Object

Title: "Spitamegeranomachia" Jana Achacego Kmity – edycja księgi pierwszej

Creator:

Goszczyńska, Aleksandra

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Meluzyna, Nr 1 (6) (2017) | Rocznik IV

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Place of publishing:

Szczecin

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Arystoteles (1982). Zoologia. Przeł., wstęp, komentarz i skorowidz P. Siwek. Warszawa: PWN.
2. Bates, O. (2006). Th e Eastern Libyans. London: Frank Cass and Company Limited.
3. Brückner, A. (1907). Drobiazgi krytyczne. Prace Filologiczne, 6 (1), 151–164.
4. Erazm z Rotterdamu (1992). List Erazma do Tomasza Morusa. W: Erazm z Rotterdamu. Wybór pism (s. 3–9). Przeł. M. Cytowska, E. Jędrkiewicz, M. Mejor. Wybór, wstęp i komentarz M. Cytowska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
5. Falimirz, S. (1534). O ziołach i mocy jich. Kraków: Drukarnia F. Unglera.
6. Focjusz (2006). Biblioteka. T. 1 (Kodeksy 1–187). Z grec. przeł., wstęp i komentarz O. Jurewicz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
7. Gloger, Z. (1900–1903). Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. 1–4. Warszawa: P. Laskauer i W. Babicki.
8. Goszczyńska, A. (2015). Zaplecze inwencyjne „Spitamegeranomachii” Jana Achacego Kmity. Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura, 3 (2), s. 23–41.
9. Górska, M. (2012). Hieroglifi k w teorii Rzeczypospolitej (XVII–XVIII wieku). Zarys problematyki. Terminus, 14 (25), 15–46.
10. Górski, K. et al. (1955). Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt. Przykłady oprac. J. Woronczak. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
11. Gradowski, F. (1582). Hodoeporicon Moschicum […] Christophori Radiwilonis […]. Nakładem M.K. Radziwiłła. Wilno: Drukarnia Daniela z Łęczycy.
12. Heidenstein, R. (1984). Pamiętniki wojny moskiewskiej w 6 księgach. Tłum. J. Czubek, Lwów: Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych.
13. Herodot (2015). Dzieje. Przeł. i oprac. S. Hammer. Przypisy przejrzał i uzupełnił A. Krawczuk. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.
14. Historia o żywocie i znamienitych sprawach Aleksandra Wielkiego (1939). Wyd. J. Krzyżanowski. Kraków: Wydawnictwo Akademii Umiejętności.
15. Homer (2005). Iliada. Przeł. K. Jeżewska. Wstęp i przypisy J. Łanowski. Wrocław: Prószyński i S-ka.
16. Kalicki, B. (1869). Zarysy historyczne. Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
17. Kawczyński, M. (1900). Apulejusza „Metamorfozy”, czyli powieść o złotym ośle. Kraków: Wydawnictwo Akademii Umiejętności.
18. Kleczkowska, K. (2015). „Gryphomachia” – walka gryfów z Arimaspami w źródłach starożytnych. W: K. Mikoś, K. Kleczkowska (red.), Istoty hybrydalne i zmieniające postać w kulturach europejskich i azjatyckich (s. 19–43). Kraków: AT Wydawnictwo.
19. Kmita, J.A. (1595). Spitamegeranomachia. Kraków: Drukarnia Wojciecha Kobylińskiego.
20. Kochanowski, J. (1953b). Dryas Zamechska. W: J. Kochanowski. Dzieła polskie. T. 3 (s. 141–147). Wstęp i przypisy J. Krzyżanowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
21. Kochanowski, J. (1953a). Pieśni. W: J. Kochanowski. Dzieła polskie. T. 1 (s. 261–344). Wstęp i przypisy J. Krzyżanowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
22. Krzywy, R. (2007). „A ja arma virumque zaczynam canere…” Uwagi o kształcie literackim poematu „Deketeros akroama” Andrzeja Rymszy. Wschodni Rocznik Humanistyczny, 4, 9–29.
23. Lawenda, T. (2011). Literacki wizerunek Jana Zamoyskiego – uczestnika kampanii moskiewskich Stefana Batorego – w dziełach pisarzy schyłku XVI wieku. Senoji Lietuvos Literatūra, 32, 15–56. Pobrane z: http://www.llti.lt/failai/SLL32_Straipsniai_Lawenda.pdf (29.12.2017).
24. Łopatecki, K. (2012). „Disciplina militaris” w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy.
25. Marco Polo (1975). Opisanie świata. Tłum. A.L. Czerny. Wstęp i przypisy M. Lewicki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
26. Niesiecki, K. (1840). Herbarz polski Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych. T. 5. Wyd. J.N. Bobrowicz. Lipsk: Breitkopf i Härtel.
27. Niesiecki, K. (1841). Herbarz polski Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych. T. 8. Wyd. J.N. Bobrowicz. Lipsk: Breitkopf i Härtel.
28. Nowak-Dłużewski, J. (1969). Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Pierwsi królowie elekcyjni. Warszawa: Wydawnictwo PAX.
29. Olszewski, M. (2010). Ludzie – nieludzie? Średniowiecze o Pigmejach. W: A. Malewska-Szałygin, M. Radkowska-Walkowicz (red.), Antropolog wobec współczesności. Tom w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej (s. 379–394). Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
30. Pepłowski, F. (1980). „Vitae regum Polonorum” Klemensa Janickiego w przekładzie Jana Achacego Kmity. Pamiętnik Literacki, 71 (4), 201–215.
31. Plinius Secundus Caius (1845). Historyi naturalnej ksiąg XXXVII. T. 2–4. Przeł. J. Łukaszewicz. Poznań: Drukarnia J. Łukaszewicza.
32. Publius Vergilius Maro (1987). Eneida. Przeł. z łac. i oprac. Z. Kubiak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
33. Rymsza, A. (1583). Deketeros akroama, to jest dziesięćroczna powieść wojennych spraw oświeconego książęcia i pana, pana Krzysztofa Radziwiłła […]. Wilno: Drukarnia Daniela z Łęczycy.
34. Selden, J. (1617). De diis Syris Syntagmata duo. London: Guilielmus Stansbeius.
35. Sokolski, J. (2012). „Paradoxographia heroicomica”. Garść uwag o „Spitamegeranomachii” Jana Achacego Kmity. W: Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej (s. 294–304). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
36. Stok, J., Pudłowski, M., Kmita, J.A. (1897). Powieści wierszowane 1564–1610. Wyd. S. Adalberg, Kraków: Wydawnictwo Akademii Umiejętności.
37. Wójcicki, J. (1990). Pierwsze polskie tłumaczenie „Bukolik” Wergiliusza. W czterechsetlecie wydania „Pasterskich rozmów” J.A. Kmity (1588–1988). Meander, 45 (1), 29–44.

Issue:

1

Start page:

91

End page:

115

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:153725 ; 10.18276/me.2017.1-06

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2999 ; click here to follow the link

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Feb 3, 2021

In our library since:

Dec 23, 2020

Number of object content hits:

3

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/188046

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information