Obiekt

Tytuł: Wychwyt radiojadu u młodych karpi (Cyprinus carpio L.) wstrzymanych we wzroście ; Radioiodine uptake in young carp (Cyprinus carpio L.) retarded in growth

Twórca:

Łysak, Andrzej

Data wydania/powstania:

1978

Typ zasobu:

Tekst

Wydawca:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Miejsce wydania:

Warszawa ; Kraków

Opis:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 302-303 ; ISSN 0065-132X ; ISBN 83-01-00165-8

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Baker K. F., Berg O., Gorbman A., Nigrelli R. F., Gordon M. 1955. Functional tumors in the kidneys of platyfish. Cancer Res., 15, 118—123.
Baker-Cohen K. F. 1959. Renal and other heterotopic thyroid tissue in fishes, (w — in: A. G orbman ed.: Comparative endocrinology.) 283—301.
Chavin W. 1956. Thyroid distribution and function in the goldfish (Carassius auratus L.) as determined by uptake of tracer doses radioiodine. Anat. Rec., 124, 272.
Chavin W. 1956. Thyroid follicles in the head kidney of goldfish (Carassius auratus L.). Zool., 41, 101—104.
Chavin W. 1956. Thyroid distribution and function in the goldfish (Carassius auratus L.). J. Exp. Zool., 133, 219—221.
Curran R. C., Clark E. B. 1961. A reliable autoradiographique technique. J. Path, a. Bact., 82, 219—221.
Doniach L., Pelc S. R. 1950. Autoradiograph technique. Brit. J. Radiol., 25, 184— 192.
Frey H. 1964. Application of TL chromatography to the quantitative determination of thyroid gland products. Scand. J. Clin. Lab. Inv., 16, 470—472.
Gorbman A., Bern H. A. 1964. A textbook of comparative endocrinology. London-Sydney, J. Willey. Co.
Hollingsworth D. R., Dillard M., Bondy P. K. 1963. Separation of iodamino acids and related compounds by thin-layer chromatography. J. Lab. Clin. Med., 62, 346—350.
Hoper A. F. 1950. The effect of mammalian thyroid powder and thiouracil on growth rates and on the differentiation of the gonopod in Lebistes reticulatus Peters. Anat. Rec., 108, 554.
Jacobson W., Widström F. 1962. Separation of iodoamino acids by column chromatography with Sepadex G-25. Scand. J. Clin. Lab. Inv.r 14, 258—288.
Łysak A. 1962. Thyroid secretory centres in the carp (Cyprinus carpio L.) revealed by means of iodine. Bull. Ac. Pol. Scie., Biol., 10, 549—554.
Łysak A. 1964. Badania izotopowe nad ośrodkami wydzielniczymi u karpia i innych ryb kostnoszkieletowych z zastosowaniem jodu I181 — Thyroid centres in carp and some teleost fishes revealed by iodine. Acta Biol. Crac., Zool., 7, 21—46.
Łysak A. 1971. Influence of the environment temperature and thyrotropine on the iodine metabolism in carp. Part 2. Results of chromatographic investigations. Pol. Hydrobiol., 18, 409—418.
Łysak A. 1971. Influence of the environment temperature and thyrotropine on the iodine metabolism in carp. Part 2. Results of chromatographic investigations. Pol. Arch. Hydrobiol., 18, 419—423.
Łysak A. 1972. Funkcja gardzielowych i pozagardzielowych ośrodków tarczycznych u karpia (Cyprinus carpio L.) we wczesnych stadiach rozwojowych. Zesz. Nauk. WSR w Krakowie, 73.
MacIntyre P. A. 1960. Tumors of the thyroid gland in teleost fishes. Zool. N. Y., 45, 161—172.
Sehe C. T. 1960. Radioautographic studies on the ultimobranchial body and thyroid gland in vertebrates: fishes and amphibians. Endocrinol., 67, 674—684.
Sleeman H. K., Diggs J. W. 1964. Two-dimensional chromatography of iodoamino acids on DEAE-cellulose paper. Anat. Biochem., 8, 532—535.
Sugiyama S., Sato T. 1960. Histological studies of the renal thyroid of the body iish in comparison with the pharyngeal thyroid. Folia Anat. Jap., 36. 385—393.
Vivien J., Ruhland-Geiser M. 1954. Etude préliminaire de goitres envahisantes spontanés, rencontrés chez un cyprinodonte (Lebistes reticulatus Peters). P. Endocrin., 585—594.

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Hydrobiologica

Tom:

Vol. 20

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

297

Strona końc.:

303

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:183749

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji