Obiekt

Tytuł: Wyroby z surowców pochodzenia zwierzęcego z cmentarzyska z epoki żelaza z Domasławia 10/11/12, gm. Kobierzyce

Twórca:

Abłamowicz, Renata ; Józefowska, Anna : Red.

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski. Tom V. Opracowania specjalistyczne

Współtwórca:

Ziółkowska, Aneta : Tł.

Wydawca:

Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Wrocław

Opis:

il. ; 30 cm

Bibliografia:

Cooper J. C. 1998. Zwierzęta symboliczne i mityczne, Poznań
Gedl M. 1992. Wczesnołużyckie cmentarzysko w Kietrzu, Kraków
Iwaszkiewicz M. 1988. Wyniki ekspertyzy ichtiologicznej niektórych zabytków z cmentarzyska kultury łużyckiej w Laskach. (W:) T. Malinowski, Laski. Materiałyz cmentarzyska kultury łużyckiej, Słupsk
Kopaliński W. 1991. Słownik symboli, Warszawa
Kowalski P. 1998. Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa
Madera P. 1999. Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na cmentarzysku ciałopalnym kultury łużyckiej w Łazach, stan. 1, gm. Wińsko, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 41, 231–246
Makowiecki D. 2003. Historia ryb i rybołówstwa w holocenie na Niżu Polskim w świetle badań archeoichtiologicznych, Poznań
Makowiecki D., Makowiecka M. 2017. Kręgi, paciorki, wisiorki, talizmany, czyli przyczynek do poznania pozautylitarnego znaczenia ryb u ludów prahistorycznych i wczesnohistorycznych na ziemiach polskich. (W:) A. Rożański (red.). Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 343–363
Malinowski T. 1991. Laski. Materiały z cmentarzyska kultury łużyckiej, Słupsk
Szczepanek A., Jarosz P. 2013. Birytualne cmentarzysko z epoki brązu w Opatowie stan. 1, pow. kłobucki, woj. śląskie ‒ studium obrządku pogrzebowego, Analecta Archaeologica Ressoviensia 8, 25–48
Szybowicz B. 1995. Cmentarzysko z epoki brązu w Bachorzu-Chodorówce, Analiza antropologiczna, Kraków

Strona pocz.:

227

Strona końc.:

233

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:148668 ; doi:10.23858/Wr/k/006

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji