RCIN and OZwRCIN projects

Object

Historya filozofii

Title: Historya filozofii

Creator:

Twardowski, Kazimierz (1866–1938)

Date issued/created:

1912-1925

Resource type:

Text

Subtitle:

Archiwalia / Kazimierz Twardowski. 34

Description:

265 l. ; 17 x 21 cm ; Karty luźne ; Maszynopis z odręcznymi i maszynowymi dopiskami ; Numeracja wykładów części 1: 9-22, 29-56 ; 1."Cz. I. Zima 1912/13". Treść 33 wykładów od 28 października 1912 r. do 6 marca 1913 r. k. 1-242 - 1.1.Historia filozofii w starożytnym Egipcie, Babilonii, Asyrii, Persji, Chinach, k. 1-40 - 1.2.Historia filozofii w starożytnych Indiach k. 40-117 - 1.3."Filozofia grecka" od początku do V w. p.n.e. (Leucyp) k. 118-242 - 1.4.Uzupełnienie z roku akad. 1924/5 k. 229 - 2."[Cz.] II. Lato, 1912/13. 3 godz.[iny] tyg.[odniowo]". Plan i treść 26 wykładów od 8 kwietnia 1913 r. do 9 lipca 1913 r. Obejmuje okres V-IV w. p.n.e., głównie filozofię Platona k. 1-23.

Relation:

Twardowski, Kazimierz (1866-1938). Archiwalia ; Twardowski, Kazimierz (1866-1938). Wykłady uniwersyteckie. Uniwersytet Lwowski

Detailed Resource Type:

Manuscript (handwriting)

Format:

application/octet-stream

Source:

IFiS PAN, call no. T'R.82-P.11,1 ; IFiS PAN, call no. T'R.83-P.11,2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Public Domain

Terms of use:

Material outside of copyright protection. May be used without restrictions following from economic copyrights

Digitizing institution:

Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information