Obiekt

Tytuł: Wstęp do psychologii : 1929/30. Wykład dwugodzinny I. II. III. Trymestr

Inny tytuł:

Archiwalia / Kazimierz Twardowski. 51

Opis:

181 k. ; 17 x 21 cm ; Maszynopis, wycinki ; Po karcie 169, k. 169 a. Karty luźne ; Por. druk. K. Twardowski: O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej rozwoju. [W:] Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa, Państ. Wydaw. Naukowe, 1965, s. 241-265 ; Obejmuje 38 wykładów od 2 października 1929 r. do 26 czerwca 1936 r. ; 1.Plan i zagadnienia wykładów r. k. 1-21 - 2.Treść wykładów k. 20-172 - 3.Rozdziały I-V pracy K. Twardowskiego "O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej rozwoju", odbitka z "Encyklopedii Wychowawczej" T. 9, z. 1 Warszawa 1913, s. 1-27 wycinki naklejone na 37 kartach - 4."Eksperyment zeznaniowy". Eksperyment psychologiczny przeprowadzony 26 stycznia 1926 r. w ramach ćwiczeń psychologicznych - przebieg i zestawienie wyników k. 173-181.

Czasopismo/Seria/cykl:

Twardowski, Kazimierz (1866-1938). Archiwalia ; Twardowski, Kazimierz (1866-1938). Wykłady uniwersyteckie. Uniwersytet Lwowski

Format:

application/octet-stream

Źródło:

IFiS PAN, sygn. T'R.71-P.9,1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Domena Publiczna

Zasady wykorzystania:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitalizacja:

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Połączone biblioteki WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji