Obiekt

Tytuł: Jazz in Central and Eastern Europe as discussed by Jazz magazine (1956–1959)

Twórca:

Trudzik, Artur (1973- )

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Vol. 55, No 3 (2020), Special Issue

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 103-124 ; Abstrakt w języku polskim i angielskim.

Abstrakt:

W epoce podziału świata żelazną kurtyną, ergo separacji społeczeństw egzystujących w rygorach ustroju socjalistycznego od żyjących w systemie kapitalistycznym, istniały sfery, które trudno było reglamentować absolutnie. Należały do nich kultura, sztuka, w tym muzyka, które mimo usilnych zabiegów władz, zwłaszcza reżymowych w krajach tzw. demokracji ludowej, pozostawały spoiwem integrującym ludzi, bez względu na panujący system społeczno-polityczny. W Europie Środkowo-Wschodniej dostęp do „burżuazyjnego” jazzu był po II wojnie światowej ograniczony, aczkolwiek w drugiej połowie lat 50. zaczęło się to stopniowo zmieniać. Jednym z przykładów, przynajmniej częściowego „otwarcia na Zachód” był miesięcznik „Jazz”, zazwyczaj zobiektywizowanie komentujący ewolucję muzyki synkopowej także w bloku Wschodnim, dzięki któremu możliwe było odtworzenie procesów jej asymilacji w konkretnych krajach.

Bibliografia:

Ciesielski R., Polska krytyka jazzowa XX wieku. Zagadnienia i postawy, Zielona Góra, 2017.
Dziennikarstwo i media muzyczne a polityka, ed. D. Baran, A. Trudzik, Opole, 2020.
Jazz Behind the Iron Curtain, ed. G. Pickhan, R. Ritter, Berno , 2011.
Jazz from Socialist Realism to Postmodernism, ed. Y. Kajanová, G. Pickhan, R. Ritter, Frankfurt am Main, 2016.
Jazz under State Socialism: Popular Music in Communist and Post-Communist Europe, ed. J. Blüml, Y. Kajanová, R. Ritter, Berlin, 2019.
Meanings of Jazz in State Socialism, ed. G. Pickhan, R. Ritter, Frankfurt am Main, 2016.
Media a Polacy. Polskie media wobec ważnych wydarzeń politycznych i problemów społecznych, ed. K. Pokorna-Ignatowicz, J. Bierówka, S. Jędrzejewski, Kraków, 2012.
Pietraszewski I., Jazz in Poland: Improvised Freedom, Berno, 2014.
Schmidt A., Historia jazzu 1945–1990. Vol. 3: Zgiełk i furia, Warszawa, 1997.
Schmidt-Rost Ch., Jazz in der DDR und Polen, Frankfurt am Main, 2015.
Trudzik A., “Czy Rock’n’Roll to nomen omen pismo hard rockowe/heavy metalowe?,” in: Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury, Kraków, 2020, ed. J. Kosek, pp. 95–118.
Trudzik A., “Na styku dwóch epok. Non Stop (1988–89) – początki ewolucji rynku prasy muzycznej,” in: Media a Polacy. Polskie media wobec ważnych wydarzeń politycznych i problemów społecznych, ed. K. Pokorna-Ignatowicz, J. Bierówka, S. Jędrzejewski, Kraków, 2012.
Trudzik A., Polska prasa muzyczna w dobie transformacji ustrojowej. “Tylko Rock” 1991–2002, Gdańsk, 2017.
Trudzik A.M., Prasa rockowa w PRL-u. „Magazyn Muzyczny” 1980–1991, Szczecin, 2020 (forthcoming).
Trudzik A., “Rock’n’Roll (1990–1991). Niezbyt pomyślna próba transplantacji dobrych wzorców z PRL-u do III RP,” in: Dziennikarstwo i media muzyczne a polityka, ed. D. Baran, A. Trudzik, Opole, 2020, pp. 109–130.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

55

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

103

Strona końc.:

124

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:150912 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2020.EN5.05

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/55/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/55/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji