Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Zespoły skorupiaków planktonowych (Cladocera i Copepoda) wybranych zbiorników zaporowych w południowej Polsce ; Associations of plankton crustaceans (Cladocera and Copepoda) of selected dam reservoirs in Southern Poland

Twórca:

Starzyk, Krystyna

Data wydania/powstania:

1971

Typ zasobu:

Tekst

Wydawca:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

24 cm ; bibliografia na stronach 193-194

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Bowkiewicz J. 1934. Materiały do planktonu jezior Suwalszczyzny. Fragm. Faun. Musei. Zool. Pol., 2, 15.
Bowkiewicz J. 1935. Kompleksy Entomostraca jako wskaźniki występowania sielawy. Fragm. Faun. Musei. Zool. Pol. 2, 22.
Bowkiewicz J. 1936. Z badań .porównawczych nad składem jakościowym planktonu jezior Wileńszczyzny. Arch. Hydrobiol. i Ryb., 10, 205—222.
Bowkiewicz J. 1938. O pewnych prawidłowościach w składzie jakościowym zooplanktonu jezior. Fragm. Faun. Musei. Zool. Pol., 3, 18.
Gusynskaja S. L. 1966. Fonmirovanije biocenotičeskich kompleksov v Kremencugskom vodochranilišče. Gidrobiol. Žurnal, 11, 4, 16—24.
Lityński A. 1925. Próba klasyfikacji biologicznej jezior Suwalszczyzny na zasadzie składu zooplanktonu. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, 1, 4, 37—56.
Lityński A. 1938. Biocenoza i biosocjacja. Przyczynek do ekologii zespołów fauny wodnej. Arch. Hydrobiol. i Ryb., 11, 167—209.
Odum E. 1963. Podstawy ekologii. Warszawa. PWRiL.
Patalas K. 1954. Zespoły skorupiaków pelagicznych 28 jezior pomorskich. Ekol. Pol. 2, 61—92.
Šramek-Hušek R. 1962. Die Mitteleuropäischen Cladoceren und Copepodengemeinschaften und deren Verbreitung in den Gewässern der CSRR. Sbornik Vysoke skoly chemicko-technologicke v Praže. Technologie vody 6, 11, 99—133.
Thieneman A. 1918. Lebensgemeinschaft und Lebensraum. Naturwiss. Wochenschau, 17.

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Hydrobiologica

Tom:

Vol. 13

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

189

Strona końc.:

194

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:182819

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji