Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Obiekt „Kazilas” : inwigilacja komendanta Okręgu Wileńskiego ZWZ płk. Nikodema Sulika przez NKWD-NKGB w latach 1940–1941

Twórca:

Rokicki, Paweł (historia)

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 55 z. 2 (2020)

Współtwórca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 117-141 ; Streszczenie w jęz. angielskim i rosyjskim.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Artykuł porusza kwestię rozpracowania operacyjnego polskiego podziemia niepodległościowego na Wileńszczyźnie przez NKWD-NKGB w czasie okupacji sowieckiej w latach 1940– 1941. Na podstawie dokumentów archiwalnych z Litewskiego Archiwum Specjalnego w Wilnie przedstawiona została inwigilacja komendanta Okręgu Wileńskiego ZWZ płk. Nikodema Sulika „Ładyny”, prowadzona od września 1940 r. do kwietnia 1941 r. z wykorzystaniem agentury uplasowanej w jego otoczeniu, a także za pomocą czasowej obserwacji zewnętrznej przez śledzących go tajnych wywiadowców NKWD.

Bibliografia:

Baran W., Technologia represji politycznych NKWD w latach 1939–1941, „Pamięć i Sprawiedliwość” (2014), nr 13/1 (23), s. 267–292.
Bubnys A., Pasipriešinimo judėjimai Lietuvoje Antrojo pasaulinio Karo metais lenkų pogrindis 1939–1945 m., Vilnius 2015.
Dębski S., Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939–1941, Warszawa 2007.
Gałęzowski M., Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939–1947, Warszawa 2005.
Krahel T., Martyrologia duchowieństwa archidiecezji wileńskiej 1939–1945, Białystok 2017.
Kucharski K., Konspiracyjny ruch niepodległościowy w Wilnie w okresie od września 1939 r. do 25 maja 1941 r., Bydgoszcz 1994.
Niwiński P., Garnizon konspiracyjny miasta Wilna, Toruń 1999.
Niwiński P., Okręg Wileński SZP–ZWZ w latach 1939–1941. Próba syntezy, „Pamięć i Sprawiedliwość” (2002), nr 1/1, s. 73–108.
Roman W.K., Konspiracja polska na Litwie i Wileńszczyźnie wrzesień 1939 – czerwiec 1941. Lista aresztowanych, Toruń 2001.
Roman W.K., W obozach i w konspiracji. Działalność niepodległościowa żołnierzy polskich na Litwie i Wileńszczyźnie, wrzesień 1939 r. – czerwiec 1941 r., Warszawa 2004.
Roman W.K., Za Polskę do celi śmierci. Śledztwo i proces Nikodema Sulika, Toruń 2002.
Stanisław Kiałka – legenda wileńskiej konspiracji. Materiały biograficzne i pisma wybrane, red. L.J. Malinowski, Bydgoszcz 2000.
Tarka K., Generał Aleksander Krzyżanowski „Wilk”, Warszawa 2000.
Tomaszewski L., Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939–1945, Warszawa 1999.
Truska L., Anušauskas A., Petravičiūte I., Sovietinis saugumas Lietuvoje 1940–1953 metais. MVD-MGB organizacinė struktūra, personalas ir veikla, Vilnius 1999.
Warakomski R., Wileńskie dramaty w czasie wojny i w PRL. Komórka Legalizacyjna Sztabu Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej w latach 1939–1947, Kraków 2006.
Wnuk R., „Za pierwszego Sowieta”. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941), Warszawa 2007.
Wołkonowski J., Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej w latach 1939–1945, Warszawa 1996.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

55

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

117

Strona końc.:

141

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:153575 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2020.2.06

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/55/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/55/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji