński, t. II, Toruń 2017, s. 31–40.
Tarka K., Marsz wolnych Polaków. Protesty środowisk emigracyjnych przeciwko wizycie Bułganina i Chruszczowa w Wielkiej Brytanii w kwietniu 1956 r., w: Antykomunizm Polaków w XX wieku, red. nauk. P. Kardela, K. Sacewicz, Białystok–Olsztyn–Warszawa 2019, s. 419–439.
Tarka K., Pozbawienie polskiego obywatelstwa gen. Władysława Andersa i oficerów PSZ na Zachodzie, którzy wstąpili do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, w: Studia z dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939–1947), red. P. Chmielowiec, K.A. Tochman, Rzeszów–Warszawa 2019, s. 205–216.
Turkowski R., Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1945–1972, Warszawa 2001.
Urban Th., Katyń. Zbrodnia i walka propagandowa wielkich mocarstw, Warszawa 2019.
Wawer Z., Monte Cassino 1944, Warszawa 2009.
Wawer Z., Znów w polskim mundurze. Armia Polska w ZSRR, sierpień 1941 – marzec 1942, Warszawa 2001.
Wolsza T., Dylematy Polaków na uchodźstwie w ujęciu władz RP na obczyźnie, w: Polska w Europie i świecie w XX stuleciu. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Marianowi Leczykowi w 75-lecie urodzin, red. H. Parafianowicz, Białystok 2001, s. 375–384.
Wolsza T., Filmy katyńskie (1943–1953), „Wojna i Pamięć” 2019, nr 1, s. 83–97.
Wolsza T., „Katyń to już na zawsze katy i katowani”. W „polskim Londynie” o sowieckiej zbrodni w Katyniu (1940–1956), Warszawa 2008.
Wolsza T., Przygotowanie i przebieg wizyty gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w USA w 1946 r. (Raport ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego w Londynie), „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 2, s. 153–169.
Wolsza T., Sprawa II Korpusu oraz absencji Polaków w londyńskiej paradzie zwycięstwa 8 czerwca 1946 r. (przyczynek do zimnej wojny), „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 2, s. 87–99.
Zaćmiński A., Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec możliwości wybuchu III wojny światowej 1945–1954, Bydgoszcz 2003.
Zaćmiński A., Na białym koniu, „Polityka”, 3 IV 1999, nr 14, s. 84, 86.
Zaćmiński A., Polityka uchodźstwa polskiego w Wielkiej Brytanii w okresie „zimnej wojny”. Podróż gen. Andersa do USA w 1950 r., „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 2, s. 171–193.
Zaćmiński A., Ze studiów nad wojskową współpracą polskiego uchodźstwa z emigracją państw Europy Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej, w: W służbie Polsce i emigracji. Księga dedykowana profesorowie Edwardowi Szczepanikowi, red. L. Nowak, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2002, s. 231–235.
Ziętara P., Gen. Władysław Anders i emigracyjny legalizm. Od apologii do „rokoszu”, w: Londyńska reduta. Prezydenci RP na uchodźstwie i działalność polskiej emigracji niepodległościowej, red. nauk. J. Kłaczkow, M. Golon, K. Kania, Z. Girzyński, t. II, Toruń 2017, s. 85–106.
Ziętara P., Misja ostatniej szansy. Próba zjednoczenia polskiej emigracji politycznej przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1952–1956, Warszawa 1995.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

52

Issue:

2

Start page:

99

End page:

132

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:135723 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2020.2.05

Source:

IH PAN, sygn. A.507/52/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information