Object

Title: Badanie kinetyki odwęglania stopu FeNi29Co17 /kowar/ w środowisku gazowym H2 + H2O. Cz. 1.: Badania nad szybkością dyfuzji węgla w stopie FeNi29Co17 = The study of decarborization of FeNi29Co17 stop in H2+H2O atmosphere. Part 1. Studies on the carbon diffusion rate in the FeNi29Co17 alloy

This page uses 'cookies'. More information