Object

Title: Wyroby z surowców pochodzenia zwierzęcego z cmentarzyska z epoki żelaza z Domasławia 10/11/12, gm. Kobierzyce

Creator:

Abłamowicz, Renata ; Józefowska, Anna : Red.

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski. Tom V. Opracowania specjalistyczne

Contributor:

Ziółkowska, Aneta : Tł.

Publisher:

Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 30 cm

References:

Cooper J. C. 1998. Zwierzęta symboliczne i mityczne, Poznań
Gedl M. 1992. Wczesnołużyckie cmentarzysko w Kietrzu, Kraków
Iwaszkiewicz M. 1988. Wyniki ekspertyzy ichtiologicznej niektórych zabytków z cmentarzyska kultury łużyckiej w Laskach. (W:) T. Malinowski, Laski. Materiałyz cmentarzyska kultury łużyckiej, Słupsk
Kopaliński W. 1991. Słownik symboli, Warszawa
Kowalski P. 1998. Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa
Madera P. 1999. Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na cmentarzysku ciałopalnym kultury łużyckiej w Łazach, stan. 1, gm. Wińsko, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 41, 231–246
Makowiecki D. 2003. Historia ryb i rybołówstwa w holocenie na Niżu Polskim w świetle badań archeoichtiologicznych, Poznań
Makowiecki D., Makowiecka M. 2017. Kręgi, paciorki, wisiorki, talizmany, czyli przyczynek do poznania pozautylitarnego znaczenia ryb u ludów prahistorycznych i wczesnohistorycznych na ziemiach polskich. (W:) A. Rożański (red.). Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 343–363
Malinowski T. 1991. Laski. Materiały z cmentarzyska kultury łużyckiej, Słupsk
Szczepanek A., Jarosz P. 2013. Birytualne cmentarzysko z epoki brązu w Opatowie stan. 1, pow. kłobucki, woj. śląskie ‒ studium obrządku pogrzebowego, Analecta Archaeologica Ressoviensia 8, 25–48
Szybowicz B. 1995. Cmentarzysko z epoki brązu w Bachorzu-Chodorówce, Analiza antropologiczna, Kraków

Start page:

227

End page:

233

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:148668 ; doi:10.23858/Wr/k/006

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Ministry of Culture and National Heritage ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information