Object

Title: Badanie kinetyki odwęglania stopu FeNi29Co17 /kowar/ w środowisku gazowym H2 + H2O. Cz. II.: Badania wpływu różnych punktów rosy środowiska gazowego H2 + H2O na przebieg procesu odwęglania stopu FeNi29Co17. Part 1 = The study of decarborization of FeNi29Co17 stop in H2+H2O atmosphere. Part II. Study of the influence of different dew-joints of H2+H20 gas mixture on the dicarbonization process of FeNi29Cd7 alloy

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information