Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Ważki (Odonata) rzeki Raby, niektórych jej dopływów i zbiorników przyrzecznych ; The dragonflies (Odonata) of the River Raba, of some of its tributaries, and of riverine water bodies

Twórca:

Mielewczyk, Stefan (1933–2005)

Data wydania/powstania:

1973

Typ zasobu:

Tekst

Wydawca:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Miejsce wydania:

Warszawa ; Kraków

Opis:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 385

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Mielewczyk S. 1966. Larwy ważek (Odonata) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Monogr. Przyr. Wielkop. Parku Nar. 4: 1-39.
Mielewczyk S. 1969. Larwy ważek (Odonata) niektórych torfowisk sfagnowych Polski. Pol. Pismo Ent. 39, 1: 17–81.
Mielewczyk S. 1970. Ważki (Odonata) i pluskwiaki wodne (Heteroptera) torfowiska niskiego pod Gnieznem (woj. poznańskie). Fragm. Faun. 16: 1-10.
Mielewczyk S. 1972. Ważki (Odonata) okolic Gniezna. Fragm. Faun. 18: 141-162.
Punzet J. 1969. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Raby. Acta Hydrobiol. 11: 423-477.
Rymar J. 1936. Przyczynki do fauny ważek (Odonata) Małopolski Zachodniej. Spraw. Kom. Fizjogr. 70: 129-132.
Zaćwilichowski J. 1932. Ważki z okolic Rabki i Zarytego. Spraw. Kom. Fizjogr. 66: 75-76.

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Hydrobiologica

Tom:

Vol. 15

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

379

Strona końc.:

385

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:180037

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji