Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Walory i niedostatki edycji tekstów staropolskich w XIX wieku. Przypadek poezji Jana Gawińskiego

Twórca:

Głażewski, Jacek

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Napis Seria XXVI (2020)

Wydawca:

Wydawnictwo IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Batorowska H., Jan Nepomucen Bobrowiczi lipska edycja „Biblioteki Kieszonkowej Klasyków Polskich” firmy „Breitkopf und Härtel”, „Roczniki WSP Kraków” 1991, z. 147, „Prace Bibliotekoznawcze”, t. 6.
2. Batorowska H., Sukcesy i porażki edytorskie Jana Nepomucena Bobrowicza, „Roczniki WSP Kraków” 1993, z. 155, „Prace Bibliotekoznawcze”, t. 7.
3. Bentkowski F., Historia literatury polskiej wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych, t. 1, Warszawa–Wilno 1814.
4. „Biblioteka Naukowego Zakładu im. Ossolińskich” 1832, z. 3.
5. Biegeleisen H., Niedrukowane poezje Gawińskiego, „Biblioteka Warszawska” 1882, t. IV.
6. Chemperek D., O „Pieśniach” Jana Gawińskiego. Tematyka metapoetycka i filozoficzna, „Barok” 2003, nr 1 (19).
7. Chemperek D., Poezja Jana Gawińskiego i kultura literacka drugiej połowy XVII wieku, Lublin 2005.
8. Chodynicki I., Dykcjonarz uczonych Polaków, zawierający krótkie rysy ich życia, szczególne wiadomości o pismach, i krytyczny rozbiór ważniejszych dzieł niektórych, porządkiem alfabetycznym ułożony, t. 1, Lwów 1833.
9. Dziama L.M., Jan Gawiński. Studium literackie, Kraków 1905.
10. Encyklopedia Powszechna (tzw. Orgelbranda), t. 9, Warszawa 1862.
11. Gawiński J., Dworzanki albo epigrammata polskie, wyd. J. Głażewski, „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, t. 30, Warszawa 2005.
12. Gawiński J., Helikon, rkps. BUW, sygn. 190.
13. Gawiński J., Pieśni, oprac. D. Chemperek, „Inedita”, t. 2, Warszawa 2009.
14. Gawiński J., Sielanki z Gajem zielonym, oprac. E. Rot, „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, t. 35, Warszawa 2007.
15. Głażewski J., Czy istniała „Czwarta księga” „Dworzanek” Jana Gawińskiego?, „Barok” 2002, nr 2 (20).
16. Głażewski J., Preparowanie poety – Jan Gawiński w oczach oświeconych, „Przegląd Humanistyczny” 2004, nr 4.
17. Głażewski J., W żywiole tekstu. „Dworzanki” Jana Gawińskiego – próba lektury i interpretacji, Warszawa 2008.
18. Jana Gawińskiego „Pisma pozostałe”, wyd. W. Seredyński, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. 8, Kraków 1882.
19. Juszyński M.H., Dykcjonarz poetów polskich, t. 1, Kraków 1820.
20. Katalog Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej, oprac. H. Kozerska, W. Stummer, „Acta Bibliothecae Universitatis Varsoviensis” V, t. 1, nr 1–262, Warszawa 1963.
21. Kozerska H., Straty w zbiorze rękopisów BUW w czasie I i II wojny światowej, Warszawa 1960.
22. Krasicki I., O rymotwórstwie i rymotwórcach, w: idem, Dzieła, t. 3, oprac. F. Dmochowski, Warszawa 1803.
23. Księgi humoru polskiego, t. 1, oprac. K. Bartoszewicz, Petersburg 1897.
24. „Pamiętnik Warszawski” 1822, Warszawa, t. 3.
25. Pauli Ż., Przedmowa, w: Poezje Jana z Wielomowic Gawińskiego, wyd. Ż. Pauli, Lwów 1843.
26. Pauli Ż., Wiadomość o życiu i pismach Jana z Wielomowic Gawińskiego, w: Poezje Jana z Wielomowic Gawińskiego, wyd. Ż. Pauli, Lwów 1843.
27. Piszczkowski M., Jan Gawiński, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 7, Kraków 1948.
28. Poezje Jana z Wielomowic Gawińskiego, wyd. Ż. Pauli, Lwów 1843.
29. Poezje Szymona Szymonowicza i Jana Gawińskiego, wyd. J.N. Bobrowicz, „Biblioteka Kieszonkowa Klassyków Polskich”, t. 28, Lipsk 1837.
30. „Pszczoła Polska” 1820, Lwów, t. 1–2.
31. Siarczyński F., Dziennik czynności urzędowych księgozbioru narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie, oprac. Z. Rzepa, Wrocław 1968.
32. Siarczyński F., Obraz wieku panowania Zygmunta III, króla polskiego i szwedzkiego, zawierający opis osób żyjących pod jego panowaniem, znamienitych przez swe czyny pokój i wojny, cnoty lub występki, dzieła piśmienne, zasługi użyteczne i celne sztuki, porządkiem abecadła ułożony, cz. 1, Lwów 1828.
33. Wiszniewski M., Historia literatury polskiej, t. 6–7, Kraków 1844–1845.
34. „Ziemomysł. Pismo Czasowe dla Dzieci” 1830, Warszawa, t. 1 (nr 2 z 31 stycznia oraz nr 4 z 28 lutego).

Czasopismo/Seria/cykl:

Napis

Tom:

26

Strona pocz.:

216

Strona końc.:

234

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:154136 ; 1507-4153 ; e-ISSN: 2719-4191 ; 10.18318/napis.2020.1.11

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem:

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-01-11

Data dodania obiektu:

2020-12-31

Liczba wyświetleń treści obiektu:

41

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/187554

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji