Obiekt

Tytuł: Profesorowie Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie urodzeni w rodzinach chłopskich (okres II Rzeczypospolitej) – portret zbiorowy

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 3 (2020)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 129-154 ; Streszczenie angielskie.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Wśród 172 profesorów UJK stojących w okresie międzywojennym na czele katedr pochodzenie chłopskie miało 17 spośród nich. W artykule przybliżono drogę zawodową i naukową profesorów, opisano także ich aktywność społeczną i polityczną oraz życie rodzinne. Przeprowadzona analiza wykazała, że w skład interesującej nas grupy wchodziły osoby, które okazały się w większości analizowanych obszarów typowymi przedstawicielami środowiska profesorskiego.

Bibliografia:

Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, red. A. Redzik, Kraków 2015.
Banach A.K., Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/61–1917/18, Kraków 1997.
Dybiec J., Uniwersytet Jagielloński 1918–1939, Kraków 2000.
Jakś-Ivanovska M., Profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego 1919–1939. Portret demograficzno-społeczny, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2016, t. LXXVI, s. 341–383.
Karolewicz G., Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, cz. 1–2, Lublin 1996.
Molenda J., Chłopi, naród, niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski, Warszawa 1999.
Mycielska D., Drogi życiowe profesorów przed objęciem katedr akademickich w niepodległej Polsce, w: Inteligencja polska XIX i XX wieku, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1981, s. 243–298.
Przeniosło M., Akta personalne profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza z okresu międzywojennego w zbiorach Archiwum Obwodowego we Lwowie, w: Znani i nieznani międzywojennego Lwowa, t. V, red. M. Przeniosło, L. Michalska-Bracha, Kielce 2017, s. 157–165.
Przeniosło M., Matematycy polscy w dwudziestoleciu międzywojennym. Studium historyczne, Kielce 2011.
Przeniosło M., Stopnie, tytuły i stanowiska naukowe w II Rzeczypospolitej, „Res Historica” 2012, t. XXXIII, s. 151–172.
Przeniosło M., Władze Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939, „Przegląd Historyczny” 2016, z. 4, s. 537–561.
Przeniosło M., Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w okresie międzywojennym, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2014, t. LVII, nr 1–2, s. 87–103.
Szafraniec B., Franciszek Bujak (1875–1953). Życie, działalność naukowo-dydaktyczna i społeczna, Toruń 2009.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

52

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

129

Strona końc.:

154

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:149169 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2020.3.07

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/52/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji