Obiekt

Historya filozofii

Tytuł: Historya filozofii

Twórca:

Twardowski, Kazimierz (1866–1938)

Data wydania/powstania:

1912-1925

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Archiwalia / Kazimierz Twardowski. 34

Opis:

265 k. ; 17 x 21 cm ; Maszynopis z odręcznymi i maszynowymi dopiskami ; Numeracja oddzielna dla części 1 i 2. Karty luźne ; Numeracja wykładów części 1: 9-22, 29-56 ; 1."Cz. I. Zima 1912/13". Treść 33 wykładów od 28 października 1912 r. do 6 marca 1913 r. k. 1-242 - 1.1.Historia filozofii w starożytnym Egipcie, Babilonii, Asyrii, Persji, Chinach, k. 1-40 - 1.2.Historia filozofii w starożytnych Indiach k. 40-117 - 1.3."Filozofia grecka" od początku do V w. p.n.e. (Leucyp) k. 118-242 - 1.4.Uzupełnienie z roku akad. 1924/5 k. 229 - 2."[Cz.] II. Lato, 1912/13. 3 godz.[iny] tyg.[odniowo]". Plan i treść 26 wykładów od 8 kwietnia 1913 r. do 9 lipca 1913 r. Obejmuje okres V-IV w. p.n.e., głównie filozofię Platona k. 1-23.

Czasopismo/Seria/cykl:

Twardowski, Kazimierz (1866-1938). Archiwalia ; Twardowski, Kazimierz (1866-1938). Wykłady uniwersyteckie. Uniwersytet Lwowski

Szczegółowy typ zasobu:

Rękopis (pismo odręczne)

Format:

application/octet-stream

Źródło:

IFiS PAN, sygn. T'R.82-P.11,1 ; IFiS PAN, sygn. T'R.83-P.11,2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Domena Publiczna

Zasady wykorzystania:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitalizacja:

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Połączone biblioteki WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji